Kestävä kehitys

Asiakkaiden toimitusketjut

Yleisesti

Yleisesti

Tarkoituksemme

Tarkoituksemme

Asiakkaiden toimitusketjut

Asiakkaiden toimitusketjut

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Toimitusketjumme

Toimitusketjumme

Ihmiset ja etiikka

Ihmiset ja etiikka

Raportit ja hallinto

Raportit ja hallinto

Saving Resources - säästämme resursseja asiakkaidemme toimitusketjuissa

Yksi Nefabin tärkeimmistä kestävän kehityksen tavoitteista on minimoida maailmanlaajuiset hiilidioksidipäästöt, joista 20-30 prosenttia aiheutuu tavarankuljetuksista. Lisäksi optimoimaton pakkaus voi heikentää kuljetustehokkuutta jopa 50 prosenttia, mikä lisää resurssien tuhlausta koko toimitusketjussa.

Lähestymistapamme

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Kun kehitämme kestäviä ratkaisuja Nefabilla, noudatamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka kattaa kaikki toimitusketjun osa-alueet ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tekemällä yhteistyötä globaalilla ja paikallisella tasolla yhdessä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme optimoinnin avulla vähentää ratkaisua kohden tarvittavien pakkausten määrää, lisätä kierrätysmateriaalien määrää ja kehittää täysin kierrätettäviä ratkaisuja.

"Maailmanlaajuisen ulottuvuutemme ja paikallisten palvelujemme ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa, kun voimme edistää merkittäviä kestävän kehityksen parannuksia asiakkaillemme ja kvantifioida ne LCA-työkalumme GreenCalc avulla."
    1. Olivier de Guitaut
    2. Executive Vice President, Technology & Portfolio

Laaja, monimateriaalinen portfolio

Tämän ansiosta Nefab tarjoaa täydellisiä, monimateriaalisia pakkausratkaisuja, jotka on suunniteltu ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja samalla mahdollisimman korkean suorituskyvyn säilyttämiseksi. Tämän lisäksi investoimme edelleen kiertopakkausratkaisuihin ja palautettaviin virtauksiin. Laajalla kytkettyjen laitteiden valikoimallamme on keskeinen rooli tässä strategiassa. Sen avulla Nefab voi seurata ja jäljittää pakkauksia reaaliajassa ympäri maailmaa. Mittaamalla muun muassa lämpötilan, iskun, kosteuden ja CO2eq-päästöt voimme varmistaa, että optimaaliset olosuhteet täyttyvät kuljetuksen aikana.

Elinkaarianalyysi GreenCalcTM työkalun avulla

Toinen tärkeä digitaalinen väline tässä suhteessa on GreenCalcTM, elinkaarianalyysityökalu (LCA), joka tunnistaa pakkausratkaisun mahdolliset CO2eq- ja kustannussäästöt. GreenCalc tarkastelee materiaalin koko elinkaarta kehdosta hautaan ja laskee ympäristövaikutukset pakkauksen tuotanto-, kuljetus- ja elinkaaren loppuvaiheissa.

Määritä hiilijalanjälkesi GreenCalc -työkalulla

Käyttämällä GreenCalcTM, elinkaariarviointityökalua (LCA), Nefab voi tukea yrityksesi kestävän kehityksen tavoitteita seuraavasti:

Laaja valikoima ilmastovaikutusparametreja kvantifioidaan yksityiskohtaisen monikriteerianalyysin avulla;

Arvioidaan nykyisten ja mahdollisten pakkausratkaisujen ympäristövaikutuksia;

Tunnistetaan parannusalueet, jotka voidaan ratkaista uudella pakkaussuunnittelulla;

Kokonaisvaltaisten pakkausratkaisujen toteuttaminen GreenCalc -tietojen perusteella.

Lisätietoja elinkaariarvioinnista GreenCalcTM: -työkalun avulla.

Määritä hiilijalanjälkesi GreenCalc -työkalulla

Ympäristöä säästävät ratkaisut

Kuitupohjaiset ratkaisut

Kuitupohjaisia valmistusmateriaaleja on saatavilla kaikkialla maailmassa. Materiaalia voidaan räätälöidä niin, että voidaan kehittää yksimateriaalisia ratkaisuja, jotka voidaan kierrättää yhtä helposti kuin paperiarkki, tai käyttää yhdessä muiden materiaalien kanssa pakkausratkaisun luomiseksi.

Lue lisää

Lämpömuovatut ratkaisut

Nefabin lämpömuovatut tarjottimet ovat ympäristöä säästäviä muovipakkauksia, jotka on valmistettu korkeasta kierrätyssisällöstä. Ratkaisumme ovat erittäin suojaavia ja muokattavissa, ja ne sopivat erinomaisesti tarkkuuspakkauksiin automatisoiduissa linjoissa, jotka edellyttävät robottien käsittelyä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja, kuinka säästämme resursseja tai ympäristöä säästävistä ratkaisuistamme, ota yhteyttä jo tänään.