• LiB ja E-mobiilsus
  • Tööstusharud

Kolm võtmetegurit, mis kujundavad e-mobiilsuse tarneahelate tulevikku

Tänu riiklikele stiimulitele ja sisepõlemissõidukite järkjärgulisele kasutuselt kõrvaldamisele paljudes riikides on e-mobiilsus üks kõige kiiremini kasvavaid trende autotööstuses.

On raske uskuda, et enam kui 200 aastat tagasi olid elektrienergia ja aur ainsad jõud, mis sõidukid edasi liikuma panid.1 Nüüd, mil e-mobiilsuse sektor areneb kiiresti, on ring täis. Tänu riiklikele stiimulitele ja sisepõlemissõidukite järkjärgulisele käibelt kõrvaldamisele paljudes riikides on e-mobiilsus üks kiiremini kasvavaid trende autotööstuses. Seadusandjad kogu maailmas seavad rangeid heitkoguste vähendamise eesmärke ja pakuvad stiimuleid, et kiirendada üleminekut elektritranspordile. See taaselustamine ei ole mitte ainult noogutus mineviku suunas, vaid selge visioon tulevikust, kus säästev liikuvus on muutumas uueks normiks.

Tänapäeval on liikuvuse ökosüsteem kiiresti muutumas, mille ajendiks on linnastumine, vajadus vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja tehnoloogilised läbimurded, nagu ühendatud sõidukid ja lühimaa elektrilised õhusõidukid.2 Ootused on suured nii reguleerivate asutuste kui ka tarbijate poolt, kes näevad e-mobiilsuse sektoris olulist jõudu planeedi süsinikdioksiidiheitme vähendamisel ja autotööstuse revolutsioonilisel muutmisel. S&P Global Mobility prognoosib, et 2030. aastaks võib elektriautode müük Ameerika Ühendriikides moodustada kuni 39% sõiduautode kogumüügist, kusjuures mõned veelgi optimistlikumad hinnangud näitavad, et samal aastal võib see ületada 50%. 3 Kuna ülemaailmne elektrisõidukite müük tõuseb 4 on sektoris oodata märkimisväärset kasvu. Sellel dünaamilisel maastikul navigeerimine nõuab siiski strateegilist planeerimist, innovatsiooni ja võimet lahendada keerukaid tarneahela probleeme. Selleks, et süveneda e-mobiilsuse tulevikku, rääkisime Nefabi ülemaailmse LiB- ja e-mobiilsusdirektori Amaury Fruchaud'ga. Ta tõi välja kolm olulist tarneahela valdkonda, millele sektor peab keskenduma, et olla ajast ees. Millised need siis on?

Nõudlus elektriautode järele kasvab hüppeliselt. 2024. aasta esimeses kvartalis toimunud tugev müük ületas nelja aasta taguse aasta kogutulu. Allikas: IEA (2024) 5

KIIRUS

Autotootjate jaoks, kes lähevad üle täiselektriliste sõidukite tootmisele, on ajastus väga oluline. Aeglane üleminek võib viia kiiresti laieneval turul võimaluste kasutamata jätmiseni. 6 Trendidest ees olemine ja uuenduslike lähenemisviiside kasutuselevõtt ei ole mitte ainult olulised, vaid need on tööstuse dünaamiliste nõudmiste rahuldamise edu võti. Nagu Amaury ütleb: "Kui liitiumioonaku või uus tipptasemel kriitiline komponent turule jõuab, algab võidujooks. Pakendite arendamise kiirendamine on meie klientide jaoks ülioluline. Kujutage ette kohandatud, õigusnormidele vastavaid lahendusi, mida saab kiiresti välja töötada ühes riigis ja koheselt üle maailma tarnida - see on kiirus, mille poole me püüdleme."

Elektromobiilsuse tarneahel tegutseb ülemaailmselt, mistõttu on see vastuvõtlik paljudele välistele teguritele. Jätkuvad geopoliitilised probleemid, äärmuslikud ilmastikuolud, mis mõjutavad energiatoodangut ja infrastruktuuri, ning kaubanduse dünaamika muutumine kujutavad endast märkimisväärseid väljakutseid. 7 Kuna tootmine suureneb, et rahuldada kasvavat nõudlust, muutub üha pakilisemaks vastupidava ja tõhusa tarneahela ülesehitamise vajadus. Paindlikkuse saavutamine nõuab tarneahela teenuste koordineerimist kogu maailmas, võttes samal ajal arvesse ka kohalikke vaatenurki, et kiirendada protsesse ja tagada regulatiivsete nõuete täitmine.

Tehnoloogilised uuendused on liikuvuse sektoris revolutsiooniliselt muutumas ning üha rohkem ettevõtteid uurib murrangulisi tehnoloogiaid, et edendada arengut ja tõhusust. 

JÄTKUSUUTLIKKUS

Kliimamuutuste ja tarbijate kasvavate nõudmiste tõttu jätkusuutlikkuse järele propageerivad sidusrühmad regulatiivseid ja ärilisi reforme, et kiirendada liikuvussektori süsinikdioksiidiheitme vähendamist. EL on seadnud eesmärgiks vähendada transpordisektori heitkoguseid 2050. aastaks 90%, kusjuures 2030. aastaks peaks Euroopa teedel sõitma 30 miljonit heitmevaba autot. 8 USAs seab EPA eesmärgiks, et 2032. aastaks oleks 67% uutest sõiduautodest ja 25% raskeveokitest elektriautod. 9 Aasias toetavad elektriautode kasutuselevõttu sellised poliitikameetmed nagu Tai 2030. aasta elektriautode tootmise poliitika ja Indoneesia fossiilkütusel töötavate sõidukite keelustamine vastavalt 2040. ja 2050. aastaks. 10 "Kuna eeskirjad muutuvad kiiresti ja ressursid on napid, ei ole meie klientidel aega süveneda ja muudatusi pidevalt jälgida. Nad vajavad loomupäraselt nõuetele vastavaid pakendilahendusi," rõhutab Amaury.

Kuna heitkoguste vähendamise võidujooks on üha suurem, otsib turg logistilisi lahendusi, mis on nii kulutõhusad kui ka keskkonnasõbralikud. Lineaarses majanduses muutub pakend, kui see on oma aja ära elanud ja seda ei saa enam kasutada, jäätmeteks. Ringlussüsteemides on pakendid mõeldud selleks, et neid saaks oma kasutusaja lõpus nn tagasivõtuprogrammide raames uuesti kasutada. Plastikust termovormitud või survevalatud kandikudon suurepärased näited. Need on valmistatud peamiselt ringlussevõetud plastist ja 100% ulatuses taaskasutatavatest materjalidest ning kui nende elutsükkel on lõppenud, kogutakse need kokku, puhastatakse, ekstrudeeritakse ja taaskasutatakse toorainena ümbertöödeldud materjalist termovormitud kandikute valmistamiseks. Selline suletud ahelaga süsteem hoiab plasti pidevas kasutuses, aidates kaasa CO2-ekvivalendi heitkoguste ja tarneahela kogukulude vähendamisele. Selleks, et mõõta, kui palju säästab ressursse üleminek jätkusuutlikele lahendustele, kasutab tööstus selliseid elutsükli analüüsi vahendeid nagu Nefabi GreenCalc. Need uurivad erinevaid mõju kategooriaid, nagu globaalse soojenemise potentsiaal (GWP), vee- ja energiatarbimine, materjalid, transpordiviisid ja logistikavood, ning teevad kindlaks valdkonnad, kus on võimalik kulusid kokku hoida ja keskkonnajälge vähendada. "Säästvusse investeerimine ei ole ainult äri - see on parema homse päeva tagamine nii enda kui ka planeedi jaoks. Andmepõhiste elutsükli analüüsi vahendite abil saate tagada, et teie investeering tasub end tõepoolest ära," selgitab Amaury.

Elutsükli analüüsi vahend võimaldab mõõta CO2-ekv ja rahalist kokkuhoidu, mis saavutatakse kasutades jätkusuutlikku pakendamist ja logistikalahendusi kogu tarneahelas.

TEGEVUSE TÕHUSUS

Üks peamisi takistusi elektriautode ülemaailmsel kasutuselevõtul on sõiduki hind.11 Kuna tootmiskulud on jätkuvalt kõrged, peamiselt tooraine hinnatõusu ja tarneahelate muutumise tõttu,12 otsivad tootjad võimalusi ressursside säästsmiseks. Üks võimalus selle saavutamiseks on transpordi tõhususe parandamine. Logistika-, materjali- ja nõuetele vastavuse kulude haldamine nõuab tõhusaid pakendilahendusi, mis on kaitsvad, nõuetele vastavad, kerged ja hõlpsasti transporditavad. Optimeerimata pakendamisviiside tulemuseks on ebatõhus kaubaruumi kasutamine, mille tulemusel on laevad, veoautod ja lennukid "transpordivad õhku". Tõhusamad pakendamislahendused aitavad maksimeerida veomahtu, vähendades samal ajal transporditööstuse süsinikujalajälge. "Optimeeritud pakkelahendused peavad olema kohandatud igale tootele, tagama maksimaalse täituvuse ja säilitama õigusnormidele vastavuse, eriti ohtlike kaupade puhul, et vältida kulukaid karistusi," rõhutab Amaury.

Teine võimalus kapitali vabastamiseks on kasutada korduvkasutatava pakendi haldamise lahendusi, mille puhul ostmise asemel pakendeid renditakse vastavalt vajadusele. Lisaks on sellised renditeenused ühendatud asjade interneti platvormiga, mis võimaldab klientidel jälgida toodete teekondi. Kogutud andmed aitavad kindlaks teha, millal on õige aeg hoolduseks, milline osa puruneb kõige sagedamini ja mida saab ümber kujundada ning millised tarnijad kõige tõenäolisemalt seadmeid rikuvad. Täiustatud andurite abil saab platvorm jälgida reaalajas kriitilisi keskkonnaandmeid, nagu löögid, temperatuur ja niiskus. See võimaldab äkiliste muutuste korral kiiresti reageerida ja tagab seejärel saadetiste terviklikkuse - mis on LiB-akude või tundlike elektroonikakomponentide transportimisel kriitilise tähtsusega. "Me näeme, et paljud ettevõtted on juba uuendanud oma digitaalset võimekust parema reaalajas nähtavuse ja nõudluse planeerimise eesmärgil. Varsti kasvab nõudlus digitaalsete vedude järele kaasaegsetes tarneahelates hüppeliselt, sest ühenduvus võimaldab logistikaettevõtetel kulusid märkimisväärselt vähendada," selgitab Amaury.

TULEVIKKU VAATAMINE

Transpordisektori ümberkujundamine süsinikdioksiidi heite vähendamise suunas toimub enneolematu kiirusega. Oluline väljakutse seisneb jätkusuutlikkuse ja majandusliku teostatavuse integreerimises läbi tehnoloogia uuenduste ja hästi juhitud liikuvusalgatuste abil. "E-mobiilsuse sektoris on tuleviku aluseks partnerlus, mis põhineb innovatsioonil, ülemaailmsel haarel ja kohalikul ekspertiisil. Selles pidevalt arenevas tööstusharus me mitte ainult ei kohandu, vaid uuendame lakkamatult, et püsida juhtpositsioonil. Jätkusuutlikkuse võidujooksus kujundavad e-mobiilsuse tulevikku ainult need, kes julgevad juhtida," võttis Amaury kokku.

Me säästame ressursse tarneahelates parema homse nimel.  

Tahad rohkem teada? 

VÕTA ÜHENDUST 

Võta meiega ühendust,et saada rohkem teavet meie jätkusuutlike lahenduste kohta, mis edendavad tarneahelaid.

LOE LISA 

GreenCalc
Nefabi sertifitseeritud kalkulaator mõõdab ja kvantifitseerib meie lahenduste rahalist ja keskkonnaalast kokkuhoidu.

Jätkusuutlikud lahendused
Jätkusuutlike tarneahelate jaoks kavandatud pakendid

Jätkusuutlikud materjalid
Kiudmaterjalist pakend ja tooraine

Meie viimased uudised ja lood