Bæredygtighed

Cirkulære forretningsmodeller

Oversigt

Oversigt

Vores formål

Vores formål

Kundernes forsyningskæder

Kundernes forsyningskæder

Cirkulære forretningsmodeller

Cirkulære forretningsmodeller

Vores forsyningskæde

Vores forsyningskæde

Mennesker og etik

Mennesker og etik

Rapporter og ledelse

Rapporter og ledelse

Overgang til cirkulære forretningsmodeller med bæredygtig emballage og tjenester

I dag bruges de fleste produkter og emballager i et lineært flow i stedet for at blive genbrugt, repareret og/eller genanvendt. Det skaber enorme mængder af spildt materiale og forurening. På Nefab stræber vi efter at gøre emballageløsninger cirkulære ved at innovere med bæredygtige materialer, designe med cirkularitet i tankerne, opfinde nye cirkulære forretningsmodeller og håndtere affald bedre.

Nøgleelementer i cirkularitet

Emballage-teknik

Når vi designer ny emballage og nye løsninger, følger vores ingeniørteams nøje retningslinjerne for bæredygtigt design på Nefab . For at gøre processen lettere har vi udviklet GreenCalcet værktøj til livscyklusanalyse (LCA), der identificerer potentielleCO2-ækvivalenter og omkostningsbesparelser ved emballage sammenlignet med den eksisterende løsning. 

"Vores ambition er at etablere fuldt cirkulære forretningsmodeller og omdanne affald til nye ressourcer. Det vil vi gøre ved at designe bæredygtig emballage baseret på principperne om reduktion, genbrug og genanvendelse og ved at samarbejde med nøglepartnere om returflows."
  1. Charles De Muizon
  2. Direktør for bæredygtighed

Tre enkle designprincipper

Ved hjælp af værktøjer som GreenCalc følger vores ingeniører tre designprincipper: 

Design med effektiv ressourceudnyttelse (reducer)

 • Reducere miljøpåvirkningen ved transport, reducere brugen af emballagematerialer og reducere produktets skrøbelighed.


Design med udvidet ressourceudnyttelse (genbrug)

 • Genbrug emballage i forsyningskæden, genbrug emballage flere gange, kontroller returpuljer og design emballage, så den kan repareres.

Design til at øge materialegenvinding (genbrug)

 • Øge genbrugsindholdet, bruge materialer, der kan genbruges bedre, og designe med en cirkulær tilgang.

 

Innovation og bæredygtige materialer

Bæredygtige emballagematerialer og sourcing er grundlaget for cirkulære løsninger. På Nefab har vi en global og lokal tilgang til strategisk sourcing, og vi scanner løbende markedet for nye, innovative materialer. Derudover fortsætter vi med at investere i forskning og udvikling og i partnerskaber med ligesindede virksomheder for at opbygge cirkulære, ressourceeffektive forretningsmodeller.

Affaldshåndtering

Affald, såvel som ressourcer, skal forvaltes godt. På Nefab sorteres affaldet omhyggeligt i følgende affaldsstrømme: træ, metal, bølgepap og papir, plast og skum samt blandet affald. Vi stræber efter at optimere end-of-life-scenarier ved at udvikle partnerskaber for at maksimere genanvendelighed, genbrug og cirkularitet. Vores ambition er at forvandle affald til nye ressourcer.

Cirkulære forretningsmodeller

Cirkulære forretningsmodeller
Cirkulære forretningsmodeller

Skiftet til cirkularitet

For at skabe cirkulære økosystemer er det bydende nødvendigt at etablere et netværk med partnere i hele værdikæden for at tilbyde bæredygtige forretningsmodeller. På Nefab innoverer vi sammen med vores kunder, leverandører og partnere i forsyningskæden med den ambition at drive forandringen til fuldt cirkulære flows.

Vores tilgang er at etablere pilotprojekter for at validere og demonstrere potentielle besparelser ved at skifte til en cirkulær forretningsmodel. De vigtigste trin er beskrevet nedenfor:

 • Højt eller helt genanvendt emballagemateriale
 • Emballagedesign og -produktion med lavest mulige miljømæssige fodaftryk
 • Materialer fra lukkede kredsløb eller cirkulære flows
 • Lokalt optimeret logistik for at reducereCO2-ækvivalenter i transporten.
 • Muliggjort af Nefab tilbagekøb af emballage - garanterer cirkularitet.
 • LCA-måling og -sporing til yderligere reduktion afCO2-ækvivalentudledning og samlede omkostninger

Læs mere om vores initiativ inden for cirkulær forretningsmodel baseret på termoformet plast

Kom i kontakt med os

Hvis du vil vide mere om cirkularitet og vores udvalg af bæredygtige løsninger, så kontakt os i dag.