Pakkaussuunnittelu

Nefabin globaali pakkaus- ja logistiikkainsinöörien verkko tarjoaa asiakkaillemme pääsyn maailmanluokan osaamiseen. Pakkaussuunnitteluun yhdistetään kustannussäästöjen kartoitus, ja näin voidaan tarjota asiakkaan koko logistiikkaketjun huomioon ottava optimoitu ratkaisu.

Asiakkaan kehittäessä uusia tuotteita tai valmistuksen siirtyessä uusille markkinoille, muuttuu myös logistinen tarve. Silloin tarvitaan myös pakkausratkaisujen kehittämistä. Nefab analysoi tarpeen tuotesuojauksen, käsittelyn, varastoinnin, kuljetuksen ja ympäristön osalta. Analyysin pohjalta saadaan vaatimukset pakkaukselle ja voidaan aloittaa optimaalisen pakkausratkaisun suunnittelu joka tarjoaa sopivan suojan tuotteelle ja minimoi kustannukset muilla logistiikkaketjun osa-alueilla.
Teemme myös kartoituksia olemassa oleville pakkausratkaisuille ja haemme tätä kautta kustannussäästöjä asiakkaillemme.

Pack Audit  - Pakkauskatselmointi

Nefab on kehittänyt menetelmän, jolla voidaan käydä järjestelmällisesti ja syvällisesti läpi asiakkaan nykyiset prosessit, jotta löydetään mahdolliset kustannussäästöalueet.

Tätä menettelyä kutsutaan "Pack-Audit" nimellä. Toimenpiteen aikana Nefab tarkastelee asiakkaan kaikkia pakkaamisen ja logistiikan eri osia ja menetelmiä arvioidakseen ja tunnistaakseen mahdollisuudet vähentää logistiikan kokonaiskustannuksia.

Pakkaussuunnittelu

Nefabilla on globaalisti 120 pakkaussuunnittelijaa. Perustuen asiakkaan vaatimuksiin brändin, tuotesuojan, käsittelyn, varastoinnin, kuljetuksen ja ympäristön osalta, Nefab suunnittelee ja kehittää pakkausratkaisuja teollisuudelle paikallisesti ja globaalisti toimiville asiakkaillemme.

Elinkaarianalyysi

Käyttämällä Nefabin Green CALC ohjelmaa, voidaan verrata ja vähentää pakkausratkaisujen ympäristövaikutuksia. Näin tuemme asiakkaita heidän omissa kestävää kehitystä edistävissä projekteissaan.