Bæredygtighed

Mennesker og etik

Oversigt

Oversigt

Vores formål

Vores formål

Kundernes forsyningskæder

Kundernes forsyningskæder

Cirkulære forretningsmodeller

Cirkulære forretningsmodeller

Vores forsyningskæde

Vores forsyningskæde

Mennesker og etik

Mennesker og etik

Rapporter og ledelse

Rapporter og ledelse

At drive ansvarlig virksomhed

Nefab blev grundlagt i 1949 med et stærkt fokus på kunder, innovation og bæredygtighed. Vi tror på, at mennesker driver forandring, og vi innoverer sammen med vores kunder for at udvikle løsninger, der har hjulpet dem med at opnå både økonomiske og miljømæssige besparelser i deres forsyningskæder.

Måder at arbejde på

Kerneværdier

Drevet af vores kerneværdier Simplicity, Respect og Empowerment er Nefab en global virksomhed med bæredygtig vækst og mere end 4700 medarbejdere over hele verden.

"Lige siden starten af vores virksomhed har vores kerneværdier guidet os til at opnå bæredygtig vækst med fokus på at optimere vores kunders forsyningskæder gennem bæredygtige emballageløsninger og -tjenester."
    1. Maria Brithon
    2. Executive Vice President, Mennesker og kultur

Code of Conduct

Nefab's Code of Conduct er et udtryk for, hvad vi kræver af os selv, vores leverandører og vores partnere. FN's Global Compact omfatter ti principper om menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og korruption, og den fungerer som grundlag for vores Code of Conduct. 

Global Compact-principper

Disse principper er baseret på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, Rio-erklæringen og FN's konvention mod korruption.

 

Versioner af Code of Conduct

Adfærdskodeks - Industriel hygiejne

"Arbejdstagernes eksponering for kemiske, biologiske og fysiske stoffer skal identificeres, evalueres og kontrolleres i henhold til kontrolhierarkiet.

Hvis der er identificeret potentielle farer, skal deltagerne søge efter muligheder for at eliminere og/eller reducere de potentielle farer. Hvis det ikke er muligt at eliminere eller reducere farerne, skal de potentielle farer kontrolleres ved hjælp af korrekt design, teknik og administrative kontroller.

Når farer ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med sådanne midler, skal arbejderne have udleveret og bruge passende, velholdte, personlige værnemidler uden beregning. Beskyttelsesprogrammerne skal være løbende og omfatte undervisningsmateriale om de risici, der er forbundet med disse farer."

Whistleblowing
Whistleblowing

Vi opfordrer vores medarbejdere, leverandører og kunder til at indberette enhver adfærd, som de mener er en overtrædelse af lovgivningen eller denne Code of Conduct, via følgende hjemmeside

Vi tolererer ikke nogen form for chikane, diskrimination eller repressalier mod personer, der giver udtryk for bekymringer og handler i god tro i overensstemmelse med denne Code of Conduct.

Vi ønsker at gøre det rigtige - vores whistleblowing tjeneste

Vi bestræber os på at opretholde gennemsigtighed og høj forretningsetik. Vores whistleblowing-service giver mulighed for at kommunikere om formodede forseelser, der påvirker mennesker, vores organisation, samfundet eller miljøet. Whistleblowing-tjenesten gør det mindre sandsynligt, at der overhovedet sker forseelser, og viser vores engagement i at arbejde på en fair måde. Du behøver ikke at bevise din mistanke, men alle meddelelser skal være i god tro. Vi har nultolerance over for korruption, og vi arbejder konstant på at opbygge og bevare tillid og troværdighed hos vores kunder, partnere, medarbejdere, leverandører, ejere og andre interessenter.
Medarbejdere, leverandører, kunder og andre interessenter kan bruge whistleblowing-tjenesten til at rapportere adfærd, som de mener er i strid med lovgivningen eller politikken for Nefab Code of Conduct.

Hvad skal rapporteres?

Whistleblowing-tjenesten kan bruges til at advare Nefab om alvorlige risici for forseelser, der påvirker mennesker, vores organisation, samfundet eller miljøet. Emner, der skal rapporteres, er kriminelle handlinger, uregelmæssigheder og overtrædelser eller andre handlinger i strid med EU eller nationale love i en arbejdsrelateret sammenhæng, herunder f.eks. Nefab Code of Conduct-politik:

  • Korruption og økonomiske uregelmæssigheder: for eksempel bestikkelse, unfair konkurrence, hvidvaskning af penge, bedrageri, interessekonflikter.
  • Menneskerettigheder: for eksempel alvorlig diskrimination og chikane, som er i strid med loven.
  • Overtrædelser af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser: f.eks. sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, produktsikkerhed, alvorlig diskrimination og chikane, som er i strid med loven.
  • Miljøovertrædelser: for eksempel ulovlig behandling af farligt affald.
  • Krænkelse af privatlivets fred, f.eks. ukorrekt brug af personlige data.
Sådan håndterer vi rapporten

Baseret på gældende lovgivning vil Nefab foretage en indledende vurdering af rapporten for at afgøre, om den kan håndteres i Whistleblowing-kanalen.
Alle rapporter vil blive tildelt et unikt ID-nummer, og du vil modtage en adgangskode for at bekræfte modtagelsen af din rapport. Opbevar dem på et sikkert sted, da du skal bruge dem til at logge ind på systemet for at indsende yderligere oplysninger og spore behandlingen af din rapport. Du kan forvente at modtage en kvittering for din rapport inden for syv dage.
Vi giver feedback på, hvordan din sag er blevet håndteret inden for 90 dage. Du kan også finde denne feedback ved at logge ind med dit ID-nummer og din adgangskode.

Vi opfordrer vores medarbejdere, leverandører, kunder og andre interessenter til at indberette enhver adfærd, som de mener er en overtrædelse af lovgivningen eller Nefab Code of Conduct, via følgende hjemmeside

Vi tolererer ikke nogen form for chikane, diskrimination eller repressalier mod personer, der rejser bekymringer og handler i god tro i overensstemmelse med vores Code of Conduct.

Anonymitet

"WhistleB sikrer whistleblowerens anonymitet. Tjenesten er adskilt fra organisationens IT-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data, der kan identificere den person, der sender en besked. Beskeder er krypterede og kan kun dekrypteres af udpegede personer.WhistleBkan ikke dekryptere og læse beskeder."
- WhistleB

Karriere

Er du interesseret i at arbejde for en virksomhed med bæredygtighed i højsædet?

Få mere at vide

Kom i kontakt med os

For mere information om saving resources og vores udvalg af bæredygtige løsninger, kontakt os i dag.