ORGANISATSIOON

Nefabi omanikud

Kuna Nefab kasvas koos juhtivate ülemaailmsete klientidega, et arendada uusi ja jätkusuutlikke tootmisvõimsusi ja tegevuskohti, muutus hädavajalikuks täiendada pereettevõtet välise tööstuse oskusteabe ja investeerimiskapitaliga. Alates 2015. aastast kuulub Nefab 50/50 asutajaperekonnale Nordgren/Pihl ja FAM AB-le. Omanikel on ühine alus ja vaade, kuidas ehitada suuri ettevõtteid, sealhulgas põhiväärtused, eetika, väärtuse loomine ja pikaajaline omandifilosoofia.

Nefabi asutamisest vendade Nordgreni poolt Rootsis Runemos on möödas üle 75 aasta. See, mis algas 1949. aastal kohaliku, uuendusliku Rootsi pakenditootjana, on aastakümnete jooksul arenenud juhtivaks ülemaailmseks jätkusuutlike pakendilahenduste ja logistikateenuste pakkujaks, kes teenindab globaalseid ja kohalikke ettevõtteid üle kogu maailma. Ettevõtte ainulaadne pärand ja kultuur kujundavad tänapäevalgi äritegevust. Jätkuvalt keskendutakse klientide vajaduste rahuldamisele, edendades pidevat innovatsiooni, et vähendada kulusid ja üldist süsinikujalajälge kogu tarneahelas üle maailma.

Nefabi omanikel on kindel kasvupüüdlus ilma väljumisvõimaluseta ning nad on jätkuvalt pühendunud Nefabi eesmärgile säästa ressursse parema homse jaoks ja usuvad Nefabi töötajatesse kui majanduskasvu võimaldajatesse. Lisaks sellele on omanikud määranud juhatuse, mis otsustab ettevõtte strateegilise suuna üle. Selline juhtimismudel tähendab, et Nefabi juhtkond ja töötajad kannavad vastutust ettevõtte arendamise ja juhtimise eest. Nefab püüab alati jääda rahaliselt iseseisvaks ning kõik dividendid jäävad poliitiliselt sõltuvaks, toetades sellega omanike missiooni toetada ühiskonda ja keskkonda nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil, tagades samal ajal ettevõtte rahalise usaldusväärsuse tulevikus.

Nordgren/Pihl - kes nad on ja mida nad esindavad?

Perekond tegutseb aktiivselt erinevates tööstusvaldkondades ja asutas Nefabi. Nad on olnud algusest peale täis- või osaomanikud, kusjuures ettevõte on alati olnud põhirõhk. Aastate jooksul on nad mänginud ettevõttes aktiivset rolli, olles olnud erinevatel ametikohtadel ning edendanud tugevat võrgustikku tööstuses ja ettevõtte sidusrühmade seas.

Nad on sügavalt pühendunud ettevõtte päritolule ja väärtustele, püüdes samal ajal mõista ja arendada ülemaailmset tööstuspakendite turgu. Koostöös FAMiga on eesmärk realiseerida Nefabi täielik potentsiaal ning säilitada pikaajaline visioon jätkusuutlikust kasvust ja innovatsioonist.

Andreas Pihl, Nordgren/Pihli perekond

FAM AB - kes nad on ja mida nad esindavad?

Wallenbergide perekond on töötanud enam kui 170 aastat Rootsi ettevõtluse ja teadustegevuse teenistuses. Wallenbergide ökosüsteemi kuuluv valdusettevõte FAM AB on pikaajaline omanik sellistes ettevõtetes nagu Nefab, millel on tugev turupositsioon ja mis on pühendunud innovatsioonile. Nende osaluste dividendid jaotatakse Wallenbergide sihtasutustele ning neid kasutatakse stipendiumidena teadusuuringuteks ja hariduseks, mis on ühiskonna hüvanguks.

FAM keskendub Põhjamaade juurtega suurte ettevõtete arendamisele, et saavutada globaalsed tipppositsioonid.Olles üks FAMi peamisi strateegilisi osalusi, võib Nefab arvestada FAMi võrratu võrgustikuga ja juhtivate tööstus- ja tehnoloogiaettevõtete pikaajaliste kogemustega.

Kristian Sildeby, FAM