Digitale tjenester

Livssyklusanalyse med GreenCalc

GreenCalc er en pålitelig programvare for livssyklusanalyse (LCA) som kvantifiserer økonomiske og miljømessige besparelser i leverandørkjeden.

Hva GreenCalc kan gjøre for deg

Livssyklusanalyse (LCA) er en analyseteknikk som gjør det mulig for oss å forstå miljøpåvirkningen i alle faser av et produkts levetid - fra utvinning av råmaterialer, til produksjon, distribusjon, bruk og til slutt endt levetid.

Med GreenCalcTM bruker vi LCA-prinsippene til å gi kundene våre en fullstendig og transparent analyse av miljøpåvirkningen fra emballasje og logistikkflyt. Ved å bruke GreenCalc kan Nefab bidra til å nå bedriftens bærekraftsmål:

Kvantifisere et bredt spekter av parametere for klimapåvirkning gjennom en detaljert multikriterieanalyse;
Evaluere miljøpåvirkningen fra nåværende og potensielle emballasjeløsninger;
Identifisere forbedringsområder som kan løses med ny emballasjedesign;
Implementere komplette emballasjeløsninger basert på GreenCalc-dataene.

Hva GreenCalc kan gjøre for deg

Nå bærekraftsmålene dine med GreenCalc

 

"Vi vet at den beste måten å nå våre ambisiøse bærekraftsmål på er gjennom partnerskap med selskaper som Nefab. Med deres samarbeid har vi klart å redusereCO2-utslippene våre med 460 tonn bare i 2022. Og med de tilhørende kostnadsreduksjonene er dette virkelig en "no-brainer"."

- Anteje Siem, Global Category Manager, Permobil. 

 

"Metsos formål er å muliggjøre et bærekraftig moderne liv, med et mål om å skape løsninger for å akselerere bærekraften i de bransjene der vi opererer. Sammen med Nefab har vi som mål å levere bransjens beste forsyningskjede til våre kunder og partnere."

- Olli-Petteri Salo, VP Global Logistics Services Management, Metso. 

GreenCalc - en pålitelig LCA-programvare

GreenCalcTM er utviklet i samarbeid med PRé-Sustainability, et ekspertfirma innen miljørådgivning, og drives av SimaPro, et av verdens ledende LCA-programvareverktøy. Les mer om vårt samarbeid med SimaPro

Andre grunner som gjør GreenCalc til et pålitelig LCA-verktøy:

Høye bransjestandarder: GreenCalc bruker ISO14040 & 14044 LCA-retningslinjer, Ecoinvent miljødatabase og ReCiPe 2016 MIDPOINT Hierarchist LCA-metodikk.

Analyse av flere påvirkningskategorier: for eksempel globalt oppvarmingspotensial (GWP), vann- og energiforbruk, flere materialer, transportmåter og logistikkflyt, inkludert enveis- og returtransport.

Ti års erfaring: I over ti år har GreenCalc bidratt med klarhet og veiledning til kunder over hele verden som ønsker å forstå miljøeffektene av emballasjeløsningene sine.

GreenCalc - en pålitelig LCA-programvare

GreenCalc-prosessen

Forstå miljøpåvirkningen fra emballasje- og logistikkløsningene dine i alle ledd med GreenCalc. Vår firetrinnsprosess er utviklet for maksimal effektivitet:

Trinn 1: Datainnsamling - Vi starter med å samle inn all nødvendig informasjon om dine nåværende emballasje- og logistikkløsninger.

Trinn 2: Forslag til løsningsdesign- Våre ingeniører presenterer et forslag til ny emballasjedesign som tar hensyn tilCO2-ekvivalentutslipp og totale kostnader i samsvar med dine bærekraftsmål.

Trinn 3: GreenCalc-rapport - Ved hjelp av de innsamlede dataene og den foreslåtte løsningen genererer vi en omfattende sammenligningsrapport som hjelper deg med å ta informerte beslutninger.

Trinn 4: Implementering - Vi optimaliserer og implementerer den nye løsningen for å redusere totalkostnadene og miljøpåvirkningen.

GreenCalc-prosessen

GreenCalc-rapport

Rapporten GreenCalcTM inneholder en sammenligning av logistikkflyten for emballasjematerialer og hvordan de sparerCO2-ekvivalenter og totalkostnader. Det siste trinnet er å implementere en ny løsning som sparer både økonomiske og miljømessige ressurser i forsyningskjeden.

GreenCalc-rapport

Begynn å telle

Er du interessert i å kvantifisere økonomiske og miljømessige besparelser i leverandørkjeden din med GreenCalc? Ta kontakt med oss i dag!

 
Begynn å telle