Kestävä kehitys

Raportit ja hallinto

Yleisesti

Yleisesti

Tarkoituksemme

Tarkoituksemme

Asiakkaiden toimitusketjut

Asiakkaiden toimitusketjut

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Toimitusketjumme

Toimitusketjumme

Ihmiset ja etiikka

Ihmiset ja etiikka

Raportit ja hallinto

Raportit ja hallinto

Kestävän kehityksen edistäminen

Nefabilla on hyvät edellytykset edistää kehitystä maailmanlaajuisten suuntausten mukaisesti. Kestävä kehitys, kiertokulku, digitalisaatio ja alueellistaminen on kaiverrettu yrityksen DNA:han, mikä takaa pitkän aikavälin arvon asiakkaille ja yhteiskunnalle. Nefabin lähestymistapa kestävään kehitykseen sisältää sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia tekijöitä, ja ihmisoikeudet ovat yleisenä teemana.

Hallinto

Kestävän kehityksen neuvosto

Vuonna 2021 Nefab perusti kestävän kehityksen neuvoston, joka on sitoutunut yhteisö, joka edistää tarkoitustamme käsittelemällä esimerkiksi Nefabkestävän kehityksen viestin lokalisointia, uusien kestävien materiaalien löytämistä ja muutosten aikaansaamista organisaation sisällä. Nefabin hallitus vastaa kestävän kehityksen suunnan ja tavoitteiden asettamisesta.

Kestävän kehityksen hallinto

Kestävä kehitys on yksi päämäärämme keskeisistä ulottuvuuksista, ja se on Nefab -yhtiön hallintotavan ytimessä aina hallituksesta pääjohtajaan ja yrityksen johtoryhmään asti. Pääjohtajamme (CEO) kantaa vastuun kestävän kehityksen strategiamme menestyksekkäästä toteuttamisesta. Kestävyyshankkeita ja -aloitteita johtaa innovaatioista ja portfoliosta vastaava varatoimitusjohtaja, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Kestävään kehitykseen liittyviä aiheita hoitavat päivittäin kunkin osaston päälliköt sekä konsernimme tärkeimmät kestävän kehityksen toiminnot.

 

Tavoitteemme

Nefab on asettanut pitkän aikavälin tavoitteeksi vähentää asiakkaidemme toimitusketjujen CO2eq päästöjä 10 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Edistymistä mitataan GreenCalcilla, sisäisesti kehitetyllä ympäristöanalyysityökalulla, jota Nefab käyttää tarjotakseen asiakkailleen läpinäkyvän ja täydellisen elinkaariarvioinnin pakkauksista ja logistiikkavirroista.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja, kuinka säästämme resursseja tai ympäristöä säästävistä ratkaisuistamme, ota yhteyttä jo tänään.