Korrosioonikaitse

Korrosioon tekib tavakeskkonnas metalli ja gaaside vahelise reaktsiooni tulemusel. Niiskus ja temperatuurimuutused on kõige olulisemad tegurid, mis põhjustavad metallist ja terasest komponentidel korrosiooni. Kaitseks ilmastikumõjude eest tuleb pakendilahenduse juures arvesse võtta vastavat kliimavööndit, transpordiliiki ja ladustamisviisi.

Nefab pakub mitmesuguseid ennetavaid lahendusi, nagu pehmendused (PE, PET ja alumiinium), kuivatavad ained (ränigeel, savi) ja korrosiooniinhibiitorid (VCI-tooted ja eritajad).

Korrosiooni tekkimine

Tooted mida transporditakse pikemat aega või mida hoiustatakse pikemalt vajavad tihti korrosioonikaitset. Korrosioonikaitse pakend kaitseb toodet korrosiooni eest ilma, et oleks vaja määrida toodet õli, võide või värviga.

Korrosioon on toodete käitlemises, hoiustmises ning transpordil tõsiseks probleemiks. Paljast metallist osad korrodeeruvad kergelt. Korrosiooni tekitavad temperatuurimuutused, saastatud õhk, meresool ning niiskus. Kõik tooted millel on paljast metallist osasid (laagrid, mootorid, tükid ja elektroonilised seadmed) vajavad kaitset.

Üle mere saadetavad tooted läbivad keerulisi laadimisi, mahalaadimisi, käitlemist, ladustamist ning kontrolli. See tähendab, et on mitmeid parameetreid mis võivad mõjutada metalli kvaliteeti. Selleks, et toote saabumine sihtkohta oleks murevaba, tuleb toote eest palju hoolt kanda.

Meie kogemused

Nefab on pakkunud aastate jooksul korrosioonikaitset paljudele erinevatele tööstusaladele. Tänu oma kompetentsile ning globaalsele võrgustikule, suudab Nefab pakkuda kohandatud lahendusi igal pool maailmas, pakkudes klientidele võimalust väljastada tooteid ilma niiskuse ning korrosiooni kahjustuse riskita.

Kuidas takistada korrosiooni:

Korrosiooni tõkestamiseks tootel on erinevaid viise ning need sõltuvad toote tüübist, transpordiviisist ning transpordiaja pikkusest.

LDPE kile või HDPE kile kuivainete ja/või VCI eraldajatega (emitter)

Mõnedel juhtudel, kui toode pole väga korrosioonitundlik, kaitse on vajalik ainult lühikeseks hoiustamisperioodiks või niiskustase on madal, võib korrosioonikaitseks piisata standardse pakkekile ning niiskusimajate ja/või VCI eraldajate kombinatsioonist.

Alumiiniumtõkkekile + kuivatusained

Alumiinium tõkkematerjale kasutatakse pakendamiseks koos niiskusimajatega. Pärast toote pakkimist pumbatakse pakendist õhk välja ning niiskusimajad imavad endasse ülejäänud niiskuse. Alumiiniumtõkkekilel on tunduvalt väiksem veeauru läbilaskvus kui tavapärastel kilekottidel ning see vähendab oluliselt nõutud niiskusimajate pakkide arvu pakendis.

Aurufaasi korrosiooni tõrjevahendid

VCI on lisaaine mida saab lisada enamikele tavalistele pakkematejalidele. Kokkupuutel õhuga lisaaine aurustub ning katab metallid õhukese kihina. See kiht takistab niiskusel metallini jõudmist ning tõkestab korrosiooniprotsessi. VCI tehnoloogia sobib kaitseks transpordil, ladustamisel ning harva kasutatavate esemete hoiustamiseks.

Nefabi VCI kile ja kotid

Nefabi VCI kile ja kotid


Nefab pakub rohkelt eri suurustes kotte ning kilesid mis pakuvad täielikku korrosioonikaitset erinevatele metallidele.

Nefabi tõkkematerjalid

Fooliumist tõkkematerjalid

Me pakume rohkelt fooliumist tõkkematerjale ning kiletooteid toodetele mis vajavad veekaitset. 

Meie pakkumine hõlmab kõike kiledest, väikestest kottidest kuni suurte rasketööstuse tõkkekottideni.

Niiskusimajad (desikandid)

Me pakume Class 100 Clean Roomi niiskusimajaid 1/6-st kuni 16 ühikuni.