Design/Consulting

Nefabs globale nettverk av emballasje- og logistikkingeniører gir våre kunder tilgang til kompetanse i verdensklasse. Emballasjedesign er kombinert med kostnadsanalyse for å kunne tilby en optimal løsning.

Når en kunde utvikler nye produkter eller etablerer drift i nye markeder oppstår det behov for emballering. For å minimalisere våre kunders totalkostnader gjør Nefab en grundig analyse av deres behov av produktbeskyttelse, håndtering, lagring, transport og miljøhensyn.

Med utgangspunkt i analysen utvikles en optimal emballeringsløsning som vil gi produktet best mulig beskyttelse samtidig som kostnadene for logistikk kuttes til et minimum. Nefab kan også tilby programvare for å redusere kostnadenlogistike for eksisterende emballasjeløsninger. Ved å bruke denne programvaren kan muligheter for besparinger identifiseres.

Livssykelanalyse

Ved hjelp av Nefab GreenCALC, kan vi kvantifisere, sammenligne og redusere miljøpåvirkningene av emballasjeløsninger. På denne måten støtter vi våre kunder i sine egne bærekraftige tiltak.

Emballasjedesign

Basert på kundens krav og behov i forhold til image, produktbeskyttelse, håndtering, lagring, transport og miljø, designer Nefab en komplett emballasjeløsning ved å benytte en strukturert prosess med fokus på optimalisering av emballasje, kostnader for logistikk og ved å benytte ”state-of-the art” 3D software.

Kostnadsreduksjon

Med stadige forandringer og økt konkurranse i markedet så er behovet for å redusere kostnader kontinuerlig. Nefab har utviklet metoder for systematisk evaluering av prosesser rundt emballasje og logistikk, for å på denne måten kunne avdekke områder med potensial for kostnadsreduksjoner.