Ympäristöä säästävät pakkausinnovaatiot

Saving Resources in Supply Chains

Yleisesti

Yleisesti

Tarkoituksemme

Tarkoituksemme

Asiakkaiden toimitusketjut

Asiakkaiden toimitusketjut

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Toimitusketjumme

Toimitusketjumme

Ihmiset ja etiikka

Ihmiset ja etiikka

Raportit ja hallinto

Raportit ja hallinto

Parempi huominen asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Kestävä kehitys ja yritysvastuu ovat syvästi juurtuneina Nefabin asiakastarjonnassa ja liiketoimintaprosesseissa. Tarkoituksemme ohjaamana olemme sitoutuneet säästämään resursseja toimitusketjuissa kunnioittaen aina ihmisiä ja eettisiä normeja. Ratkaisumme tuottavat moninkertaista arvoa asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja ympäristölle.