• LiB og e-mobilitet
  • Industrier

Tre nøglefaktorer, der former fremtidens forsyningskæder for e-mobilitet

Takket være statslige incitamenter og den gradvise udfasning af forbrændingskøretøjer i mange lande er e-mobilitet en af de hurtigst voksende tendenser i bilsektoren.

Det er svært at tro, at elektricitet og damp for over 200 år siden var de eneste kræfter, der drev køretøjer fremad.1 Nu, hvor e-mobilitetssektoren udvikler sig hurtigt, er cirklen sluttet. Takket være statslige incitamenter og den gradvise udfasning af forbrændingskøretøjer i mange lande er e-mobilitet en af de hurtigst voksende tendenser i bilsektoren. Lovgivere over hele verden sætter strenge emissionsmål og tilbyder incitamenter til at fremskynde skiftet til elektrisk transport. Denne genopblomstring er ikke bare et nik til fortiden, men en klar vision for fremtiden, hvor bæredygtig mobilitet bliver den nye norm.

I dag gennemgår mobilitetsøkosystemet en hurtig forandring drevet af urbanisering, behovet for at reducere udledningen af drivhusgasser og teknologiske gennembrud som opkoblede køretøjer og elektriske fly med kort rækkevidde.2 Forventningerne er høje fra både myndigheder og forbrugere, som ser e-mobilitetssektoren som en central kraft i afkarboniseringen af planeten og revolutioneringen af bilindustrien. S&P Global Mobility forudser, at salget af elbiler i USA kan udgøre op til 39 % af det samlede salg af personbiler i 2030, og nogle endnu mere optimistiske skøn antyder, at det kan overstige 50 % samme år. 3 Med et stigende globalt salg af elbiler 4er der lagt op til en betydelig vækst i sektoren. Men at navigere i dette dynamiske landskab kræver strategisk planlægning, innovation og evnen til at overvinde komplekse udfordringer i forsyningskæden. For at dykke dybere ned i e-mobilitetens fremtid har vi talt med Amaury Fruchaud, Global LiB & E-Mobility Director hos Nefab. Han fremhævede tre afgørende områder i forsyningskæden, som sektoren skal fokusere på for at være på forkant med udviklingen. Hvilke er det så?

Efterspørgslen efter elbiler vokser eksponentielt. Det stærke salg i første kvartal af 2024 oversteg det samlede årlige salg for fire år siden. Kilde: IEA: IEA (2024) 5

VELOCITY

For bilproducenter, der går over til produktion af rene elbiler, er timing afgørende. En langsom overgang kan føre til, at man går glip af muligheder på det hurtigt voksende marked. 6 Det er ikke bare vigtigt at være på forkant med udviklingen og tage innovative metoder i brug, det er også nøglen til succes, når det gælder om at opfylde branchens dynamiske krav. Som Amaury udtrykker det: "Når et litium-ion-batteri eller en ny banebrydende kritisk komponent kommer på markedet, er løbet kørt. Hurtigere emballageudvikling er afgørende for vores kunder. Forestil dig skræddersyede løsninger, der overholder lovgivningen, og som hurtigt kan udvikles i ét land og straks kopieres over hele verden - det er det hastighedsniveau, vi sigter efter."

Forsyningskæden for e-mobilitet fungerer globalt, hvilket gør den modtagelig for mange eksterne faktorer. Igangværende geopolitiske problemer, ekstremt vejr, der påvirker energiproduktion og infrastruktur, og skiftende handelsdynamikker udgør alle betydelige udfordringer. 7 Efterhånden som produktionen skaleres for at imødekomme den stigende efterspørgsel, bliver det stadig vigtigere at opbygge robuste og effektive forsyningskæder. For at opnå smidighed er det nødvendigt at koordinere forsyningskædetjenester globalt og samtidig tage højde for lokale perspektiver for at fremskynde processer og sikre overholdelse af lovgivningen.

Teknologisk innovation er ved at revolutionere mobilitetssektoren, og flere virksomheder udforsker forstyrrende teknologier for at skabe fremskridt og effektivitet. 

BÆREDYGTIGHED

Med klimaforandringerne og forbrugernes stigende krav om bæredygtighed er interessenter fortalere for lovgivningsmæssige og forretningsmæssige reformer for at fremskynde dekarboniseringen af mobilitetssektoren. EU's mål er at reducere transportudledningen med 90 % inden 2050, og at der skal være 30 millioner nulemissionsbiler på de europæiske veje inden 2030. 8 I USA sigter EPA mod, at 67 % af nye lette køretøjer og 25 % af tunge lastbiler skal være elektriske i 2032. 9 I Asien støtter politikker som Thailands produktionspolitik for elbiler i 2030 og Indonesiens forbud mod køretøjer, der kører på fossile brændstoffer i henholdsvis 2040 og 2050, indførelsen af elbiler. 10 "Når reglerne ændrer sig hurtigt, og ressourcerne er knappe, har vores kunder ikke tid til at dykke ned og konstant følge med i ændringerne. De har brug for emballageløsninger, der i sagens natur overholder reglerne," understreger Amaury.

I takt med at kapløbet mod nul-emission vinder frem, er markedet på udkig efter logistikløsninger, der både er omkostningseffektive og miljøvenlige. I den lineære økonomi bliver emballagen til affald, når den er udtjent og ikke længere kan bruges. I cirkulære systemer er emballagen designet til at blive genbrugt inden for de såkaldte "take-back"-programmer ved slutningen af dens levetid. Termoformede eller indsprøjtede plastbakkerer gode eksempler. De er primært fremstillet af genbrugsplast og 100 % genanvendelige materialer, og når deres livscyklus er slut, bliver de indsamlet, renset, ekstruderet og genbrugt som råmateriale til fremstilling af genanvendte termoformede bakker. Dette lukkede kredsløb holder plastbakkerne i kontinuerlig brug, hvilket bidrager til at reducere CO2-ækvivalentudledningen og de samlede omkostninger i forsyningskæden. For at måle, hvor meget skiftet til bæredygtige løsninger sparer på ressourcerne, bruger industrien værktøjer til livscyklusanalyse, som Nefabs GreenCalc. De undersøger forskellige påvirkningskategorier - såsom globalt opvarmningspotentiale (GWP), vand- og energiforbrug, materialer, transportformer og logistikstrømme - og identificerer områder, der kan forbedres for at spare omkostninger og reducere det miljømæssige fodaftryk. "At investere i bæredygtighed handler ikke kun om forretningen - det handler om at sikre en bedre fremtid for både dig selv og planeten. Sørg for, at din investering virkelig betaler sig ved at udnytte datadrevne værktøjer til livscyklusanalyse," forklarer Amaury.

Værktøjet til livscyklusanalyse gør det muligt at måle CO2-eq og økonomiske besparelser, der opnås ved at indføre bæredygtig emballage og logistik løsninger i hele forsyningskæden.

OPERATIONEL EFFEKTIVITET

En af de største barrierer for udbredelsen af elbiler på verdensplan er prisen på køretøjet.11 Da produktionsomkostningerne fortsat er høje, mest på grund af de stigende priser på råmaterialer og skiftende forsyningskæder 12er producenterne på udkig efter muligheder for at spare ressourcer. En måde at opnå det på er ved at forbedre transporteffektiviteten. Håndtering af omkostninger til logistik, materialer og overholdelse af regler kræver effektive emballageløsninger, der er beskyttende, overholder reglerne, er lette og nemme at transportere. Uoptimeret emballagepraksis i forbindelse med transport resulterer i ineffektiv brug af lastrummet, hvilket betyder, at skibe, lastbiler og fly "sender luft". Mere effektive emballageløsninger vil hjælpe med at maksimere fragtkapaciteten og samtidig reducere transportindustriens CO2-aftryk. "Optimerede emballageløsninger skal være skræddersyet til hvert enkelt produkt, sikre maksimal fyldningsgrad og overholde lovgivningen, især for farligt gods, for at undgå dyre bøder", understreger Amaury.

En anden måde at frigøre kapital på er at udnytte løsninger til håndtering af returemballage, hvor emballage lejes ud fra behov eller poolstørrelse i stedet for at blive købt. Derudover er sådanne pooling-tjenester forbundet med en IoT-platform, der gør det muligt for kunderne at overvåge produkternes transportveje. De indsamlede data hjælper med at identificere det rigtige tidspunkt for service, hvilken del der oftest går i stykker og kan redesignes, og hvilke leverandører der er mest tilbøjelige til at ødelægge udstyr. Ved at inkorporere avancerede sensorer kan platformen overvåge kritiske miljødata i realtid, såsom stød, temperatur og luftfugtighed. Det giver mulighed for hurtig reaktion i tilfælde af pludselige ændringer og garanterer efterfølgende forsendelsernes integritet - kritisk, når man transporterer LiB-batterier eller sarte elektroniske komponenter. "Vi ser, at mange virksomheder allerede er i gang med at opgradere deres digitale kapacitet for at få bedre synlighed i realtid og planlægning af efterspørgslen. Snart vil efterspørgslen efter digital transport i moderne forsyningskæder stige kraftigt, da tilslutningsmuligheder gør det muligt for logistikvirksomheder at reducere omkostningerne betydeligt," forklarer Amaury.

KIGGER FREMAD

Transportsektorens omstilling til dekarbonisering sker i et tempo uden sidestykke. Den afgørende udfordring ligger i at integrere bæredygtighed med økonomisk gennemførlighed gennem innovativ teknologi og veltilrettelagte mobilitetsinitiativer. "I e-mobilitetssektoren er fremtiden drevet af partnerskaber, der er forankret i innovation, global rækkevidde og lokal ekspertise. I denne industri i konstant udvikling tilpasser vi os ikke bare, vi innoverer uophørligt for at være på forkant. For i kapløbet om bæredygtighed er det kun dem, der tør gå forrest, der vil forme e-mobilitetens fremtid", opsummerede Amaury.

Vi sparer ressourcer i forsyningskæderne for en bedre fremtid.  

Vil du vide mere? 

KONTAKT OS 

Kontakt os for at få mere at vide om vores bæredygtige løsninger, der driver forsyningskæderne fremad.

LÆR MERE 

GreenCalc
Nefabs egen certificerede beregner måler og kvantificerer økonomiske og miljømæssige besparelser i vores løsninger.

Bæredygtige løsninger
Udviklet emballage til bæredygtige forsyningskæder

Bæredygtige materialer
Fiberbaseret emballage og råmaterialer

Vores seneste nyheder og indsigter