Diensten

Met Nefab's wereldwijde netwerk van verpakkings- en logistieke deskundigen hebben klanten wereldwijd toegang tot de beste deskundigheid. Verpakkingsontwerp wordt gecombineerd met een analyse voor kostenbesparing, waardoor wij optimale oplossingen bieden. Door de combinatie van verpakkingsexpertise en logistieke optimalisatie voor een efficiënte supply chain met lagere totale kosten biedt Nefab haar klanten werkelijk unieke waardecreërende diensten.

Wanneer een klant nieuwe producten ontwikkelt of activiteiten begint in nieuwe markten, ontstaat er nieuwe logistieke stromen, waarvoor verpakkingsoplossingen nodig zijn. Om de totale kosten voor de klant te minimaliseren, voeren wij een grondige analyse uit voor de eisen aan bescherming, verwerking, opslag en transport van het product. Op basis van de analyse, wordt er een optimale verpakkingsoplossing ontworpen waarmee het product wordt beschermd en de logistieke kosten in de hele stroom worden geminimaliseerd.

Nefab biedt ook programma's voor kostenbesparing op bestaande verpakkingsoplossingen en -stromen. Met Nefab's eigen analysetools kunnen kostenbesparingen op bestaande verpakkingen in beeld worden gebracht.

Naast het ontwerpen en leveren van producten heeft Nefab een dienstenpakket met onder andere pooling van herbruikbare verpakking en levering van een complete VMI-opzet, waarin sourcing, opslag, exact tijdige leveringen en stroombeheer worden geregeld.

Nefab neemt de rol van leverancier van verpakkingslogistiek op zich en fungeert als intermediair tussen verpakkingsproducenten en klanten. Dankzij de sterke koopmacht en ervaring in de verpakkingsindustrie kan Nefab de juiste verpakkingsoplossing bieden tegen lagere totale kosten en met toegevoegde waarde.

Supply management

Nefab biedt een volledige reeks supply management diensten aan. Deze zijn allemaal gericht om onze klanten alle voordelen te geven in de sterk veranderende markt. Dankzij deze diensten kunnen onze klanten hun kapitaal vrij houden en hun magazijnen gebruiken voor hun kern activiteiten.

Verpakkingsdiensten

Nefab biedt meerdere vormen van contract packing aan. Het voordeel om Nefab's packing services te gebruiken is U de vaste kosten kan omzetten in flexibele kosten. Er is dan ook geen nood meer voor in-house verpakkingscompetenties.

Management van returnable verpakkingen

Als U herbruikbare verpakkingen implementeert kan Nefab ook het management en de nodige administratie voor haar rekening nemen. Onze tools en processen geven klanten volledige controle van het systeem. Daarbovenop kan onze pool service de investering in verpakkingen vermijden en vervangen door een vergoeding per cyclus of per gebruikte dag.