Jätkusuutlikkus

Meie tarneahel

Ülevaade

Ülevaade

Meie eesmärk

Meie eesmärk

Klientide tarneahelad

Klientide tarneahelad

Ringmajanduse ärimudelid

Ringmajanduse ärimudelid

Meie tarneahel

Meie tarneahel

Inimesed ja eetika

Inimesed ja eetika

Aruanded ja juhtimine

Aruanded ja juhtimine

Ressursside säästmine meie tarneahelas

Kuigi suur osa meie jõupingutustest on suunatud ressursside säästmisele meie klientide tarneahelates, peame ka meie ise oma tegevust läbi selle objektiivi vaatama. Selleks järgime keskkonnajuhtimissüsteeme, hangime vastutustundlikult ja hindame põhjalikult tarnijaid ning vastutame oma kohustuste eest ÜRO ülemaailmse kokkuleppe raames.

Meie tarneahel

Keskkonnajuhtimissüsteemid

Nefab püüab, et kõik tootmisüksused rakendaksid ja säilitaksid keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001:2015 või sarnane), et säilitada keskkonnaprobleemide kõrgetasemeline tuvastamine, juhtimine ja kontroll ning jälgida ja parandada ressursitõhusust ja jäätmete vähendamist meie rajatistes üle maailma.

"Meil on laiendatud tarnijate võrgustik, mis on meie jätkusuutliku hanketegevuse aluseks, pakkudes meile materjale, mida kasutatakse meie klientide jaoks terviklike pakendilahenduste väljatöötamiseks. Oma tegevuskohtades otsime pidevalt uusi viise, kuidas vähendada meie enda süsinikujalajälge, et täita Pariisi kokkulepet."
    1. Alexander Lindborg
    2. Ettevõtete hankimise juht

Tarnijate hindamine

Nefab viib läbi põhjalikke tarnijate hindamisi, mis hõlmavad meie äritegevuse erinevaid tahke. Üks neist põhineb keskkonnamõjul, ja kuna selle valdkonna hinnangul on oluline mõju tarnija üldisele hindele, saame selle abil kontrollida nõuetele vastavuse miinimumtaset ja motiveerida tarnijaid pakkuma keskkonnasõbralikumaid komponente ja lahendusi.

Lisaks sellele peavad tarnijad Nefabiga töötamiseks nõustuma järgima meie tegevusjuhendit, mis hõlmab muu hulgas kohustust järgida inimõigusi, õiglasi töönorme ning töötervishoidu ja -ohutust.

 

Klõpsake siin, et registreeruda tarnijana, esitada tarnija päringuvorm või lugeda lisateavet meie tarnijana.

Vastutustundliku materjali hankimise maksimeerimine

Läbi hoolika hankimise ja kõrgete tarnenormide kohustub Nefab hankima tarnijatelt, kes hangivad oma materjale vastutustundlikult ja jätkusuutlikult. Puidupõhiste materjalide puhul on meie peamine eesmärk töötada võimaluse korral Forest Stewardship Council® (FSC) poolt sertifitseeritud tarnijatega, et tagada, et Nefabi toodete valmistamiseks kasutatavad materjalid on pärit vastutustundlikust ja hoolivast materjalist. Nefabil on FSC®-sertifikaat (FSC® C148116), et müüa sertifitseeritud tooteid.

Lisaks sellele järgib Nefab ranget nimekirja keelatud ja piiratud ainetest, mis sisalduvad meie piirkondade iga tootmisüksuse tarnetes. See tagab, et Nefabi tooted ei sisalda mingeid mürgiseid aineid, konfliktimineraale, nanomaterjale ega muid sarnaseid aineid, mis võivad olla kahjulikud inimestele ja keskkonnale nende ümber.

Meie tarneahel
Meie tarneahel

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmne kokkulepe

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmne kokkulepe on strateegiline poliitiline algatus ettevõtetele, kes on pühendunud oma tegevuse ja strateegiate kooskõlastamisele kümne üldtunnustatud põhimõttega inimõiguste, töönormide, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Nefab allkirjastas ÜRO ülemaailmse kokkuleppe 2008. aasta oktoobris ja on sellest ajast alates jätkanud selle algatuse toetamist. Me rakendame parendusmeetmeid, mis on kooskõlas meie äritegevuse eri valdkondades esitatud põhimõtetega, ja hindame igal aastal oma edusamme.

Palun klõpsake siin, et vaadata meie eduaruande viimast versiooni.

Varasemate aruannete vaatamiseks külastage meie profiili ÜRO Global Compacti veebisaidil.

Võta ühendust

Lisateabe saamiseks ressursside säästmise ja meie jätkusuutlike lahenduste valiku kohta võtke meiega juba täna ühendust.