Kyvyt

Monimateriaalinen suunnittelu

 

Miten se toimii

Tuotteet
Tuotteet

Yksi tai useampi tuote on kuljetettava pisteestä A pisteeseen B, ja kun ne saapuvat pisteeseen B, tuotteiden ominaisuuksien ja ulkonäön on säilyttävä. Tuotteiden herkkyyden perusteella on suunniteltava riittävä suojaus.

Logistiikka
Logistiikka

Toimitusketjussa A:n ja B:n välillä tuotteet kulkevat useiden käsittelyvaiheiden ja rahtimuotojen kautta. Kuljetustavat ja käsittelyjärjestelmät aiheuttavat iskuja ja tärinää. Kosteus ja lämpötila muuttuvat ajan myötä, ja niitä on käsiteltävä. 

 

Ratkaisu
Ratkaisu

Nefabin monimateriaalisen suunnitteluosaamisemme avulla luomme toimitusketjuun optimoidun tuotesuojan. Sisäiset insinööritiimimme suunnittelevat ja testaavat ratkaisuja puusta, vanerista, aaltopahvista, muovista, teräksestä ja näiden yhdistelmistä, mitä tahansa tarvitaankin, jotta saadaan optimaalinen ratkaisu kuhunkin tapaukseen.