Me säästame ressursse tarneahelates parema homse nimel.

Meie eesmärk

Nefabist

Nefab säästab tarneahelate optimeerimise kaudu keskkonna- ja finantsressursse. Me teeme seda, luues koos klientidega uuendusi, et pakkuda nutikamaid pakendamis- ja logistikalahendusi, austades alati inimesi ja kõrgeid eetilisi standardeid. See aitab kaasa meie klientide, ühiskonna ja keskkonna paremale homsele päevale.

Rohkem kui 75-aastase kogemuse, pädevuse ja kohalolekuga enam kui 38 riigis pakume globaalseid lahendusi ja kohalikku teenust ülemaailmselt ettevõtetele sellistes tööstusharudes nagu telekommunikatsioon, andmeside, pooljuhid, energeetika, tervishoiuseadmed, kaevandamine ja ehitus ning LiB ja e-mobiilsus. Nefab kontsernil on üle 4700 töötaja 38 riigis, aastane käive on 10,3 miljardit SEK.
Omanikud on Nordgren/Pihli perekond ja FAM AB, mis on Wallenbergi ökosüsteemi kuuluv eraomanduses olev ettevõte.