PAKENDAMISNÕUDED

Ohtlike kaupade pakendid

Ohtlike kaupade ekspertiis

Täna kasutavad mõned maailma suurimad ettevõtted Nefabi ohtlike kaupade ekspertiisi. Me saame pakkuda mitmeid erinevaid disaine mitmesugustest materjalidest, keskendudes iga konkreetse projekti jaoks kõige sobivama lahenduse pakkumisele. Nefabi tooted on testitud ja heaks kiidetud ohtlike kaupade veoks paljudes erinevates kaaludes ja suurustes. Kõik kastid läbivad nõutavad testid enne kui need kiidetakse heaks ohtlike kaupade transpordiks. Läbiviidud testid viiakse läbi vastavalt ÜRO soovitustele ja ka teiste seaduste spetsifikatsioonidele.

Ohtlike kaupade ekspertiis

Ohtlike kaupade pakendi klassid 1-9

Klass 1 Lõhkeained
Klass 2 Gaasid
Klass 3 Tuleohtlikud vedelikud
Klass 4 Tuleohtlikud tahked ained: ained, mis võivad isesüttida; ained, mis veega kokku puutudes eraldavad süttivaid gaase
Klass 5 Oksüdeerivad ained ja orgaanilised peroksiidid
Klass 6 Mürgised ja nakkusohtlikud ained
Klass 7 Radioaktiivsed materjalid
Klass 8 Söövitavad ained
Klass 9 Muud ohtlikud kaubad.

Ohtlike kaupade pakendi klassid 1-9

Ohtlike kaupade pakendirühmad

Pakendirühm I (X)

- peab väga ohtlike kaupade puhul läbima kukkumiskatse 1,8 m kõrguselt (tugevaim pakend). (Mürgised ained, nagu tsüaniid, ja nakkusohtlikud ained nõuavad seda pakendigruppi).

II pakendigrupp (Y)
- peab keskmise suurusega ohtlike kaupade puhul läbima kukkumiskatse 1,2 m* kõrguselt. (Lõhkeained ja õhuveoks ettenähtud patareid nõuavad seda pakendigruppi).

*Kui kast on ette nähtud lõhkeainete jaoks, peab sellel olema ka spetsiaalne lõhkeainete hinnang.

III pakendigrupp (Z)
- peab läbima kukkumiskatse 0,8 m kõrguselt vähem (kuid siiski) ohtlike kaupade puhul. (Näiteks maanteetranspordiks ettenähtud tuleohtlikud vedelikud ja patareid nõuavad seda rühma).

I pakendirühma jaoks katsetatud kasti on loomulikult lubatud kasutada ka II või III rühma pakendina, tingimusel, et maksimaalset brutomassi ei ületata.

Ohtlike kaupade pakendirühmad

Uudised ja lood

Rohkem ohtlikest kaupadest

Ohtlike kaupadena klassifitseeritud toodete kaitsmiseks loodud lahenduste kohta lisainfo saamiseks, loe palun allpool toodud ülevaateid või võta meiega ühendust.

Võta meiega ühendust

Meie ohtlike kaupade lahenduste kohta liasinfo saamiseks võta meiega juba täna ühendust.