Bærekraft

Vår leverandørkjede

Oversikt

Oversikt

Vårt formål

Vårt formål

Leverandørkjeder for kunder

Leverandørkjeder for kunder

Sirkulære forretningsmodeller

Sirkulære forretningsmodeller

Vår leverandørkjede

Vår leverandørkjede

Mennesker og etikk

Mennesker og etikk

Rapporter og styring

Rapporter og styring

Vi sparer ressurser i leverandørkjeden vår

Selv om en stor del av innsatsen vår går ut på å spare ressurser i kundenes leverandørkjeder, må vi også se på vår egen virksomhet i dette perspektivet. Dette gjør vi ved å følge miljøledelsessystemer, foreta ansvarlige innkjøp og grundig evaluering av leverandører, og vi holdes ansvarlige gjennom vår forpliktelse til FNs Global Compact.

Vår leverandørkjede

Miljøstyringssystemer

Nefab etterstreber at alle produksjonsenheter implementerer og vedlikeholder et miljøledelsessystem (ISO 14001:2015 eller tilsvarende) for å opprettholde et høyt nivå av identifisering, styring og kontroll av miljøhensyn, samt for å overvåke og forbedre ressurseffektivitet og avfallsreduksjon på våre anlegg rundt om i verden.

"Vi har et omfattende nettverk av leverandører som danner grunnlaget for vår bærekraftige innkjøpspraksis, og som forsyner oss med materialer som brukes til å utvikle komplette emballasjeløsninger for kundene våre. På våre anlegg søker vi hele tiden etter nye måter å redusere vårt eget karbonavtrykk på for å oppfylle Paris-avtalen."
    1. Alexander Lindborg
    2. Leder for Corporate Sourcing

Evaluering av leverandører

Nefab gjennomfører grundige evalueringer av leverandørene, som dekker en lang rekke aspekter ved våre forretninger med dem. En av disse evalueringene er basert på miljøpåvirkning, og siden vurderingen på dette området har en betydelig innvirkning på leverandørens samlede poengsum, kan vi bruke den til å kontrollere minimumsnivået for etterlevelse og motivere leverandørene til å levere mer miljøvennlige komponenter og løsninger.

For å kunne samarbeide med Nefab må leverandørene i tillegg forplikte seg til å overholde våre etiske retningslinjer, som blant annet omfatter menneskerettigheter, rettferdige arbeidsstandarder og helse og sikkerhet.

 

Klikk her for å registrere deg som leverandør, sende inn et skjema for leverandørforespørsler eller for å lese mer om hvordan du kan bli en av våre leverandører.

Maksimere ansvarlig innkjøp av materialer

Nefab forplikter seg til å gjøre innkjøp fra leverandører som skaffer sine egne materialer på en ansvarlig og bærekraftig måte. Når det gjelder trebaserte materialer, fokuserer vi først og fremst på å samarbeide med leverandører som er sertifisert av Forest Stewardship Council® (FSC) der det er mulig, for å sikre at materialene som inngår i Nefabs produkter, kommer fra et sted med ansvar og omtanke. Nefab er FSC®-sertifisert (FSC® C148116) for salg av sertifiserte produkter.

I tillegg følger Nefab en streng liste over forbudte og begrensede stoffer i forsyningen til alle produksjonsanlegg i våre regioner. Dette garanterer at Nefabs produkter ikke inneholder giftige stoffer, konfliktmineraler, nanomaterialer eller andre lignende stoffer som kan være skadelige for mennesker og miljø.

Vår leverandørkjede
Vår leverandørkjede

FNs Global Compact

FNs Global Compact er et strategisk initiativ for bedrifter som har forpliktet seg til å tilpasse sin virksomhet og sine strategier til ti universelt aksepterte prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Nefab signerte FNs Global Compact i oktober 2008 og har fortsatt å støtte initiativet siden da. Vi gjennomfører forbedringstiltak som er i tråd med prinsippene som er skissert på ulike områder av virksomheten vår, og evaluerer fremdriften vår hvert år.

Klikk her for å se den nyeste versjonen av vår Communication on Progress-rapport.

Hvis du vil se tidligere rapporter, kan du besøke vår profil på nettsidene til FNs Global Compact.

Ta kontakt med oss

Hvis du vil ha mer informasjon om saving resources og vårt utvalg av bærekraftige løsninger, kan du kontakte oss i dag.