Monitoren van een ESD Control Programma

Wanneer een ESD Control Programma is geïmplementeerd, is het noodzakelijk dit programma routinematig te monitoren om zeker te zijn dat elk element op de juiste wijze werkt of wordt gebruikt.
Daarvoor is de volgende apparatuur te gebruiken:

 • Statictic Locator of Veldsterktemeter: om elektro-statische lading te demonstreren of vast te stellen of elektrostatische lading aanwezig is.
 • Polsband- en schoen- of schoenaardertester: voor het testen van polsband, aardingssnoer, schoenen of schoenaarders.
 • Oppervlakteweerstandmeter: voor het testen van tafel- en vloermatten en vloeren.
 • Charged Plate Monitor: voor het testen van ionisatieapparatuur.

Checklist voor ESD veilig werken

ESD inventarisatie

 

 • Benoem een ESD coördinator
 • Welke componenten zijn ESDS (ElectroStatic Discharge Sensitive)?
 • Op welke afdelingen worden ESDS producten (ElectroStatic Discharge Sensitive) verwerkt?
 • Welke processen kunnen ESD veroorzaken?
 • Waarheen gaan de ESDS producten als ze de fabriek verlaten?
 • Kwantificeer uitval en schade ten gevolge van ESD

ESD bescherming

Een optimale bescherming tegen ESD wordt bereikt door een combinatie van:

 • ESD training en -instructie
 • ESD beschermende producten
 • Regelmatige controle op bovengenoemde punten

ESD training en -instructie

 • Leg uit waarom ESD bescherming noodzakelijk is
 • Demonstreer het gebruik van de verschillende ESD producten
 • Maatregelen aanpassen aan de praktische werkomstandigheden
 • Leg uit dat investeren in ESD zich in veelvoud terugbetaald

EPA (ESD veilige werkplek, -werkomgeving)

 • ESD veilig werkblad
 • Polsband met polsbandaardingssnoer
 • Common Point Ground
 • Identificatie EPA (waarschuwingsbord)

ESD veilig werkblad

 • Polsband met polsbandaardingssnoer
 • Common Point Ground
 • Identificatie EPA (waarschuwingsbord)

Aanvullend/optioneel:

 • ESD veilige vloer, in combinatie met:
 • Schoenaarders of ESD veilige schoenen
 • ESD veilige stoelen
 • ESD veilige ordners en -bladbeschermers
 • ESD veilige kleding (handschoenen, jassen, hoofdbedekking)
 • ESD veilige gereedschappen
 • ESD veilige afvalbakken
 • Werkplekionisatie

ESD veilige verpakking

 • Controle op verpakking inkomende producten
 • Verpakkingseisen eigen product:
 • productgevoeligheid
 • elektrische eigenschappen
 • mechanische eigenschappen
 • waterdampdoorlatendheid (WDD)
 • één- of meermalig gebruik