Bærekraft

Sirkulære forretningsmodeller

Oversikt

Oversikt

Vårt formål

Vårt formål

Leverandørkjeder for kunder

Leverandørkjeder for kunder

Sirkulære forretningsmodeller

Sirkulære forretningsmodeller

Vår leverandørkjede

Vår leverandørkjede

Mennesker og etikk

Mennesker og etikk

Rapporter og styring

Rapporter og styring

Overgang til sirkulære forretningsmodeller med bærekraftig emballasje og tjenester

I dag brukes de fleste produkter og emballasje i en lineær strøm, i stedet for å bli gjenbrukt, reparert og/eller resirkulert. Dette fører til enorme mengder bortkastet materiale og forurensning. I Nefab arbeider vi for å gjøre emballasjeløsninger sirkulære ved å innovere med bærekraftige materialer, designe med tanke på sirkularitet, finne opp nye sirkulære forretningsmodeller og håndtere avfall bedre.

Viktige elementer i sirkularitet

Emballasjeteknikk

Når vi designer ny emballasje og nye løsninger, følger ingeniørteamene våre Nefabs retningslinjer for bærekraftig design. For å gjøre prosessen enklere har vi utviklet GreenCalc, et verktøy for livssyklusanalyse (LCA) som identifiserer potensielleCO2-ekvivalenter og kostnadsbesparelser for emballasjen sammenlignet med den eksisterende løsningen. 

"Vår ambisjon er å etablere helt sirkulære forretningsmodeller og gjøre avfall til nye ressurser. Det skal vi gjøre ved å utvikle bærekraftig emballasje basert på prinsippene om reduksjon, gjenbruk og resirkulering, og ved å samarbeide med viktige partnere om returstrømmer."
  1. Charles De Muizon
  2. Direktør for bærekraft

Tre enkle designprinsipper

Ved hjelp av verktøy som GreenCalc følger ingeniørene våre tre designprinsipper: 

Design med effektiv ressursutnyttelse (redusere)

 • Redusere miljøpåvirkningen fra transport, redusere bruken av emballasjematerialer og gjøre produktene mindre skjøre.


Design med utvidet ressursutnyttelse (gjenbruk)

 • Gjenbruk av emballasje i forsyningskjeden, gjenbruk av emballasje flere ganger, kontroll av returpuljer og design av emballasje som kan repareres.

Design for økt materialgjenvinning (resirkulering)

 • Øke det resirkulerte innholdet, bruke materialer som kan resirkuleres bedre, og designe med en sirkulær tilnærming.

 

Innovasjon og bærekraftige materialer

Bærekraftige emballasjematerialer og bærekraftige innkjøp er grunnlaget for sirkulære løsninger. I Nefab har vi en global og lokal tilnærming til strategiske innkjøp, og vi skanner kontinuerlig markedet for nye, innovative materialer. I tillegg fortsetter vi å investere i FoU og i samarbeid med likesinnede selskaper for å bygge sirkulære, ressurseffektive forretningsmodeller.

Avfallshåndtering

Avfall, så vel som ressurser, bør håndteres på en god måte. Hos Nefab sorteres avfallet nøye i følgende avfallsstrømmer: tre, metall, bølgepapp og papir, plast og skumplast samt blandet avfall. Vi bestreber oss på å optimalisere scenarier for avfallshåndtering ved å utvikle partnerskap for å maksimere resirkulerbarhet, gjenbruk og sirkulæritet. Vår ambisjon er å forvandle avfall til nye ressurser.

Sirkulære forretningsmodeller

Sirkulære forretningsmodeller
Sirkulære forretningsmodeller

Overgangen til sirkularitet

For å skape sirkulære økosystemer er det avgjørende å etablere et nettverk med partnere i hele verdikjeden for å kunne tilby bærekraftige forretningsmodeller. På Nefab innoverer vi sammen med kundene, leverandørene og partnerne i leverandørkjeden med ambisjonen om å drive endringen i retning av helt sirkulære strømmer.

Vår tilnærming er å sette opp pilotprosjekter for å validere og demonstrere potensielle besparelser ved å gå over til en sirkulær forretningsmodell. De viktigste trinnene er beskrevet nedenfor:

 • Høyt eller fullstendig resirkulert emballasjemateriale
 • Emballasjedesign og -produksjon med lavest mulig miljøavtrykk
 • Materialer fra lukkede kretsløp eller sirkulære strømmer
 • Lokalt optimalisert logistikk for å redusereCO2-ekvivalenter i transport.
 • Muliggjort av Nefab tilbakekjøp av emballasje - noe som garanterer sirkulæritet.
 • LCA-måling og -sporing for å redusereCO2-ekvivalentutslippene og totalkostnadene ytterligere.

Les mer om vår satsing på en sirkulær forretningsmodell basert på termoformet plast.

Ta kontakt med oss

Hvis du vil ha mer informasjon om sirkularitet og vårt utvalg av bærekraftige løsninger, kan du kontakte oss i dag.