Käyttöehdot

Tekijänoikeusilmoitus ja rajoitettu lupa

Kaikki tällä verkkosivustolla oleva on tekijänoikeudella suojattua. Tekijänoikeudet kuuluvat Nefabille, sen tytäryhtiöille tai materiaalin alkuperäiselle tekijälle. Voit kuitenkin vapaasti katsella ja tulostaa tällä verkkosivustolla olevaa Nefab-materiaalia, kunhan:

Käytät aineistoa vain tiedotustarkoituksiin;
Käytät aineistoa vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin; ja
aineiston tulostetuissa kopioissa on Nefab-tekijänoikeusilmoitus.
Voit levittää tällä verkkosivustolla olevaa Nefab-materiaalia, kunhan:

Aineistoa käytetään vain tiedotustarkoituksiin;
Aineistoa käytetään vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin;
Aineistoon sisältyy Nefab-tekijänoikeusilmoitus; ja
Aineistoa ei ole merkitty Nefab-yhtiön luottamukselliseksi tai omistusoikeudelliseksi tiedoksi.
Kaikki muut oikeudet ja/tai käyttötarkoitukset edellyttävät Nefab-yhtiön kirjallista suostumusta. Lisäoikeuksia ja/tai -käyttöjä koskevat pyynnöt on lähetettävä alla mainitulle Nefab Copyright Agentille.
Huomaa: Et saa kopioida mitään tietoja Nefab-konsernin verkkosivuilta (kuvia ja/tai sisältöä) millekään Nefab-konsernin ulkopuoliselle sivustolle. Lisätietoja saat lähettämällä kysymykset alla mainitulle Nefab Copyright Agentille.

Liikekumppanit, asiakkaat, tavarantoimittajat ja Nefabinyhteistyökumppanit, jotka yhteistyössä Nefabin kanssa julkaisevat omaa materiaaliaan tällä verkkosivustolla, ovat antaneet Nefabin täyden tekijänoikeusluvan, ja tämän materiaalin levittäminen kuuluu edellä mainittujen käyttöehtojen piiriin.

Oikeudelliset ilmoitukset ja tietosuojaseloste

Oikeudelliset ilmoitukset ja tietosuojaseloste ovat olennainen osa näitä käyttöehtoja, jotka sinun katsotaan lukeneen, ymmärtäneen ja hyväksyneen.

Kolmansien osapuolten tekijänoikeudet ja tekijänoikeusasiamies 

Nefab on sitoutunut kunnioittamaan muiden immateriaalioikeuksia, ja edellytämme, että verkkosivujemme käyttäjät ja kävijät tekevät samoin. Nefab voi oman harkintansa mukaan sulkea sellaisten käyttäjien tai vierailijoiden tilit tai käyttöoikeudet, jotka loukkaavat muiden immateriaalioikeuksia.

Jos sinulla on perusteltua syytä uskoa, että aineistoa, johon sinulla on immateriaalioikeudet, on kopioitu verkkosivustoillamme tavalla, joka rikkoo tekijänoikeuksia, ilmoita seuraavat tiedot Nefab Copyright Agentille:

sen henkilön sähköinen tai paperinen allekirjoitus, jolla on valtuudet toimia tekijänoikeuden omistajan puolesta;
kuvaus tekijänoikeudella suojatusta teoksesta, jota sinulla on hyvä syy uskoa loukatun;
kuvaus siitä, missä tekijänoikeudella suojattu aineisto, jonka uskot loukkaavan tekijänoikeutta, sijaitsee verkkosivustollamme;
osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä;
varmennettu lausunto siitä, että uskot vilpittömässä mielessäsi, että kiistanalainen käyttö ei ole tekijänoikeuden omistajan, sen edustajan tai lain sallimaa; ja
väärästä valasta rangaistuna antamasi lausunto siitä, että meille lähettämässäsi ilmoituksessa annetut tiedot ovat oikeita ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta.
Nefabin tekijänoikeusasiamies, joka vastaa verkkosivustomme tekijänoikeusrikkomuksia koskevista väitteistä tai materiaalin lisäkäyttöä koskevista pyynnöistä, on tavoitettavissa osoitteesta:

Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Ruotsi
SE-550 02
Puhelin: +46 (0) 771 - 590 000
Sähköposti: privacy@nefab.com
Attn: Copyright Agent

Nefab-tavaramerkit

Nefab ja niiden logot ovat Nefab-yhtiön tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. Et saa käyttää näitä tai muita Nefab-tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä ilman Nefabilta saatua nimenomaista kirjallista lupaa.

Tuoteluettelon käyttö

Tällä verkkosivustolla oleva tuoteluettelo on tarkoitettu ainoastaan tiedotus- tai suunnittelutarkoituksiin, eikä sen tarkoituksena ole luoda, muuttaa tai täydentää mitään Nefab-eritelmiä tai takuita, jotka liittyvät luettelossa oleviin tuotteisiin tai palveluihin. Tässä luettelossa annetut tiedot ja/tai tekniset eritelmät eivät luovu (suoraan tai välillisesti) mistään oikeuksista tai lisensseistä - mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, patentit tai muut Nefab- tai muiden tahojen suojaoikeudet.

Takuun vastuuvapauslauseke

Vaikka Nefab pyrkii tarjoamaan tällä verkkosivustolla tarkkoja tietoja, se ei ota vastuuta niiden paikkansapitävyydestä. Nefab voi muuttaa tällä verkkosivustolla saatavilla olevia tietoja ja/tai materiaaleja tai mainittuja tuotteita milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tiedot voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Nefab ei takaa, että tämän verkkosivuston sisältämät tai tällä verkkosivustolla olevat sähköiset toiminnot ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä, että viat korjataan, tai että tämä verkkosivusto tai palvelin, joka asettaa sen saataville, ei sisällä viruksia tai vikoja, tai että se edustaa tämän verkkosivuston kautta saatavilla olevien tietojen täyttä toimivuutta, tarkkuutta tai luotettavuutta.

Tällä verkkosivustolla olevat tiedot ja/tai materiaalit tarjotaan "SELLAISINA kuin ne ovat", eivätkä ne muodosta minkäänlaista takuuta, ei nimenomaista eikä epäsuoraa. Nefab kieltäytyy kaikista takuista, ilmaistuista tai epäsuorista. Tämä sisältää muun muassa, mutta ei rajoitu implisiittisiin takuisiin, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuutta. Tämä koskee myös kaikkia ilmaistuja tai hiljaisia takuita, jotka johtuvat kaupankäynnin kulusta, tavasta tai kauppatavasta.

Sinun vastuullasi on ottaa käyttöön riittävät menettelyt ja tarkistuspisteet, jotka täyttävät tietojesi syötön ja tulostuksen tarkkuutta koskevat erityisvaatimuksesi, ja ylläpitää keinoja kadonneiden tietojen palauttamiseksi.

Vastuun rajoittaminen

Nefab tai sen tytäryhtiöt, tytäryhtiöt, emo- tai sisaryhtiöt tai niiden johtajat, työntekijät tai muut edustajat eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista, rangaistusluonteisista ja/tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän verkkosivuston tietojen ja/tai materiaalien käytöstä - tai kyvyttömyydestä käyttää niitä. Tähän sisältyy muun muassa tietojen menetys, tulojen menetys, säästöjen menetys, liiketoiminnan menetys, maineen menetys, voittojen menetys ja/tai mikä tahansa taloudellinen menetys, joka liittyy tämän verkkosivuston toimittamiseen, suorittamiseen, käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää tätä verkkosivustoa tai tämän verkkosivuston sisältämiin tietoihin ja/tai materiaaleihin perustuvaan luottamukseen; vaikka Nefabille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Käytön lopettaminen

Nefab voi oman valintansa mukaan päättää ilman ennakkoilmoitusta minkä tahansa henkilön tai yhteisön pääsyn verkkosivustolle näiden käyttöehtojen rikkomisen vuoksi, rajoittamatta kuitenkaan sen oikeutta esittää vahingonkorvausvaatimus.

Linkit

Vaikka tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, Nefab ei ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Nefab tarjoaa näitä linkkejä mukavuuden vuoksi, eikä se hyväksy linkitettyjen sivustojen yrityksiä tai sisältöä.

Tuotteen saatavuus

Tällä verkkosivustolla kuvattujen tuotteiden ja palveluiden saatavuus sekä niiden kuvaukset voivat vaihdella maittain. Ota yhteyttä Nefab-myyntiedustajaan saadaksesi tarkat tuote- ja/tai palvelutiedot.

Tietojen julkaiseminen ja toimittaminen

Sinua kielletään lähettämästä tai lähettämästä mitään laitonta, uhkaavaa, säädytöntä, törkeää, herjaavaa tai muuten loukkaavaa materiaalia tällä verkkosivustolla tai sen kautta.

Kaikkea materiaalia, tietoa tai ideaa, jonka olet lähettänyt tai julkaissut tällä verkkosivustolla, pidetään ei-luottamuksellisena ja ei-omistusoikeudellisena. Nefab voi jakaa tai muuten käyttää lähettämääsi tietoa mihin tahansa tarkoitukseen. Jos jokin toimitetuista materiaaleista tai tiedoista on henkilötietoa, hyväksyt, että Nefab voi siirtää tällaisia henkilötietoja yli kansainvälisten rajojen Nefab-liiketoimintatarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

Vientilainsäädäntö

Toimivalta ja lainvalintaperiaate

Näihin käyttöehtoihin ja kaikkiin tätä verkkosivustoa koskeviin vaatimuksiin tai kysymyksiin sovelletaan Ranskan lakeja, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Huhtikuun 11. päivänä 1980 tehtyä Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta.

Riitojen ratkaiseminen

Kaikki näistä käyttöehdoista tai tästä verkkosivustosta johtuvat tai niitä koskevat riidat tai erimielisyydet, joita ei voida ratkaista sovinnollisesti, ratkaistaan lopullisesti ja yksinomaan välimiesmenettelyllä Kansainvälisen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti kolmen (3) välimiehen toimesta, jotka on nimitetty mainittujen sääntöjen mukaisesti, elleivät osapuolet sovi yhden välimiehen nimittämisestä.

Välimiesmenettelyn paikka on Tukholma, Ruotsi. Kaikki asiakirjat, esitykset ja menettelyt on tehtävä englannin kielellä.

Välitystuomio on perusteltava kirjallisesti. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen ja sitova, ja välitystuomion perusteella voidaan antaa tuomio missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Välimiesoikeus määrää välimiesmenettelyn kustannukset.

Käyttöehtojen muuttaminen

Nämä käyttöehdot päivitettiin viimeksi 25. huhtikuuta 2018.

Nefab pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman kirjallista ennakkoilmoitusta. Edellä mainitusta huolimatta kaikki uudet käyttöehdot koskevat käyttäjiä vasta, kun käyttäjä hyväksyy ne ensimmäisellä kirjautumisellaan.