Bæredygtighed

Rapporter og ledelse

Oversigt

Oversigt

Vores formål

Vores formål

Kundernes forsyningskæder

Kundernes forsyningskæder

Cirkulære forretningsmodeller

Cirkulære forretningsmodeller

Vores forsyningskæde

Vores forsyningskæde

Mennesker og etik

Mennesker og etik

Rapporter og ledelse

Rapporter og ledelse

Bæredygtighed på vej

Nefab er godt positioneret til at drive udviklingen i overensstemmelse med globale tendenser. Bæredygtighed, cirkularitet, digitalisering og regionalisering er indgraveret i virksomhedens DNA og sikrer langsigtet værdi for kunder og samfund. Nefab 's tilgang til bæredygtighed omfatter sociale, miljømæssige og økonomiske elementer med menneskerettigheder som et overordnet tema.

Ledelse

Rådet for bæredygtighed

I 2021 grundlagde Nefab Sustainability Council, et engageret fællesskab, der er med til at fremme vores formål ved at tage fat på emner som at lokalisere Nefab's bæredygtighedsbudskab, finde nye bæredygtige materialer og drive forandringer i organisationen. Bestyrelsen på Nefab er ansvarlig for at sætte retning og mål for bæredygtighed.

Ledelse af bæredygtighed

Som en vigtig dimension af vores formål er bæredygtighed kernen i Nefab corporate governance, fra bestyrelsen til CEO og Corporate Leadership Team. Vores CEO bærer ansvaret for en vellykket implementering af vores bæredygtighedsstrategi. Arbejdet med bæredygtighedsprojekter/initiativer ledes af Executive Vice President, Innovation and Portfolio, som rapporterer direkte til den administrerende direktør. Hver dag håndteres bæredygtighedsemner af lederne af de enkelte afdelinger samt af vores centrale bæredygtighedsfunktioner i koncernen.

 

Vores ambition

Nefab har en langsigtet ambition om at reducere udledningen afCO2-ækvivalenter i vores kunders forsyningskæder med 10 millioner tons inden 2030. Fremskridtene måles med GreenCalc, et internt udviklet miljøanalyseværktøj, som Nefab bruger til at give kunderne en gennemsigtig og komplet livscyklusvurdering (LCA) af emballage og logistikstrømme.

Kom i kontakt med os

For mere information om saving resources og vores udvalg af bæredygtige løsninger, kontakt os i dag.