Innovasjon

Bærekraftige materialer

Oversikt

Oversikt

Prosjektering og analyse

Prosjektering og analyse

Prototype

Prototype

Testing

Testing

Tilkoblet emballasje

Tilkoblet emballasje

Bærekraftige materialer

Bærekraftige materialer

Sammen utforsker vi bærekraftige materialer

Ved å kombinere egen ekspertise og samarbeid med universiteter og kunder driver vi utviklingen av nye, grønne materialer som vil imøtekomme nye kundebehov og krav til enda mer bærekraftige emballasjeløsninger.

Utvikling gjennom partnerskap

Bærekraftige materialer

Vårt fokus på fornybare og biologisk nedbrytbare materialer vil gi kundene våre enda mer bærekraftige emballasjeløsninger, noe som resulterer i redusert miljøpåvirkning. Med vårt kontinuerlige fokus på å utvikle fornybare og biologisk nedbrytbare materialer finner vi nye måter å gjøre løsningene våre mer bærekraftige på og smartere måter å redusere miljøpåvirkningen på. Sammen kan vi bane vei for en fremtid med mindre emballasjeavfall.

"Nye bærekraftige materialer er fremtiden vår"

      1. David Nowak
      2. Global teknisk direktør, Europa

Beregning av miljøpåvirkning

Vi har utviklet vår egen sertifiserte kalkulator for miljøpåvirkning, kalt GreenCALC, for å vurdere CO2- og miljøpåvirkningen fra emballasjeløsninger.

Løsninger for fremtiden

Bærekraft er kjernen i visjonen vår, og sammen med våre partnere over hele verden finner vi bærekraftige løsninger for morgendagen.

Respekt for morgendagen

Påvirkning av endringer
Påvirkning av endringer

Bærekraftige løsninger

Vi bestreber oss på å tilby løsninger som er enkle å resirkulere på sluttdestinasjonen, men uten at det går på bekostning av riktig beskyttelsesnivå for å sikre produktene dine på en mest mulig effektiv måte.

På Nefab er vi i en unik posisjon til å påvirke bærekraftig praksis, både gjennom vårt geografiske fotavtrykk og ved at løsningene våre påvirker så mange medlemmer i våre kunders leverandørkjeder. Vi tar ikke lett på dette ansvaret. For oss har det å ta vare på naturressursene vært en grunnleggende del av kulturen vår helt fra starten av - det er en måte å jobbe på og rett og slett en måte å være på i hverdagen på Nefab.

For å oppnå dette fokuserer vi på tre hovedområder når det gjelder vårt engasjement for bærekraftige materialer: å skape endring i kundenes verden, i leverandørenes verden og til slutt i vår egen verden. Hvis du vil vite mer om disse områdene, kan du se vår tilnærming til bærekraft.

Ta kontakt

Hvis du vil ha mer informasjon om de bærekraftige materialene som inngår i løsningene våre, kan du kontakte oss i dag.