Kestävä kehitys

Toimitusketjumme

Yleisesti

Yleisesti

Tarkoituksemme

Tarkoituksemme

Asiakkaiden toimitusketjut

Asiakkaiden toimitusketjut

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Toimitusketjumme

Toimitusketjumme

Ihmiset ja etiikka

Ihmiset ja etiikka

Raportit ja hallinto

Raportit ja hallinto

Saving Resources - säästämme resursseja omassa toimitusketjussamme

Vaikka suuri osa työstämme kohdistuu resurssien säästämiseen asiakkaiden toimitusketjuissa, meidän on myös tarkasteltava omaa toimintaamme tämän linssin läpi. Teemme tämän noudattamalla ympäristöjärjestelmiä, hankkimalla tuotteita vastuullisesti ja arvioimalla toimittajia perusteellisesti, ja Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteeseen sitoutuminen pitää meidät vastuullisina.

Toimitusketjumme

Ympäristönhallintajärjestelmät

Nefab pyrkii siihen, että kaikki tuotantoyksiköt ottavat käyttöön ja ylläpitävät ympäristöjärjestelmää (ISO 14001:2015 tai vastaava), jotta ympäristökysymykset voidaan tunnistaa, hallita ja valvoa korkealla tasolla ja jotta voidaan seurata ja parantaa resurssitehokkuutta ja jätteiden vähentämistä tuotantolaitoksissamme eri puolilla maailmaa.

"Meillä on laaja toimittajaverkosto, joka muodostaa kestävän hankintakäytäntömme perustan ja toimittaa meille materiaaleja, joita käytämme täydellisten pakkausratkaisujen kehittämiseen asiakkaillemme. Toimipaikoissamme etsimme jatkuvasti uusia tapoja pienentää omaa hiilijalanjälkeämme Pariisin sopimuksen noudattamiseksi."
    1. Alexander Lindborg
    2. Head of Corporate Sourcing

Toimittajien arviointi

Nefab suorittaa perusteellisia toimittaja-arviointeja, jotka kattavat laajasti eri liiketoiminnan näkökohtia. Yksi näistä perustuu ympäristövaikutuksiin, ja koska tämän alan arvosanalla on merkittävä vaikutus toimittajan kokonaispisteisiin, voimme käyttää sitä vaatimustenmukaisuuden vähimmäistason valvomiseen ja motivoida toimittajia tarjoamaan ympäristöystävällisempiä komponentteja ja ratkaisuja.

Tehdäkseen yhteistyötä Nefabin kanssa tavarantoimittajien on lisäksi suostuttava noudattamaan Code of Conduct -toimintaohjeitamme, jotka sisältävät sitoutumisen ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaisiin työelämän normeihin sekä terveyteen ja turvallisuuteen monien muiden liiketoimintamme tärkeiden näkökohtien ohella.

 

Klikkaa tästä rekisteröityäksesi toimittajaksi, lähettääksesi toimittajakyselylomakkeen tai lukeaksesi lisätietoja toimittajana.

Vastuullisen materiaalihankinnan maksimointi

Huolellisen hankinnan ja korkeiden toimitusstandardien avulla Nefab sitoutuu hankkimaan tuotteita toimittajilta, jotka hankkivat materiaalinsa vastuullisesti ja kestävästi. Puupohjaisten materiaalien osalta keskitymme ensisijaisesti työskentelemään Forest Stewardship Council® (FSC) -sertifioitujen toimittajien kanssa aina kun se on mahdollista varmistaaksemme, että Nefab -tuotteiden valmistukseen käytettävät materiaalit ovat peräisin vastuullisista ja huolellisista lähteistä. Nefab on FSC®-sertifioitu (FSC® C148116) myymään sertifioituja tuotteita.

Lisäksi Nefab noudattaa tiukkaa luetteloa kielletyistä ja rajoitetuista aineista, jotka sisältyvät kunkin tuotantolaitoksen toimituksiin eri alueilla. Tämä takaa, että Nefabin tuotteet eivät sisällä myrkyllisiä aineita, konfliktialueiden mineraaleja, nanomateriaaleja tai muita vastaavia aineita, jotka voisivat olla haitallisia ihmisille ja ympäristölle.

Toimitusketjumme
Toimitusketjumme

Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact on strateginen poliittinen aloite yrityksille, jotka ovat sitoutuneet mukauttamaan toimintansa ja strategiansa kymmeneen yleisesti hyväksyttyyn periaatteeseen ihmisoikeuksien, työelämän normien, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla. Nefab allekirjoitti Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen lokakuussa 2008 ja on siitä lähtien jatkanut aloitteen tukemista. Toteutamme parannustoimia, jotka ovat linjassa liiketoimintamme eri osa-alueilla esitettyjen periaatteiden kanssa, ja arvioimme edistymistämme vuosittain.

Klikkaa tästä nähdäksesi viimeisimmän version edistymistä koskevasta tiedonannosta (englanniksi).

Aiempiin raportteihin voi tutustua YK:n Global Compact -sivustolta löytyvässä profiilissamme.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja, kuinka säästämme resursseja tai ympäristöä säästävistä ratkaisuistamme, ota yhteyttä jo tänään.