Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold

Vi oppfordrer våre ansatte, leverandører og kunder til å rapportere enhver atferd som du mener er et brudd på lover eller disse etiske retningslinjene, via dette nettstedet: Varsling (nefab.com)

Vi tolererer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller represalier mot personer som tar opp bekymringer og handler i god tro i tråd med disse etiske retningslinjene.

Vi ønsker å gjøre det som er riktig - vår varslingstjeneste

Vi etterstreber åpenhet og høy forretningsetikk. Vår varslingstjeneste gir mulighet til å kommunisere om mistenkte kritikkverdige forhold som påvirker mennesker, vår organisasjon, samfunnet eller miljøet. Varslingstjenesten gjør det mindre sannsynlig at kritikkverdige forhold oppstår, og viser vår forpliktelse til å drive virksomheten på en rettferdig måte. Du trenger ikke å bevise mistankene dine, men alle meldinger må sendes i god tro. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, og vi jobber kontinuerlig med å bygge og opprettholde tillit og troverdighet hos våre kunder, partnere, ansatte, leverandører, eiere og andre interessenter.
Ansatte, leverandører, kunder og andre interessenter kan bruke varslingstjenesten til å rapportere om atferd de mener er i strid med lover eller retningslinjene på Nefab .

Hva skal rapporteres?

Varslingstjenesten kan brukes til å varsle Nefab om alvorlige risikoer for kritikkverdige forhold som påvirker mennesker, organisasjonen, samfunnet eller miljøet. Saker som skal rapporteres, er straffbare forhold, uregelmessigheter og brudd eller andre handlinger som bryter med EU-lover eller nasjonale lover i arbeidsrelatert sammenheng, for eksempel Nefab Code of Conduct policy:

Korrupsjon og økonomiske uregelmessigheter: for eksempel bestikkelser, urettferdig konkurranse, hvitvasking av penger, bedrageri, interessekonflikter.
Menneskerettigheter: for eksempel alvorlig diskriminering og trakassering som er i strid med loven.
Brudd på helse og sikkerhet: for eksempel helse og sikkerhet på arbeidsplassen, produktsikkerhet, alvorlig diskriminering og trakassering som er i strid med loven.
Brudd på miljøet: for eksempel ulovlig behandling av farlig avfall.
Brudd på personvernet: for eksempel urettmessig bruk av personopplysninger.
Hvordan vi håndterer rapporten

Basert på gjeldende lovgivning vil Nefab foreta en innledende vurdering av rapporten for å avgjøre om den kan håndteres i varslingskanalen.
Alle rapporter vil bli tildelt et unikt ID-nummer, og du vil motta et passord for å bekrefte mottak av rapporten. Oppbevar disse på et sikkert sted, da du trenger dem for å logge deg på systemet for å sende inn ytterligere informasjon og følge med på behandlingen av rapporten. Du kan forvente å motta en bekreftelse på at du har mottatt rapporten innen syv dager.
Vi vil gi deg en tilbakemelding på hvordan saken din har blitt håndtert innen 90 dager. Du finner også denne tilbakemeldingen ved å logge inn med ditt ID-nummer og passord.

Vi oppfordrer våre ansatte, leverandører, kunder og andre interessenter til å rapportere atferd som du mener er et brudd på lover eller Nefab Code of Conduct via følgende nettsted

Vi tolererer ingen form for trakassering, diskriminering eller gjengjeldelse mot personer som tar opp bekymringer og handler i god tro i tråd med våre etiske retningslinjer.

Anonymitet

"WhistleB sikrer anonymiteten til varsleren. Tjenesten er adskilt fra organisasjonens IT-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data som kan identifisere en person som sender en melding. Meldingene er krypterte og kan bare dekrypteres av utpekte personer. WhistleB kan ikke dekryptere og lese meldinger."
- WhistleB