Jätkusuutlikkus

Aruanded ja juhtimine

Ülevaade

Ülevaade

Meie eesmärk

Meie eesmärk

Klientide tarneahelad

Klientide tarneahelad

Ringmajanduse ärimudelid

Ringmajanduse ärimudelid

Meie tarneahel

Meie tarneahel

Inimesed ja eetika

Inimesed ja eetika

Aruanded ja juhtimine

Aruanded ja juhtimine

Jätkusuutlikkus käimas

Nefabil on hea positsioon, et juhtida arengut vastavalt ülemaailmsetele suundumustele. Jätkusuutlikkus, ringlus, digitaliseerimine ja regionaliseerimine on ettevõtte DNA-sse sisse kirjutatud, tagades klientidele ja ühiskonnale pikaajalise väärtuse. Nefabi lähenemisviis jätkusuutlikkusele hõlmab sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke elemente, kusjuures inimõigused on läbivaks teemaks.

Juhtimine

Jätkusuutlikkuse nõukogu

2021. aastal asutas Nefab jätkusuutlikkuse nõukogu, mis on pühendunud kogukond, mis aitab kaasa meie eesmärgi edendamisele, käsitledes selliseid teemasid nagu Nefabi jätkusuutlikkuse sõnumi lokaliseerimine, uute jätkusuutlike materjalide leidmine ja muutuste edendamine organisatsiooni sees. Nefabi nõukogu vastutab jätkusuutlikkuse suuna ja eesmärkide seadmise eest.

Jätkusuutlikkuse juhtimine

Meie eesmärgi võtmemõõtmena on jätkusuutlikkus Nefabi ettevõtte juhtimise keskmes, alates direktorite nõukogust kuni tegevjuhi ja ettevõtte juhtkonnani. Meie tegevjuht vastutab meie jätkusuutlikkuse strateegia eduka rakendamise eest. Jätkusuutlikkuse projektidega/algatustega seotud tööd juhib innovatsiooni ja portfelli tegevdirektor, kes annab aru otse tegevjuhile. Iga päev tegelevad jätkusuutlikkuse teemadega iga osakonna juhid, samuti meie kontserni peamised jätkusuutlikkuse funktsioonid.

 

Meie ambitsioonid

Nefab seadis pikaajalise eesmärgi vähendadaCO2-ekvivalendi heitkoguseid meie klientide tarneahelates 10 miljoni tonni võrra aastaks 2030. Edusamme mõõdetakse GreenCalciga, mis on Nefabi enda väljatöötatud keskkonnaanalüüsi vahend, mida Nefab kasutab, et pakkuda klientidele läbipaistvat ja täielikku olelusringi hinnangut pakendite ja logistikavoogude kohta.

Võta ühendust

Lisateabe saamiseks ressursside säästmise ja meie jätkusuutlike lahenduste valiku kohta võtke meiega juba täna ühendust.