Kyvyt

Kokonaiskustannukset

Kokonaiskustannuslähestymistapa Nefabissa

Nefab Total Cost Approach on Nefab Groupin käyttämä strateginen menetelmä pakkausratkaisujen optimoimiseksi. Sen tavoitteena on alentaa kokonaiskustannuksia samalla kun varmistetaan riittävä tuotesuojaus ja minimoidaan ympäristövaikutukset.

Nefab Total Cost Approach on kokonaisvaltainen strategia, jonka tavoitteena on optimoida pakkausratkaisut toimitusketjun kokonaiskustannusten minimoimiseksi. Tässä lähestymistavassa ei keskitytä vain pakkausmateriaalien välittömiin kustannuksiin, vaan siinä otetaan huomioon myös logistiikkaan liittyvät laajemmat kustannukset, kuten kuljetus, käsittely ja varastointi.

Oikealla olevassa kaaviossa korostetaan, että tässä menetelmässä tarkastellaan pelkkien pakkausmateriaalien hintaa pidemmälle ja otetaan huomioon logistiikkakustannusten koko kirjo, mukaan lukien kuljetus, käsittely ja varastointi. Keskeisiä strategioita ovat pakkausten optimointi, toimitusketjuanalyysi, hallinnollisten kustannusten vähentäminen, räätälöidyt suunnitteluratkaisut ja monimateriaalinen suunnittelu. Tavoitteena on vähentää yritysten logistiikkakustannuksia ja samalla pyrkiä kestävyyteen pakkausratkaisuissa.

Kokonaiskustannusindeksi on esimerkki siitä, miten Nefab-kokonaiskustannuslähestymistapa voi tuottaa säästöjä toimitusketjun eri vaiheissa.

Seuraavassa jaksossa syvennytään myös kokonaiskustannuslähestymistavan keskeisiin osatekijöihin.

 

 

Kuljetusten optimointi: Nefab voi minimoida kuljetuskustannukset räätälöimällä pakkaussuunnitelmat toimitusketjun mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kuhunkin lähetykseen, konttiin ja kuorma-autoon mahtuu enemmän tuotteita, mikä lopulta säästää rahaa kuljetuskustannuksissa.

Virtaviivaistettu hallinto: Nefabin täydelliset pakkausratkaisut tarjoavat JIT-toimituksia (Just-In-Time) ja VMI-palveluja (Vendor Managed Inventory). Nämä parantavat toimitussuunnittelua ja muuttavat kiinteät kustannukset muuttuviksi ja vähentävät samalla käyttöpääomaa.

Tilaa säästävä varastointi: Nefab suunnittelee kokoontaitettavia pakkausratkaisuja, joissa on optimaalinen täyttöaste ja pinoamismahdollisuus. Tämä säästää tilaa vastaanottotiloissa ja valmiiden tuotteiden varastoissa, mutta myös edistää tehokasta varastointia.

Tehokas tuotesuojaus: Pakkaukset suojaavat tavaroita rasituksilta koko toimitusketjun ajan. Nerokas ratkaisu on saada tämä suojaus aikaan mahdollisimman pienellä materiaalimäärällä ja optimoida siten pakkauksiin, vahinkoihin ja reklamaatioihin liittyvät kustannukset.

Tehokas käsittely: Hyvin suunnitellun pakkausratkaisun pitäisi mahdollistaa turvallinen, helppo ja nopea pakkaaminen ja lastaaminen. Käsittelyajan lyhentymisen ansiosta voit keskittyä ydinprosesseihin pakkaus- ja pakkaustehtävien sijasta.

Ympäristönäkökohdat: Pakkausmateriaalin valinta vaikuttaa jätehuolto- ja hävittämiskustannuksiin. Nefab keskittyy myös suunnittelemaan ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia tuotannon, kuljetuksen ja loppukäsittelyn aikana.

Näiden strategioiden avulla Nefab pyrkii alentamaan merkittävästi yritysten logistiikan kokonaiskustannuksia tarjoamalla innovatiivisia ja kestäviä pakkausratkaisuja. Kokonaiskustannuslähestymistapa korostaa Nefabin sitoutumista paitsi kustannusten alentamiseen myös pakkausten ympäristöjalanjäljen minimoimiseen toimitusketjussa.

Tietoja_Nefab.jpg