Kestävä kehitys

Ihmiset ja etiikka

Yleisesti

Yleisesti

Tarkoituksemme

Tarkoituksemme

Asiakkaiden toimitusketjut

Asiakkaiden toimitusketjut

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Toimitusketjumme

Toimitusketjumme

Ihmiset ja etiikka

Ihmiset ja etiikka

Raportit ja hallinto

Raportit ja hallinto

Vastuullinen liiketoiminta

Nefab perustettiin vuonna 1949, ja se keskittyy vahvasti asiakkaisiin, innovaatioihin ja kestävään kehitykseen. Uskomme, että ihmiset ohjaavat muutosta, ja innovoimme yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittääksemme ratkaisuja, jotka ovat auttaneet heitä saavuttamaan sekä taloudellisia että ympäristösäästöjä toimitusketjuissaan.

Työtavat

Arvot

Simplicity, Respect ja Empowerment perusarvojen ohjaamana Nefab on maailmanlaajuinen yritys, joka kasvaa kestävästi ja jolla on yli 4700 työntekijää ympäri maailmaa.

"Yrityksemme perustamisesta lähtien perusarvomme ovat ohjanneet meitä saavuttamaan kestävää kasvua keskittyen asiakkaidemme toimitusketjujen optimointiin kestävien pakkausratkaisujen ja -palvelujen avulla."
    1. Maria Brithon
    2. Executive Vice President, People & Culture

Code of Conduct - eettiset toimintaohjeet

NefabCode of Conduct -toimintaohjeet ilmentävät sitä, mitä vaadimme itseltämme, toimittajiltamme ja kumppaneiltamme. Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sisältää kymmenen periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristöä ja korruptiota, ja se toimii käytännesääntöjemme perustana. 

Global Compact -periaatteet

Nämä periaatteet perustuvat ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Kansainvälisen työjärjestön julistukseen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, Rion julistukseen ja korruption vastaiseen YK:n yleissopimukseen.

 

Code of Conduct kieliversiot

Käytännesäännöt - Työhygienia

"Työntekijöiden altistuminen kemiallisille, biologisille ja fysikaalisille tekijöille on tunnistettava, arvioitava ja valvottava valvontahierarkian mukaisesti.

Jos mahdollisia vaaroja on havaittu, osallistujien on etsittävä mahdollisuuksia poistaa ja/tai vähentää mahdollisia vaaroja. Jos vaarojen poistaminen tai vähentäminen ei ole mahdollista, mahdollisia vaaroja on valvottava asianmukaisen suunnittelun, tekniikan ja hallinnollisen valvonnan avulla.

Jos vaaroja ei voida riittävästi hallita tällaisin keinoin, työntekijöille on annettava asianmukaiset, hyvin huolletut henkilökohtaiset suojavarusteet, ja heidän on käytettävä niitä maksutta. Suojausohjelmien on oltava jatkuvia, ja niihin on sisällyttävä koulutusmateriaalia näihin vaaroihin liittyvistä riskeistä."

Whistleblow - ilmoituskanavamme
Whistleblow - ilmoituskanavamme

Kehotamme työntekijöitämme, toimittajiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä ilmoittamaan kaikesta toiminnasta, jonka uskot rikkovan lakeja tai Nefabin Code of Conduct -toimintaohjeita, seuraavan verkkosivuston kautta.

Emme hyväksy mikäänlaista häirintää, syrjintää tai kostotoimia, jotka kohdistuvat henkilöihin, jotka ilmaisevat huolenaiheensa ja toimivat vilpittömässä mielessä ilmoittaakseen väärinkäytöksistäi.

Haluamme toimia oikein - Whistleblow kanavamme

Pyrimme ylläpitämään avoimuuden ilmapiiriä ja korkeita eettisiä arvoja yhtiömme liiketoiminnassa. Whistleblow kanavamme tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä, jotka vaikuttavat ihmisiin, organisaatioon, yhteiskuntaan tai ympäristöön. Whistleblow kanavan ansiosta väärinkäytösten todennäköisyys vähenee ja osoitamme sitoutumisemme reiluun toimintaan. Sinun ei tarvitse esittää todisteita epäilyksesi tueksi, mutta kaikki viestit on tehtävä vilpittömin aikein. Meillä on nollatoleranssi korruptiota kohtaan, ja työskentelemme jatkuvasti rakentaaksemme ja ylläpitääksemme luottamusta ja uskottavuutta asiakkaidemme, kumppaneidemme, työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme, omistajiemme ja muiden sidosryhmien kanssa.
Työntekijät, tavarantoimittajat ja asiakkaat sekä muut sidosryhmät voivat käyttää ilmiantopalvelua ilmoittaakseen toiminnasta, jonka he uskovat rikkovan lakeja tai Nefab Code of Conduct -toimintatapaohjeitamme.

Millaisista asioista voin ilmoittaa Whistleblow-kanavassa?

Whistleblow kanavaa voidaan käyttää varoittamaan Nefabia vakavista riskeistä, jotka liittyvät ihmisiin, organisaatioon, yhteiskuntaan tai ympäristöön vaikuttaviin väärinkäytöksiin. Ilmoitettavia asioita ovat rikokset, sääntöjenvastaisuudet ja rikkomukset tai muut EU:n tai kansallisen lainsäädännön vastaiset toimet tai Nefab Code of Conduct -toimintatapaohjeiden vastainen toiminta:

  • Korruptio ja taloudelliset väärinkäytökset: esimerkiksi lahjukset, epäterve kilpailu, rahanpesu, petokset, eturistiriidat.
  • Ihmisoikeudet: esimerkiksi vakava syrjintä ja häirintä, jotka ovat lain vastaisia.
  • Terveys- ja turvallisuusrikkomukset: esimerkiksi työpaikan terveys- ja turvallisuusrikkomukset, tuoteturvallisuusrikkomukset, vakava syrjintä ja lainvastainen häirintä.
  • Ympäristörikkomukset: esimerkiksi vaarallisten jätteiden laiton käsittely.
  • Yksityisyyden loukkaukset; esimerkiksi henkilötietojen epäasianmukainen käyttö.
Miten käsittelemme raporttia

Voimassa olevan lainsäädännön perusteella Nefab tekee ilmoituksesta alustavan arvioinnin sen määrittämiseksi, käsitelläänkö se Whistleblow kanavassa.
Jokaiselle ilmoitukselle annetaan yksilöllinen käyttäjätunnus ja salanasana. Säilytä ne turvallisessa paikassa, sillä tarvitset niitä kirjautuaksesi järjestelmään ja seurataksesi raporttisi käsittelyä. Sinulta voidaan pyytää myös lisätietoja järjestelmän kautta. Voit odottaa saavasi vahvistuksen raportistasi seitsemän päivän kuluessa.
Annamme palautetta tapauksesi käsittelystä 90 päivän kuluessa. Löydät tämän palautteen kirjautumalla sisään yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanallasi.

Kehotamme työntekijöitämme, toimittajiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä ilmoittamaan kaikesta toiminnasta, jonka uskot rikkovan lakeja tai Nefabin Code of Conduct -toimintaohjeita verkkosivuston kautta.

Emme hyväksy mikäänlaista häirintää, syrjintää tai kostotoimia, jotka kohdistuvat henkilöihin, jotka ilmaisevat huolenaiheensa ja toimivat vilpittömässä mielessä ilmoittaakseen väärinkäytöksistä.

Ilmoituksen anonymiteetti

"WhistleB takaa ilmiantajan anonymiteetin. Palvelu on erillään organisaation IT-ympäristöstä. WhistleB ei jäljitä IP-osoitteita tai muita tietoja, joista viestin lähettäjä voitaisiin tunnistaa. Viestit on salattu, ja vain nimetyt henkilöt voivat purkaa ne. WhistleB ei voi purkaa ja lukea viestejä."
- WhistleB

Työurat

Oletko kiinnostunut työskentelemään yrityksessä, jossa kestävä kehitys on etusijalla?

Lue lisää

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja, kuinka säästämme resursseja tai ympäristöä säästävistä ratkaisuistamme, ota yhteyttä jo tänään.