Diensten

Wanneer een klant nieuwe producten ontwikkelt of activiteiten begint in nieuwe markten, ontstaat er nieuwe logistieke stromen, waarvoor verpakkingsoplossingen nodig zijn. Om de totale kosten voor de klant te minimaliseren, voeren wij een grondige analyse uit voor de eisen aan bescherming, verwerking, opslag en transport van het product. Op basis van de analyse, wordt er een optimale verpakkingsoplossing ontworpen waarmee het product wordt beschermd en de logistieke kosten in de hele stroom worden geminimaliseerd.

Nefab biedt ook programma's voor kostenbesparing op bestaande verpakkingsoplossingen en -stromen. Met Nefab's eigen analysetools kunnen kostenbesparingen op bestaande verpakkingen in beeld worden gebracht.

Naast het ontwerpen en leveren van producten heeft Nefab een dienstenpakket met onder andere pooling van herbruikbare verpakking en levering van een complete VMI-opzet, waarin sourcing, opslag, exact tijdige leveringen en stroombeheer worden geregeld.

Nefab neemt de rol van leverancier van verpakkingslogistiek op zich en fungeert als intermediair tussen verpakkingsproducenten en klanten. Dankzij de sterke koopmacht en ervaring in de verpakkingsindustrie kan Nefab de juiste verpakkingsoplossing bieden tegen lagere totale kosten en met toegevoegde waarde.

Programma's voor kostenbesparingen

In een markt met veel concurrentie en nieuwe ontwikkelingen is er altijd behoefte aan verbeteringen en kostenbesparingen. Voor verpakking en logistiek heeft Nefab een methode ontwikkeld om systematisch bestaande processen door te lichten om zo te kijken waar kostenbesparing mogelijk is. Deze procedure wordt "Pack-Audit" genoemd.

Verpakkingsdiensten

De belofte van Nefab om een volledig pakket aan geïntegreerde diensten te leveren, omvat ook het verpakken van producten van de klant op contractbasis. Op deze wijze draagt Nefab de volledige verantwoordelijkheid over de ontworpen en geleverde verpakkingsoplossingen.

Pooling Diensten

Als alternatief voor het aankopen van herbruikbare verpakking, biedt Nefab pooling, waarbij verpakking en logistiek worden aangeboden voor een huurprijs per dag. De pool wordt bewaakt door een webapplicatie die wordt beheerd door Nefab Logistics.

Met een poolsysteem circuleert de verpakking in een gesloten lus, zodat geen bedrijf in de keten het probleem heeft van overbodige verpakkingsmaterialen of investering in fysieke eenheden. Een ander belangrijk voordeel is dat verborgen kosten zichtbaar zijn en de totale kosten lager.

VMI - Vendor Managed Inventory

Bedrijven die variabele kosten prefereren boven vaste kosten, hebben door de korte doorlooptijden en de continue ontwikkelingen op de markt behoefte aan flexibele logistieke oplossingen. Het antwoord van Nefab op deze vraag is een VMI-dienst waarbij Nefab de verantwoordelijkheid draagt om verpakking precies op tijd in te kopen en te leveren.

Sourcing - One Stop Shop

Dankzij een uitgebreid internationaal netwerk van verpakkingsproducenten, in combinatie met een organisatie met ervaring in dienstverlening aan multinationals, kan Nefab fungeren als een one stop shop voor alle verpakkingsbehoeften.

Door Nefab als complete verpakkingsleverancier in te zetten, hoeft u niet meer te onderhandelen met leveranciers en geen nieuwe oplossingen meer te ontwikkelen. Nefab zorgt voor alles als een professionele partner en u kunt zich richten op uw kernactiviteiten.