Bærekraft

Rapporter og styring

Oversikt

Oversikt

Vårt formål

Vårt formål

Leverandørkjeder for kunder

Leverandørkjeder for kunder

Sirkulære forretningsmodeller

Sirkulære forretningsmodeller

Vår leverandørkjede

Vår leverandørkjede

Mennesker og etikk

Mennesker og etikk

Rapporter og styring

Rapporter og styring

Bærekraft i utvikling

Nefab er godt posisjonert for å drive utviklingen i tråd med globale trender. Bærekraft, sirkularitet, digitalisering og regionalisering er inngravert i selskapets DNA, noe som sikrer langsiktig verdi for kunder og samfunn. Tilnærmingen Nefab til bærekraft omfatter sosiale, miljømessige og økonomiske elementer, med menneskerettigheter som et overordnet tema.

Styring

Rådet for bærekraft

I 2021 grunnla Nefab Sustainability Council, et engasjert fellesskap som bidrar til å fremme vårt formål ved å ta opp temaer som å lokalisere Nefabsitt bærekraftbudskap, finne nye bærekraftige materialer og drive frem endringer i organisasjonen. Styret på Nefab er ansvarlig for å fastsette retningen og målene for bærekraft.

Styring av bærekraft

Bærekraft er en viktig del av formålet vårt og står sentralt i Nefab eierstyring og selskapsledelse, fra styret til konsernsjefen og konsernledelsen. Konsernsjefen har ansvaret for en vellykket implementering av vår bærekraftstrategi. Arbeidet med bærekraftprosjekter/-initiativer ledes av Executive Vice President, Innovation and Portfolio, som rapporterer direkte til konsernsjefen. Hver dag håndteres bærekraftsspørsmål av lederne for de ulike avdelingene og av konsernets sentrale bærekraftsfunksjoner.

 

Vår ambisjon

Nefab har en langsiktig ambisjon om å redusere utslippene avCO2-ekvivalenter i våre kunders leverandørkjeder med 10 millioner tonn innen 2030. Fremgangen måles ved hjelp av GreenCalc, et internt utviklet miljøanalyseverktøy som Nefab bruker for å gi kundene en transparent og fullstendig livssyklusanalyse (LCA) av emballasje og logistikkflyt.

Rapportering
Rapportering

Bærekraftsrapporter og retningslinjer

Nefab gjennomfører ikke-finansiell rapportering i samsvar med FNs Global Compact-standarder. Klikk på lenkene nedenfor for å finne våre nyeste rapporter:

Ta kontakt med oss

Hvis du vil ha mer informasjon om saving resources og vårt utvalg av bærekraftige løsninger, kan du kontakte oss i dag.