Desi Pak droogmiddel

Om tijdens transport en opslag een optimaal lage relatieve vochtigheid (r.v.) te bereiken moeten in de Dryshield verpakking Desi Pak droogmiddelzakken worden bijgepakt.

Eigenschappen

  • adsorberen de in de verpakking achtergebleven‑ en nog toetredende waterdamp
  • voorkomen dat de r.v. boven een vooraf vastgesteld kritisch percentage stijgt
  • gevuld met geactiveerde klei
  • gemaakt van sterk GDT vlies
  • voldoen aan de eisen van DIN 55473B en MIL‑D‑3464E, Type II