Definities & Symbolen

Voor verpakking gelden volgens IEC 61340-5-1 de volgende definities:

Electrostatic Discharge Shielding: een barrier of omhulling die stroomdoorgang beperkt en de energie ten gevolge van een elektrostatische ontlading zodanig vermindert dat de maximum energie van een 1.000 V Human Body Model ontlading 50 nJ is.

Elektrostatisch geleidend: verpakking met een oppervlakteweerstand > 1 x 102 en < 1 x 105 Ohm.

Elektrostatisch dissipatief: verpakking met een oppervlakteweerstand > 1 x 105 en < 1 x 1011 Ohm.

Isolerend: verpakking met een oppervlakteweerstand > 1 x 1011 Ohm.

Low charging: verpakking die minimale lading opwekt.
(De termen atstatic en antistatisch zouden vermeden moeten worden gezien de verschillende betekenissen die daaraan gegeven worden).

Het meest bekende ESD symbool is de "reaching hand" met een schuine streep erdoor, geplaatst in een driehoek.

 

 

Daarmee wordt aangegeven dat een item gevoelig is voor ESD beschadiging en ESD voorzorgsmaatregelen verplicht zijn.

Hetzelfde "reaching hand" symbool wordt ook gebruikt zonder streep, maar met een halve cirkel over de top van de driehoek.

 

Hiermee wordt op een product aangegeven dat het ESD beschermende eigenschappen heeft. Op verpakkingsmateriaal staat onder de driehoek een letter die de primaire functie van het verpakkingsmateriaal aangeeft:

S = Electrostatic Discharge Shielding
D = Electrostatic Dissipative
L = Low Charging
C = Electrostatic Conductive