ORGANISASJON

Nefabs eiere

Etter hvert som Nefab vokste sammen med ledende globale kunder for å utvikle nye og bærekraftige produksjonskapasiteter og -anlegg, ble det viktig å supplere familiebedriften med ekstern bransjekunnskap og investeringskapital. Siden 2015 har Nefab vært eid 50/50 av grunnleggerfamilien Nordgren/Pihl og FAM AB. Eierne har et felles grunnlag og syn på hvordan man bygger gode selskaper, inkludert kjerneverdier, etikk, verdiskapning og en langsiktig eierskapsfilosofi.

Det er mer enn 75 år siden Nefab ble grunnlagt av brødrene Nordgren i Runemo i Sverige. Det som startet i 1949 som en lokal, innovativ svensk emballasjeprodusent, har gjennom tiårene utviklet seg til å bli en ledende global leverandør av bærekraftige emballasjeløsninger og logistikktjenester, som betjener globale og lokale selskaper over hele verden. Selskapets unike arv og kultur fortsetter å forme måten vi driver forretning på i dag. Fokuset ligger fortsatt på å oppfylle kundenes behov ved å drive kontinuerlig innovasjon for å redusere kostnadene og det samlede karbonavtrykket i forsyningskjeder over hele verden.

Nefabs eiere har en solid vekstambisjon uten noen exit-horisont, og de er fortsatt forpliktet til Nefabs formål om å spare ressurser for en bedre morgendag og til sin tro på Nefabs ansatte som vekstskapere. Eierne har dessuten utnevnt et styre som bestemmer den strategiske retningen for selskapet. Denne styringsmodellen innebærer at ledelsen og de ansatte i Nefab bærer ansvaret for å utvikle og lede virksomheten. Nefab tilstreber alltid å være finansielt selvforsynt, og alt utbytte vil fortsatt være policybasert, noe som underbygger eiernes oppdrag om å støtte samfunnet og miljøet, lokalt og globalt, samtidig som det sikrer at virksomheten er finansielt solid for fremtiden.

Nordgren/Pihl - hvem er de og hva står de for?

Familien er aktivt engasjert i ulike industriområder og grunnla Nefab. De har vært hel- eller deleiere siden starten, og selskapet har alltid vært hovedfokus. Gjennom årene har de spilt en aktiv rolle i selskapet, hatt ulike posisjoner og opparbeidet seg et solid nettverk i bransjen og blant selskapets interessenter.

De er dypt forpliktet til selskapets opprinnelse og verdier, samtidig som de streber etter å forstå og utvikle det globale markedet for industriell emballasje. I samarbeid med FAM er målet å realisere Nefabs fulle potensial og opprettholde en langsiktig visjon for bærekraftig vekst og innovasjon.

Andreas Pihl, familien Nordgren/Pihl

FAM AB - hvem er de og hva står de for?

I mer enn 170 år har Wallenberg-familien arbeidet i næringslivets og forskningens tjeneste i Sverige. FAM AB, et holdingselskap i Wallenberg-økosystemet, er en engasjert og langsiktig eier av selskaper som Nefab, med sterke markedsposisjoner og et engasjement for innovasjon. Utbytte fra disse eierandelene deles ut til Wallenberg-stiftelsene og brukes som bevilgninger til forskning og utdanning, til nytte for samfunnet.

FAM fokuserer på å utvikle store selskaper med nordiske røtter til å nå globale topposisjoner.Som en av FAMs strategiske kjernevirksomheter kan Nefab stole på FAMs enestående nettverk og mangeårige ekspertise fra ledende industri- og teknologiselskaper.

Kristian Sildeby, FAM