Pakkauspalvelu

Pakkauspalvelut tekevät asiakkaan arjesta helpompaa. 

Nefab tarjoaa projektipakkauspalveluita koko Suomen alueella. Teemme myös pakkausta asiakkaan tiloissa ja voimme tarvittaessa ottaa pakkaamisvastuun tuotantolinjan päästä ja hoitaa myös lähettämötoimenpiteet.


Tarjoamme asiakkaillemme myös kattavia varastointi (VMI) ja hyllytyspalveluita (JIT) pakkauspalveluiden lisäksi.
Varastointipalveluissa otamme haltuun koko asiakkaan pakkaustarvikevaraston ja asiakas maksaa vain käyttämistään tuotteista. Näin vähennetään pääomakustannuksia ja saadaan vapautettua kallisarvoista tilaa omasta tuotannosta.


Hyllytyspalveluiden yhdistäminen varastointipalveluihin helpottaa asiakkaan päivittäistä tekemistä, kun henkilöstö voi keskittyä ydinosaamiseensa.


Meillä on myös erilaisia IT työkaluja mm. läpinäkyvään varastonseurantaan pakkaustuotteiden osalta ja pakkaustuotteiden virtauksen seurantaan sisäisessä sekä alihankintaliikenteessä.

Pakkauspalvelu

Nefabin sitoutuminen kokonaisvaltaiseen palvelutarjontaan sisältää asiakkaan tuotteiden pakkaamisen. Otamme täyden vastuun pakkaustoiminnan ratkaisuista ja toiminnallisuudesta. Etuja ovat muun muassa muuttuvien kustannusten sijaan kiinteät kustannukset, palaute nykyisten pakkausratkaisujen tehokkuudesta, eikä tarvetta talon sisäiseen osaamiseen.

Kiertävien / palautettavien pakkausten hallinnointi

Vaihtoehtona kiertävien / palautettavien pakkausten hankinnalle Nefab tarjoaa poolipalvelua, jossa pakkaaminen ja logistiikka tarjotaan päivävuokran hinnalla. Poolijärjestelmässä pakkaukset kiertävät suljetussa silmukassa, joten yksikään yritys lenkissä ei joudu käsittelemään ongelmia, jotka liittyvät tarpeettomiin pakkauksiin tai pakkausinvestointeihin. Toinen suuri etu on, että piilevät kustannukset saadaan näkyviin ja kokonaiskustannuksia laskettua. 

Sourcing – Yhden Luukun Palvelu

Nefab on toimittajasi kun tarvitsen yhden luukun palvelua kaikkien pakkausmateriaalien hankkimiseksi.


Käyttämällä Nefabia täyden palvelun pakkaustoimittajana asiakkaan ei tarvitse neuvotella toimittajien kanssa tai kehittää uusia ratkaisuja. Nefab hoitaa kaikki nämä asiat ammattipartnerina ja antaa mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaan.

VMI – Vendor Managed Inventory

Lyhyet toimitusajat ja jatkuvasti vaihtuvat markkinatilanteet edellyttävät joustavia logistiikkaratkaisuja, jossa muuttuvat kustannukset ennemmin kuin kiinteät kustannukset ovat toivottuja. Nefabin vastaus tähän kysyntään on VMI palvelu, jossa Nefab ottaa vastuun hankkia ja toimittaa pakkauksen ajoissa.