Kestävä kehitys

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Yleisesti

Yleisesti

Tarkoituksemme

Tarkoituksemme

Asiakkaiden toimitusketjut

Asiakkaiden toimitusketjut

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Toimitusketjumme

Toimitusketjumme

Ihmiset ja etiikka

Ihmiset ja etiikka

Raportit ja hallinto

Raportit ja hallinto

Siirtyminen kiertotalouden liiketoimintamalleihin kestävien pakkausten ja palvelujen avulla

Nykyään useimpia tuotteita ja pakkauksia käytetään lineaarisesti sen sijaan, että niitä käytettäisiin uudelleen, korjattaisiin ja/tai kierrätettäisiin. Näin syntyy valtavia määriä hukkamateriaalia ja saasteita. Me Nefabilla pyrimme tekemään pakkausratkaisuista kiertokulkuisia innovoimalla kestäviä materiaaleja, suunnittelemalla kiertokulku huomioon ottaen, keksimällä uusia kiertokulkuisia liiketoimintamalleja ja huolehtimalla jätehuollosta paremmin.

Kiertotalouden keskeiset elementit

Pakkaussuunnittelu

Suunnitellessaan uusia pakkauksia ja ratkaisuja insinööritiimimme noudattavat tiukasti Nefab kestävän kehityksen suunnitteluohjeita. Helpottaaksemme prosessia kehitimme GreenCalc elinkaarianalyysityökalun (LCA), joka tunnistaa pakkausten mahdolliset CO2 eq- ja kustannussäästöt nykyiseen ratkaisuun verrattuna. 

"Tavoitteenamme on luoda täysin kiertäviä liiketoimintamalleja ja muuttaa jäte uusiksi resursseiksi. Lähdemme liikkeelle tästä suunnittelemalla kestäviä pakkauksia, jotka perustuvat vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen periaatteisiin (reduce, reuse and recycle), ja tekemällä yhteistyötä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa palautettavien virtojen osalta."
  1. Charles De Muizon
  2. Sustainability Director

Kolme yksinkertaista suunnitteluperiaatetta

Insinöörimme noudattavat eri työkalujen, kuten GreenCalc, avulla kolmea suunnitteluperiaatetta: 

Suunnittelulla varmistetaan resurssien tehokas käyttö (reduce)

 • Vähennetään kuljetusten ympäristövaikutuksia, vähennetään pakkausmateriaalien käyttöä ja vähennetään tuotteiden haurautta.


Suunnittelu laajennetulla resurssien hyödyntämisellä (reuse)

 • Pakkausten uudelleenkäyttö toimitusketjussa, pakkausten uudelleenkäyttö useaan kertaan, palautettavien pakkausten valvonta ja pakkausten suunnittelu korjattaviksi.

Suunnittelu materiaalien talteenoton lisäämiseksi (recycle)

 • Lisätään kierrätyssisältöä, käytetään paremmin kierrätettäviä materiaaleja ja suunnitellaan kierrätettävyyden näkökulmasta.

 

Innovaatiot & Ympäristöä säästävät materiaalit

Kestävät pakkausmateriaalit ja niiden hankinta ovat kiertotalousratkaisujen perusta. Meillä Nefabilla noudatamme strategiseen hankintaan globaalia ja paikallista lähestymistapaa, ja tutkimme jatkuvasti markkinoita uusien, innovatiivisten materiaalien löytämiseksi. Lisäksi investoimme edelleen tutkimus- ja kehitystyöhön ja kumppanuuteen samanhenkisten yritysten kanssa rakentaaksemme kiertotalouden ja resurssitehokkaita liiketoimintamalleja.

Jätehuolto

Sekä jätteet että resurssit olisi hoidettava hyvin. Nefabilla jätteet lajitellaan huolellisesti seuraaviin jätevirtoihin: puu, metalli, aaltopahvi ja paperi, muovi ja vaahtomuovi sekä yleinen sekajäte. Pyrimme optimoimaan käyttöiän loppuvaiheen skenaarioita kehittämällä kumppanuuksia kierrätettävyyden, uudelleenkäytettävyyden ja kiertotalouden maksimoimiseksi. Tavoitteenamme on muuttaa jäte uusiksi resursseiksi.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit
Kiertotalouden liiketoimintamallit

Siirtyminen kiertotalouteen

Kiertävien ekosysteemien luomiseksi on välttämätöntä luoda verkosto kumppaneiden kanssa koko arvoketjussa, jotta voidaan tarjota kestäviä liiketoimintamalleja. Me Nefabilla innovoimme yhdessä asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja toimitusketjukumppaneidemme kanssa ja pyrimme edistämään muutosta kohti täysin kiertovirtoja.

Lähestymistapamme on perustaa pilottihankkeita, joissa validoidaan ja osoitetaan kiertotalouden liiketoimintamalliin siirtymisen tuomat mahdolliset säästöt. Keskeiset vaiheet kuvataan jäljempänä:

 • Korkean asteen tai täysin kierrätetyt pakkausmateriaalit
 • Pakkausten suunnittelu ja tuotanto mahdollisimman pienellä ympäristöjalanjäljellä
 • Materiaalit, jotka on hankittu suljetusta kierrosta tai kiertovirroista.
 • Paikallisesti optimoitu logistiikka kuljetusten CO2 eq vähentämiseksi.
 • Enabled by Nefab: pakkausten takaisinosto - kiertokulun takaaminen.
 • LCA-mittaukset ja -seuranta CO2 eq -päästöjen ja kokonaiskustannusten vähentämiseksi entisestään.

Lue lisää aloitteestamme lämpömuoviin perustuvasta kiertotalouden liiketoimintamallista.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja kiertokulusta ja kestävistä ratkaisuista, ota yhteyttä jo tänään.