Whistleblowing

Whistleblowing

Vi opfordrer vores medarbejdere, leverandører og kunder til at rapportere enhver adfærd, som du mener er en overtrædelse af love eller dette adfærdskodeks, via dette websted: Whistleblowing (nefab.com)

Vi tolererer ikke nogen form for chikane, diskrimination eller repressalier mod personer, der giver udtryk for bekymringer og handler i god tro i overensstemmelse med denne Code of Conduct.

Vi ønsker at gøre det rigtige - vores whistleblowing tjeneste

Vi bestræber os på at opretholde gennemsigtighed og høj forretningsetik. Vores whistleblowing-service giver mulighed for at kommunikere om formodede forseelser, der påvirker mennesker, vores organisation, samfundet eller miljøet. Whistleblowing-tjenesten gør det mindre sandsynligt, at der overhovedet sker forseelser, og viser vores engagement i at arbejde på en fair måde. Du behøver ikke at bevise din mistanke, men alle meddelelser skal være i god tro. Vi har nultolerance over for korruption, og vi arbejder konstant på at opbygge og bevare tillid og troværdighed hos vores kunder, partnere, medarbejdere, leverandører, ejere og andre interessenter.
Medarbejdere, leverandører, kunder og andre interessenter kan bruge whistleblowing-tjenesten til at rapportere adfærd, som de mener er i strid med lovgivningen eller politikken for Nefab Code of Conduct.

Hvad skal rapporteres?

Whistleblowing-tjenesten kan bruges til at advare Nefab om alvorlige risici for forseelser, der påvirker mennesker, vores organisation, samfundet eller miljøet. Emner, der skal rapporteres, er kriminelle handlinger, uregelmæssigheder og overtrædelser eller andre handlinger i strid med EU eller nationale love i en arbejdsrelateret sammenhæng, herunder f.eks. Nefab Code of Conduct-politik:

Korruption og økonomiske uregelmæssigheder: for eksempel bestikkelse, unfair konkurrence, hvidvaskning af penge, bedrageri, interessekonflikt.
Menneskerettigheder: for eksempel alvorlig diskrimination og chikane, der er i strid med loven.
Overtrædelser af sundhed og sikkerhed: for eksempel sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, produktsikkerhed, alvorlig diskrimination og chikane, der er i strid med loven.
Overtrædelser af miljøet: for eksempel ulovlig behandling af farligt affald.
Overtrædelser af privatlivets fred; for eksempel forkert brug af personoplysninger.
Sådan håndterer vi rapporten

Baseret på gældende lovgivning vil Nefab foretage en indledende vurdering af rapporten for at afgøre, om den kan håndteres i Whistleblowing-kanalen.
Alle rapporter vil blive tildelt et unikt ID-nummer, og du vil modtage en adgangskode for at bekræfte modtagelsen af din rapport. Opbevar dem på et sikkert sted, da du skal bruge dem til at logge ind på systemet for at indsende yderligere oplysninger og følge behandlingen af din indberetning. Du kan forvente at modtage en bekræftelse på din indberetning inden for syv dage.
Vi giver dig feedback på, hvordan din sag er blevet håndteret inden for 90 dage. Du kan også finde denne feedback ved at logge ind med dit ID-nummer og din adgangskode.

Vi opfordrer vores medarbejdere, leverandører, kunder og andre interessenter til at indberette enhver adfærd, som de mener er en overtrædelse af lovgivningen eller Nefab Code of Conduct, via følgende hjemmeside

Vi tolererer ikke nogen form for chikane, diskrimination eller repressalier mod personer, der rejser bekymringer og handler i god tro i overensstemmelse med vores Code of Conduct.

Anonymitet

"WhistleB sikrer whistleblowerens anonymitet. Tjenesten er adskilt fra organisationens IT-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data, der kan identificere en person, der sender en besked. Beskeder er krypterede og kan kun dekrypteres af udpegede personer. WhistleB kan ikke dekryptere og læse beskeder."
- WhistleB