• LiB & E-mobility
 • Toimialat

Kolme keskeistä tekijää, jotka muokkaavat sähköisen liikkuvuuden toimitusketjujen tulevaisuutta.

Valtion kannustimien ja polttomoottoriajoneuvojen asteittaisen poistamisen ansiosta monissa maissa sähköinen liikkuvuus on yksi autoalan nopeimmin kasvavista suuntauksista.

On vaikea uskoa, että yli 200 vuotta sitten sähkö ja höyry olivat ainoat voimat, jotka kuljettivat ajoneuvoja eteenpäin.1 Nyt, kun sähköisen liikkuvuuden ala kehittyy nopeasti, ympyrä on sulkeutunut. Valtion kannustimien ja polttomoottoriajoneuvojen asteittaisen poistamisen ansiosta monissa maissa sähköinen liikkuvuus on yksi autoalan nopeimmin kasvavista suuntauksista. Lainsäätäjät eri puolilla maailmaa asettavat tiukkoja päästötavoitteita ja tarjoavat kannustimia sähköiseen liikenteeseen siirtymisen nopeuttamiseksi. Tämä nousu ei ole vain nyökkäys menneisyydelle vaan selkeä visio tulevaisuudesta, jossa kestävästä liikkuvuudesta on tulossa uusi normi.

Liikkuvuuden ekosysteemi on nykyään nopeassa muutoksessa, jonka taustalla ovat kaupungistuminen, tarve vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja teknologiset läpimurrot, kuten yhdistetyt ajoneuvot ja lyhyen kantaman sähkölentokoneet.2 Sekä sääntelyviranomaiset että kuluttajat, jotka pitävät sähköisen liikkuvuuden alaa keskeisenä voimana maapallon hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja autoteollisuuden mullistamisessa, asettavat suuria odotuksia. S&P Global Mobility ennustaa, että sähköajoneuvojen (EV) myynti Yhdysvalloissa voi olla jopa 39 prosenttia henkilöautojen kokonaismyynnistä vuoteen 2030 mennessä, ja joidenkin vielä optimistisempien arvioiden mukaan se voi olla jopa yli 50 prosenttia samana vuonna. 3 Maailmanlaajuinen sähköautojen myynti kasvaa 4alalla on odotettavissa huomattavaa kasvua. Tässä dynaamisessa ympäristössä liikkuminen edellyttää kuitenkin strategista suunnittelua, innovointia ja kykyä ratkaista monimutkaisia toimitusketjun haasteita. Tutustuaksemme syvällisemmin sähköisen liikkuvuuden tulevaisuuteen puhuimme Nefabin globaalin LiB- ja E-Mobility-yksikön johtajan Amaury Fruchaud'n kanssa. Hän korosti kolmea ratkaisevaa toimitusketjun osa-aluetta, joihin alan on keskityttävä pysyäkseen kehityksen kärjessä. Mitkä ne ovat?

Sähköautojen kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti. Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen vahva myynti ylitti neljän vuoden takaisen vuosimyynnin. Lähde: Tilastokeskus: IEA (2024) 5

VELOCITY

Täyssähköautojen tuotantoon siirtyville autonvalmistajille ajoitus on erittäin tärkeää. Hidas siirtyminen voi johtaa siihen, että nopeasti kasvavilla markkinoilla menetetään mahdollisuuksia. 6 Trendien edellä pysyminen ja innovatiivisten lähestymistapojen omaksuminen eivät ole vain välttämättömiä, vaan ne ovat avain menestykseen alan dynaamisiin vaatimuksiin vastaamisessa. Kuten Amaury toteaa: "Kun litiumioniakku tai uusi huippuluokan kriittinen komponentti tulee markkinoille, kilpailu alkaa. Pakkauskehityksen nopeuttaminen on asiakkaillemme ratkaisevan tärkeää. Kuvittele räätälöityjä, säännösten mukaisia ratkaisuja, jotka voidaan nopeasti kehittää yhdessä maassa ja kopioida välittömästi maailmanlaajuisesti - se on nopeustaso, johon pyrimme."

Sähköisen liikkuvuuden toimitusketju toimii maailmanlaajuisesti, joten se on altis lukuisille ulkoisille tekijöille. Jatkuvat geopoliittiset kysymykset, äärimmäiset sääolot, jotka vaikuttavat energiantuotantoon ja infrastruktuuriin, sekä kaupan dynamiikan kehittyminen aiheuttavat kaikki merkittäviä haasteita. 7 Kun tuotanto laajenee kasvavaan kysyntään vastaamiseksi, joustavien ja tehokkaiden toimitusketjujen rakentaminen on yhä tärkeämpää. Ketteryyden saavuttaminen edellyttää toimitusketjun palvelujen koordinointia maailmanlaajuisesti ja samalla paikallisten näkökulmien huomioon ottamista prosessien nopeuttamiseksi ja säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Teknologiset innovaatiot mullistavat liikkuvuusalaa, ja yhä useammat yritykset tutkivat mullistavia teknologioita edistyksen ja tehokkuuden edistämiseksi. 

KESTÄVYYS

Ilmastonmuutoksen ja kuluttajien kasvavien kestävyysvaatimusten vuoksi sidosryhmät vaativat sääntely- ja liiketoimintauudistuksia, joilla nopeutetaan liikkuvuussektorin hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. EU:n tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, ja vuoteen 2030 mennessä Euroopan teillä on 30 miljoonaa päästötöntä autoa. 8 Yhdysvalloissa EPA:n tavoitteena on, että 67 prosenttia uusista kevyistä hyötyajoneuvoista ja 25 prosenttia raskaista kuorma-autoista on sähkökäyttöisiä vuoteen 2032 mennessä. 9 Aasiassa sähköautojen käyttöönottoa tukevat esimerkiksi Thaimaan vuoden 2030 sähköautojen tuotantopolitiikka ja Indonesian fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen kieltäminen vuoteen 2040 mennessä ja Indonesian kielto vuoteen 2050 mennessä. 10 "Koska säädökset muuttuvat nopeasti ja resurssit ovat niukat, asiakkaillamme ei ole aikaa sukeltaa syvälle ja seurata muutoksia jatkuvasti. He tarvitsevat luonnostaan vaatimustenmukaisia pakkausratkaisuja", Amaury korostaa.

Kun kilpajuoksu kohti päästöttömyyttä kiihtyy, markkinat etsivät logistiikkaratkaisuja, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että ympäristöystävällisiä. Lineaarisessa taloudessa pakkauksesta tulee jätettä, kun se on kulunut loppuun, eikä sitä voida enää hyödyntää. Kiertotaloudessa pakkaukset suunnitellaan siten, että ne voidaan käyttää uudelleen niin sanottujen "take-back"-ohjelmien puitteissa niiden käyttöiän lopussa. Muovin lämpömuovaus tai ruiskupuristetut lokerotovat hyviä esimerkkejä. Ne on valmistettu pääasiassa kierrätysmuovista ja 100-prosenttisesti kierrätettävistä materiaaleista, ja kun niiden elinkaari päättyy, ne kerätään, puhdistetaan, puristetaan ja käytetään uudelleen raaka-aineena kierrätettyjen lämpömuovattujen tarjottimien valmistukseen. Tämä suljetun kierron järjestelmä pitää muovialustat jatkuvassa käytössä, mikä vähentää CO2-ekv-päästöjä ja toimitusketjun kokonaiskustannuksia. Jotta voitaisiin mitata, kuinka paljon kestäviin ratkaisuihin siirtyminen säästää resursseja, alalla käytetään elinkaarianalyysityökaluja, kuten Nefab GreenCalcia. Niissä tarkastellaan eri vaikutuskategorioita, kuten GWP-potentiaalia (Global Warming Potential), veden- ja energiankulutusta, materiaaleja, kuljetusmuotoja ja logistiikkavirtoja, ja tunnistetaan parannuskohteet, joilla voidaan säästää kustannuksia ja pienentää ympäristöjalanjälkeä. "Kestävään kehitykseen sijoittamisessa ei ole kyse vain liiketoiminnasta, vaan paremman huomisen turvaamisesta sekä itselle että planeetalle. Varmista, että investointisi todella maksaa itsensä takaisin hyödyntämällä tietoon perustuvia elinkaarianalyysityökaluja", Amaury selittää.

Elinkaarianalyysityökalun avulla voit mitata CO2-eq ja taloudelliset säästöt, jotka saavutetaan ottamalla käyttöön kestäviä pakkauksia ja polttoaineita. logistiikkaa ratkaisuja koko toimitusketjussa.

TOIMINNAN TEHOKKUUS

Yksi suurimmista esteistä sähköautojen maailmanlaajuiselle käyttöönotolle on ajoneuvon hinta.11 Koska tuotantokustannukset ovat edelleen korkeat, mikä johtuu pääasiassa raaka-aineiden hintojen noususta ja toimitusketjujen siirtymisestä. 12valmistajat etsivät mahdollisuuksia säästää resursseja. Yksi keino tähän on kuljetustehokkuuden parantaminen. Logistiikka-, materiaali- ja vaatimustenmukaisuuskustannusten hallinta edellyttää tehokkaita pakkausratkaisuja, jotka ovat suojaavia, vaatimustenmukaisia, kevyitä ja helposti kuljetettavia. Kuljetuksen optimoimattomat pakkauskäytännöt johtavat rahtitilan tehottomaan käyttöön, jolloin laivat, kuorma-autot ja lentokoneet "kuljettavat ilmaa". Tehokkaammat pakkausratkaisut auttavat maksimoimaan rahtikapasiteetin ja vähentävät samalla kuljetusteollisuuden hiilijalanjälkeä. "Optimoidut pakkausratkaisut on räätälöitävä kullekin tuotteelle, varmistettava maksimaalinen täyttöaste ja säilytettävä säännöstenmukaisuus, erityisesti vaarallisten aineiden osalta, jotta vältetään kalliit rangaistukset", Amaury korostaa.

Toinen tapa vapauttaa pääomaa on hyödyntää palautuspakkausten hallinnointiratkaisuja, joissa pakkauksia vuokrataan tarpeen tai pakkauspoolin koon mukaan sen sijaan, että niitä ostettaisiin. Tämän lisäksi tällaiset poolipalvelut on yhdistetty IoT-alustaan, jonka avulla asiakkaat voivat seurata tuotteiden kuljetusmatkoja. Kerätyt tiedot auttavat tunnistamaan oikean huoltoajankohdan, sen, mikä osa rikkoutuu useimmin ja voidaan suunnitella uudelleen, sekä sen, mitkä toimittajat rikkovat todennäköisimmin laitteita. Kehittyneiden antureiden avulla alusta voi seurata kriittisiä reaaliaikaisia ympäristötietoja, kuten iskuja, lämpötilaa ja kosteutta. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin äkillisissä muutoksissa ja takaa lähetysten eheyden, mikä on kriittisen tärkeää, kun kuljetetaan LiB-akkuja tai herkkiä elektroniikkakomponentteja. "Näemme monien yritysten jo päivittävän digitaalisia valmiuksiaan parempaa reaaliaikaista näkyvyyttä ja kysynnän suunnittelua varten. Pian digitaalisten kuljetusten kysyntä nykyaikaisissa toimitusketjuissa kasvaa voimakkaasti, sillä yhteyksien avulla logistiikkayritykset voivat leikata kustannuksia merkittävästi", Amaury selittää.

TULEVAISUUS

Liikennesektorin siirtyminen kohti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tapahtuu ennennäkemätöntä vauhtia. Keskeinen haaste on kestävän kehityksen ja taloudellisen toteutettavuuden yhdistäminen innovatiivisen teknologian ja hyvin suunnattujen liikkuvuusaloitteiden avulla. "Sähköisen liikkuvuuden alalla tulevaisuutta ohjaavat kumppanuudet, jotka perustuvat innovointiin, maailmanlaajuiseen ulottuvuuteen ja paikalliseen asiantuntemukseen. Tällä jatkuvasti kehittyvällä alalla emme vain sopeudu, vaan innovoimme väsymättä pysyäksemme kärjessä. Kestävyyskilpailussa vain ne, jotka uskaltavat johtaa, muovaavat sähköisen liikkuvuuden tulevaisuutta", Amaury tiivistää.

Säästämme resursseja toimitusketjuissa paremman huomisen puolesta  

Haluatko saada lisätietoa? 

OTA YHTEYTTÄ 

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja toimitusketjuja eteenpäin vievistä kestävistä ratkaisuistamme.

LUE LISÄÄ 

GreenCalc
Nefabin oma sertifioitu laskuri mittaa ja kvantifioi ratkaisujemme taloudellisia ja ympäristösäästöjä.

Ympäristöä säästävät ratkaisut
Suunnitellut pakkaukset kestäviä toimitusketjuja varten

Ympäristöä säästävät materiaalit
Kuitupohjaiset pakkaukset ja raaka-aineet

Viimeisimmät uutiset ja näkymät
 • 2024.07.17 Yhtiön uutiset

  Nefab avaa Malesian kattavimman puolijohdepakkauslaitoksen Penangissa.

  Nefab ilmoittaa Malesian kattavimman puolijohteiden pakkaamiseen tarkoitetun laitoksen avaamisesta. Kyseessä on Nefabin toinen Penangissa sijaitseva laitos, jolla vastataan puolijohdelaitteiden kestävien ja turvallisten pakkausratkaisujen kasvavaan kysyntään alueella. Uusi laajennus korostaa Nefabin sitoutumista Aasian ja Tyynenmeren alueelle ja vahvistaa sen läsnäoloa Malesiassa, Singaporessa, Thaimaassa ja Filippiineillä.

 • 2024.07.09 Energy

  Kolme tapaa, joilla digitalisaatio muuttaa energialaitteiden toimitusketjuja

  Maailmanlaajuisen uusiutuvan kapasiteetin maksimointi on monimutkainen logistinen haaste, joka edellyttää uuden infrastruktuurin rakentamista ja nykyisten verkkojen päivittämistä.

 • 2024.06.28 Yhtiön uutiset

  Nefab 75-vuotisjuhlavuosi

  28. kesäkuuta 2024 tulee kuluneeksi 75 vuotta siitä, kun Nordgrenin veljekset perustivat Nefab-yrityksen Ruotsin Runemossa vuonna 1949.