Jätkusuutlikkus

Ringmajanduse ärimudelid

Ülevaade

Ülevaade

Meie eesmärk

Meie eesmärk

Klientide tarneahelad

Klientide tarneahelad

Ringmajanduse ärimudelid

Ringmajanduse ärimudelid

Meie tarneahel

Meie tarneahel

Inimesed ja eetika

Inimesed ja eetika

Aruanded ja juhtimine

Aruanded ja juhtimine

Jätkusuutlike pakendite ja teenuste abil üleminek ringmajaduse ärimudelile

Tänapäeval kasutatakse enamikke tooteid ja pakendeid lineaarselt - selle asemel, et neid taaskasutada, parandada ja/või ümbertöödelda. See tekitab tohutul hulgal prügi ja saastet. Pingutame Nefabis selle nimelt, et muuta pakendilahendused ringlevaks. Kasutame selleks jätkusuutlikke materjale, disainime ringluspõhimõtteid silmas pidades, leiutame uusi ringmajandusel põhinevaid ärimudeleid ja käitleme jäätmeid paremini.

Ringmajanduse põhielemendid

Pakendite disainimine

Uute pakendite ja lahenduste kavandamisel järgivad meie insenerimeeskonnad rangelt Nefab jätkusuutliku disaini suuniseid. Protsessi lihtsustamiseks töötasime välja GreenCalc elutsükli analüüsi (LCA), mis tuvastab pakendite potentsiaalse CO2-ekvivalendi ja kulude kokkuhoiu võrreldes olemasoleva lahendusega. 

"Meie eesmärk on luua täielikult ringmajandusel põhinevad ärimudelid ja muuta jäätmed uuteks ressurssideks. Selleks disainime jätkusuutlikke pakendeid, mis põhinevad vähendamise, korduvkasutuse ja ümbertöötluse põhimõtetel, ning teeme koostööd peamiste partneritega tagastatavate voogude jaoks."
  1. Charles De Muizon
  2. Jätkusuutlikkuse direktor

Kolm lihtsat disaini põhimõtet

Selliste tööriistade abil nagu GreenCalc, järgivad meie insenerid kolme disainimispõhimõtet: 

Disaini ressursside tõhusat kasutamist (vähendamine)

 • Vähenda keskkonnamõju transpordil, pakkematerjalide kasutamist ja toodete haprust.


Disaini laiendatud ressursikasutusega (taaskasutamine)

 • Taaskasuta pakendit tarneahelas, taaskasuta pakendit mitu korda, kontrolli tagastatava pakendit ja disaini pakend parandatavaks.

Disaini materjalide taaskasutamise suurendamiseks (ümbertöötlemine)

 • Suurenda ümbertöödeldud materjali sisaldust pakkematerjalis, kasuta kergemini ümbertöödeldavaid materjale ja disaini vastavalt ringmajanduse põhimõtetele.

 

Innovatsioon ja jätkusuutlikud materjalid

Jätkusuutlikud pakendimaterjalid ja nende hankimine on ringmajanduslike lahenduste alus. Nefabis kasutame strateegilise hankimise puhul nii globaalset kui ka kohalikku lähenemist ning otsime pidevalt turult uusi innovatiivseid materjale. Lisaks sellele investeerime jätkuvalt teadus- ja arendustegevusse ning partnerlustesse sarnaselt mõtlevate ettevõtetega, et luua ringmajanduslikke ja ressursitõhusaid ärimudeleid.

Jäätmekäitlus

Sarnaselt ressurssidele peab hästi haldama ka jäätmeid. Nefabis sorteeritakse jäätmed hoolikalt järgmistesse jäätmevoogudesse: puit, metall, lainepapp ja paber, plast ja vahtplast, üldised segajäätmed. Püüame partnerlussuhete abil optimeerida pakendite eluea lõppu, et maksimeerida ümbertöötlust, korduvkasutatavust ja ringlust. Meie eesmärk on muuta jäätmed uuteks ressurssideks.

Ringmajanduse ärimudelid

Ringmajanduse ärimudelid
Ringmajanduse ärimudelid

Ringmajandusele üleminek

Jätkusuutlike ärimudelite pakkumiseks on ringmajandusel põhinevate ökosüsteemide loomisel hädavajalik mõõdustada partnerite võrgustik kogu väärtusahela ulatuses. Nefab loob innovatsiooni koos oma klientide, tarnijate ja tarneahela partneritega, et edendada üleminekut täielikult ringlevate voogudeni.

Meie lähenemisviis seisneb pilootprojektide loomises, et valideerida ja demonstreerida võimalikku kokkuhoidu, mis kaasneb ringmajanduslikule ärimudelile üleminekuga. Peamised sammud on kirjeldatud allpool:

 • Kõrge või täielikult ümbertöödeldud materjalist pakend
 • Pakendite disainimine ja tootmine võimalikult väikese keskkonnamõjuga
 • Suletud ringlusest või ringvoolust pärit materjalid
 • Kohalikult optimeeritud logistika, et vähendada transpordi CO2 ekvivalenti
 • Nefabi pakendite tagasiostmine - ringluse tagamine.
 • Toote eluea analüüsi (LCA) mõõtmine ja jälgimine CO2-ekvivalendi heitkoguste ja kogukulude edasiseks vähendamiseks

Loe lähemalt meie termovormitud plastil põhineva ringmajandusliku ärimudeli kohta.

Võta ühendust

Ringluse ja meie jätkusuutlike lahenduste valiku kohta lisainfo saamiseks, võta meiega juba täna ühendust.