• LiB en e-mobiliteit
  • Industrie

Drie belangrijke factoren die de toekomst van e-mobiliteit bepalen Supply Chains

Dankzij stimuleringsmaatregelen van de overheid en de geleidelijke uitfasering van voertuigen met interne verbranding in veel landen, is e-mobiliteit een van de snelst groeiende trends in de autosector.

Het is moeilijk te geloven dat meer dan 200 jaar geleden elektriciteit en stoom de enige krachten waren die voertuigen voortstuwden.1 Nu de e-mobiliteitssector zich snel ontwikkelt, is de cirkel rond. Dankzij stimuleringsmaatregelen van de overheid en de geleidelijke afschaffing van voertuigen met verbrandingsmotor in veel landen, is e-mobiliteit een van de snelst groeiende trends in de auto-industrie. Wetgevers over de hele wereld stellen strenge emissiedoelen en bieden stimulansen om de overstap naar elektrisch vervoer te versnellen. Deze opleving is niet alleen een knipoog naar het verleden, maar ook een duidelijke visie op de toekomst, waarin duurzame mobiliteit de nieuwe norm wordt.

Vandaag de dag ondergaat het mobiliteitsecosysteem een snelle transformatie die wordt aangedreven door verstedelijking, de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en technologische doorbraken zoals connected voertuigen en elektrische vliegtuigen met kort bereik.2 De verwachtingen zijn hooggespannen door zowel regelgevers als consumenten, die de e-mobiliteitssector zien als een cruciale kracht om de planeet koolstofvrij te maken en een revolutie teweeg te brengen in de auto-industrie. S&P Global Mobility voorspelt dat de verkoop van elektrische voertuigen (EV) in de Verenigde Staten kan oplopen tot 39% van de totale verkoop van personenauto's in 2030, waarbij sommige nog optimistischere schattingen suggereren dat ze in datzelfde jaar de 50% kunnen overschrijden. 3 Met wereldwijd stijgende EV-verkoop 4is de sector klaar voor een aanzienlijke groei. Het navigeren door dit dynamische landschap vereist echter strategische planning, innovatie en het vermogen om complexe uitdagingen in de toeleveringsketen te overwinnen. Om dieper in te gaan op de toekomst van e-mobiliteit, spraken we met Amaury Fruchaud, Global LiB & E-Mobility Director bij Nefab. Hij benadrukte drie cruciale supply chain-gebieden waarop de sector zich moet richten om de curve voor te blijven. Welke zijn dat?

De vraag naar EV's groeit exponentieel. De sterke verkoop in het eerste kwartaal van 2024 overtrof het jaartotaal van vier jaar geleden. Bron: IEA (2024) 5

VELOCITY

Voor autofabrikanten die overstappen op de productie van volledig elektrische voertuigen (EV) is timing van essentieel belang. Een langzame overgang kan leiden tot gemiste kansen op de snel groeiende markt. 6 Trends voorblijven en innovatieve benaderingen omarmen is niet alleen essentieel, het is de sleutel tot succes om aan de dynamische eisen van de industrie te voldoen. Zoals Amaury het zegt: "Zodra er een lithium-ion batterij of een nieuw geavanceerd kritisch onderdeel op de markt komt, is de race begonnen. Het versnellen van de ontwikkeling van verpakkingen is cruciaal voor onze klanten. Stelt u zich eens voor: aangepaste oplossingen die voldoen aan de regelgeving en die snel ontwikkeld kunnen worden in één land en onmiddellijk wereldwijd gerepliceerd kunnen worden - dat is het snelheidsniveau waar we naar streven."

De toeleveringsketen voor e-mobiliteit is wereldwijd actief en daardoor gevoelig voor tal van externe factoren. Voortdurende geopolitieke problemen, extreme weersomstandigheden die van invloed zijn op de energieproductie en -infrastructuur, en een veranderende handelsdynamiek vormen allemaal aanzienlijke uitdagingen. 7 Naarmate de productie wordt opgeschaald om aan de groeiende vraag te voldoen, wordt de noodzaak om veerkrachtige en efficiënte supply chains te bouwen steeds dringender. Om wendbaar te zijn, moeten supply chain-diensten wereldwijd worden gecoördineerd, terwijl er ook rekening moet worden gehouden met lokale perspectieven om processen te versnellen en naleving van de regelgeving te garanderen.

Technologische innovatie zorgt voor een revolutie in de mobiliteitssector, waarbij steeds meer bedrijven op zoek gaan naar disruptieve technologieën om vooruitgang en efficiëntie te stimuleren. 

DUURZAAMHEID

Met het oog op de klimaatverandering en de toenemende vraag van consumenten naar duurzaamheid, pleiten belanghebbenden voor hervormingen in de regelgeving en het bedrijfsleven om de mobiliteitssector sneller koolstofvrij te maken. De EU streeft naar een reductie van 90% in transportemissies tegen 2050, met 30 miljoen nulemissieauto's op de Europese wegen tegen 2030. 8 In de VS streeft de EPA ernaar dat tegen 2032 67% van de nieuwe lichte voertuigen en 25% van de zware vrachtwagens elektrisch zijn. 9 In Azië ondersteunen beleidsmaatregelen zoals Thailand's 2030 EV Production Policy en Indonesië's verbod op voertuigen op fossiele brandstoffen tegen respectievelijk 2040 en 2050 het gebruik van elektrische voertuigen. 10 "Nu de regelgeving snel verandert en de middelen schaars zijn, hebben onze klanten geen tijd om diep in de materie te duiken en de veranderingen voortdurend te volgen. Ze hebben inherent conforme verpakkingsoplossingen nodig," benadrukt Amaury.

Nu de race naar zero-emissie aan kracht wint, is de markt op zoek naar logistieke oplossingen die zowel kosteneffectief als milieuvriendelijk zijn. In de lineaire economie wordt de verpakking afval als hij eenmaal opgebruikt is en niet meer gebruikt kan worden. In circulaire systemen is de verpakking ontworpen om aan het einde van zijn levensduur opnieuw gebruikt te worden binnen de zogenaamde "terugname" programma's. Kunststof thermovormen of geïnjecteerde trayszijn hier een goed voorbeeld van. Ze zijn voornamelijk gemaakt van gerecycleerde kunststoffen en 100% recycleerbare materialen en worden aan het einde van hun levenscyclus ingezameld, gereinigd, geëxtrudeerd en hergebruikt als grondstof voor de productie van gerecycleerde thermoformed trays. Door dit gesloten lussysteem blijven de kunststof bakjes continu in gebruik, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot en totale kosten in de toeleveringsketen. Om precies te meten hoeveel de overstap naar duurzame oplossingen hulpbronnen bespaart, wendt de industrie zich tot Life Cycle Analysis tools, zoals GreenCalc van Nefab. Deze onderzoeken verschillende impactcategorieën, zoals het aardopwarmingsvermogen (GWP), water- en energieverbruik, materialen, transportmodi en logistieke stromen, en identificeren verbeterpunten om kosten te besparen en de ecologische voetafdruk te verkleinen. "Investeren in duurzaamheid gaat niet alleen over het bedrijf, het gaat over het veiligstellen van een betere toekomst voor zowel uzelf als de planeet. Zorg ervoor dat uw investering echt rendeert door gebruik te maken van gegevensgedreven Life Cycle Analysis tools," legt Amaury uit.

Met de tool Levenscyclusanalyse kun je de CO CO2-eq en financiële besparingen door duurzame verpakking en logistiek oplossingen in de hele toeleveringsketen.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

Een van de belangrijkste barrières voor de wereldwijde adoptie van EV is de prijs van het voertuig.11 Aangezien de productiekosten hoog blijven, voornamelijk door de stijgende grondstofprijzen en de verschuiving supply chains 12zijn fabrikanten op zoek naar mogelijkheden om middelen te besparen. Eén manier om dat te doen is door de transportefficiëntie te verbeteren. Het beheren van logistieke, materiaal- en nalevingskosten vereist efficiënte verpakkingsoplossingen die beschermend, conform, licht en gemakkelijk te vervoeren zijn. Niet-geoptimaliseerde verpakkingspraktijken in het transport resulteren in inefficiënt gebruik van laadruimte, met als gevolg dat schepen, vrachtwagens en vliegtuigen "lucht verschepen". Efficiëntere verpakkingsoplossingen helpen om de laadcapaciteit te maximaliseren en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk van de transportsector te verkleinen. "Geoptimaliseerde verpakkingsoplossingen moeten op maat gemaakt worden voor elk product, zorgen voor een maximale vulling en voldoen aan de regelgeving, vooral voor gevaarlijke goederen, om dure boetes te voorkomen," benadrukt Amaury.

Een andere manier om kapitaal vrij te maken is door gebruik te maken van oplossingen voor het beheer van retouremballage, waarbij verpakkingen worden gehuurd op basis van behoefte of de grootte van de pool in plaats van gekocht. Bovendien zijn dergelijke poolingdiensten verbonden met een IoT-platform waarmee klanten het transporttraject van producten kunnen volgen. De verzamelde gegevens helpen bij het identificeren van het juiste moment voor service, welk onderdeel het vaakst kapot gaat en opnieuw kan worden ontworpen, en welke leveranciers de meeste kans hebben om apparatuur kapot te maken. Door de integratie van geavanceerde sensoren kan het platform kritieke real-time omgevingsgegevens zoals schokken, temperatuur en vochtigheid monitoren. Dit zorgt voor een snelle reactie in geval van plotselinge veranderingen en garandeert vervolgens de integriteit van de zendingen - van cruciaal belang bij het transport van LiB-batterijen of delicate elektronische componenten. "We zien dat veel bedrijven hun digitale mogelijkheden al upgraden voor een betere real-time zichtbaarheid en vraagplanning. Binnenkort zal de vraag naar digitaal transport in het moderne supply chains sterk toenemen, omdat connectiviteit logistieke bedrijven in staat stelt om de kosten aanzienlijk te verlagen," legt Amaury uit.

VOORUITKIJKEN

De transformatie van de transportsector naar decarbonisatie voltrekt zich in een ongekend tempo. De cruciale uitdaging ligt in het integreren van duurzaamheid met economische haalbaarheid door middel van innovatieve technologie en goed gerichte mobiliteitsinitiatieven. "In de e-mobiliteitssector wordt de toekomst gedreven door partnerschappen die geworteld zijn in innovatie, wereldwijd bereik en lokale expertise. In deze steeds veranderende industrie passen we ons niet alleen aan, we innoveren voortdurend om voorop te blijven lopen. Want in de race naar duurzaamheid zullen alleen degenen die durven te leiden de toekomst van e-mobiliteit vormgeven," vat Amaury samen.

We besparen grondstoffen op supply chains, voor een betere toekomst.  

Meer weten? 

IN CONTACT KOMEN 

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze duurzame oplossingen voor supply chains .

MEER WETEN 

GreenCalc
Nefab's eigen gecertificeerde calculator meet en kwantificeert financiële en milieubesparingen in onze oplossingen.

Duurzame oplossingen
Ontworpen verpakkingen voor duurzame supply chains

Duurzame materialen
Fiber-based verpakking en grondstoffen

Ons laatste nieuws & inzichten