Whistleblow - ilmoituskanavamme

Whistleblow - ilmoituskanavamme

Kehotamme työntekijöitämme, toimittajiamme ja asiakkaitamme ilmoittamaan tämän verkkosivuston kautta kaikesta toiminnasta, jonka uskot rikkovan lakeja tai Nefab Code of Conduct-toimintatapaohjeita: Whistleblowing (nefab.com).

Emme hyväksy mikäänlaista häirintää, syrjintää tai kostotoimia, jotka kohdistuvat henkilöihin, jotka ilmaisevat huolenaiheensa ja toimivat vilpittömässä mielessä ilmoittaakseen väärinkäytöksistäi.

Haluamme toimia oikein - Whistleblow kanavamme

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeita eettisiä arvoja yhtiömme liiketoiminnassa. Whistleblow kanavamme tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, jotka vaikuttavat ihmisiin, organisaatioon, yhteiskuntaan tai ympäristöön. Whistleblow kanavan ansiosta väärinkäytösten todennäköisyys vähenee ja osoitamme sitoutumisemme reiluun toimintaan. Sinun ei tarvitse esittää todisteita epäilyksesi tueksi, mutta kaikki viestit on tehtävä vilpittömin aikein. Meillä on nollatoleranssi korruptiota kohtaan, ja työskentelemme jatkuvasti rakentaaksemme ja ylläpitääksemme luottamusta ja uskottavuutta asiakkaidemme, kumppaneidemme, työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme, omistajiemme ja muiden sidosryhmien kanssa.
Työntekijät, tavarantoimittajat ja asiakkaat sekä muut sidosryhmät voivat käyttää ilmiantopalvelua ilmoittaakseen toiminnasta, jonka he uskovat rikkovan lakeja tai Nefab Code of Conduct -toimintatapaohjeitamme.

Millaisista asioista voin ilmoittaa Whistleblow-kanavassa?

Whistleblow kanavaa voidaan käyttää varoittamaan Nefabia vakavista riskeistä, jotka liittyvät ihmisiin, organisaatioon, yhteiskuntaan tai ympäristöön vaikuttaviin väärinkäytöksiin. Ilmoitettavia asioita ovat rikokset, sääntöjenvastaisuudet ja rikkomukset tai muut EU:n tai kansallisen lainsäädännön vastaiset toimet tai Nefab Code of Conduct -toimintatapaohjeiden vastainen toiminta:

Korruptio ja taloudelliset väärinkäytökset: esimerkiksi lahjukset, epäterve kilpailu, rahanpesu, petokset, eturistiriidat.
Ihmisoikeudet: esimerkiksi vakava syrjintä ja häirintä, jotka ovat lain vastaisia.
Terveys- ja turvallisuusrikkomukset: esimerkiksi työpaikan terveys- ja turvallisuusrikkomukset, tuoteturvallisuusrikkomukset, vakava syrjintä ja lainvastainen häirintä.
Ympäristörikkomukset: esimerkiksi vaarallisten jätteiden laiton käsittely.
Yksityisyyden loukkaukse: esimerkiksi henkilötietojen epäasianmukainen käyttö.
Miten käsittelemme raporttia?

Voimassa olevan lainsäädännön perusteella Nefab tekee ilmoituksesta alustavan arvioinnin sen määrittämiseksi, käsitelläänkö se Whistleblow kanavassa.
Jokaiselle ilmoitukselle annetaan yksilöllinen käyttäjätunnus ja salanasana. Säilytä ne turvallisessa paikassa, sillä tarvitset niitä kirjautuaksesi järjestelmään ja seurataksesi raporttisi käsittelyä. Sinulta voidaan pyytää myös lisätietoja järjestelmän kautta. Voit odottaa saavasi vahvistuksen raportistasi seitsemän päivän kuluessa.
Annamme palautetta tapauksesi käsittelystä 90 päivän kuluessa. Löydät tämän palautteen kirjautumalla sisään yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanallasi

Kehotamme työntekijöitämme, toimittajiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä ilmoittamaan kaikesta toiminnasta, jonka uskot rikkovan lakeja tai Nefabin Code of Conduct -toimintaohjeita verkkosivuston kautta.

Emme hyväksy mikäänlaista häirintää, syrjintää tai kostotoimia, jotka kohdistuvat henkilöihin, jotka ilmaisevat huolenaiheensa ja toimivat vilpittömässä mielessä ilmoittaakseen väärinkäytöksistä.

Ilmoituksen anonymiteetti

"WhistleB takaa ilmiantajan anonymiteetin. Palvelu on erillään organisaation IT-ympäristöstä. WhistleB ei jäljitä IP-osoitteita tai muita tietoja, joista viestin lähettäjä voitaisiin tunnistaa. Viestit on salattu, ja vain nimetyt henkilöt voivat purkaa ne. WhistleB ei voi purkaa salausta eikä lukea viestejä."
- WhistleB.