Võimekus

Sinu pakendilahendus

Nefab pakub terviklahendusi. Pakume kõiki komponente, mis on vajalikud teie tervikliku pakendilahenduse loomiseks. Lõplik lahendus on iga kliendi jaoks erinev, kuid lõpptulemus on alati sama - optimeeritud pakendilahendus, mis vähendab kogukulusid ja keskkonnamõju. Üldiselt koosneb terviklik pakendilahendus sise- ja välispakenditest. Need on optimeeritud kliendi tarneahela jaoks, et kaitsta tooteid pingete eest, mis võivad transpordil tekkida

Tervikliku pakendilahenduse näidis:

Kaas
Kaas

Servaplaatidega kaas fikseerib krae paigale ja annab pakendile lisatugevuse, mis suurendab virnastamisvõimekust.

Sisepakend
Sisepakend

Õige sisepakendi valimine on väga oluline - teie toote omadused ja selle teekond lõppsihtkohta määravad, milline lahendus on optimaalne ja täidab oma ülesannet kõige paremini.

ESD
ESD

Antistaatilist kotti kasutatakse elektroonikakomponentide kaitsmiseks elektrostaatilise laengu (ESD) põhjustatud kahjustuste eest.

Välispakendid
Välispakendid

Õige välispakendamislahenduse valimine võib oluliselt mõjutada tarneahela üldist tulemuslikkust. Kriitiline on kaaluda, kas te tarnite ainult ühte koodi või pakite kokku erinevaid tooteid.

Kaubaalus
Kaubaalus

Kaubaaluse tüübi valikul tuleb arvestada mitut aspekti - kui raske on koorem, millist transpordiliiki kasutatakse, kuidas alust käideldakse ja palju muud.