Krav til emballasje

Langtidsemballasje

Produktbeskyttelse

Produktbeskyttelse

Langtidsemballasje er utviklet for å beskytte sensitive produkter gjennom hele livssyklusen - under transport, lagring og håndtering. Vi tilbyr et komplett utvalg av emballasje for langtidsbeskyttelse av produkter. Vi utvikler og tilbyr både standardstørrelser og løsninger som er fullstendig kundetilpasset med hensyn til dimensjoner, materialer, komponenter og låser.

Langsiktige emballasjeløsninger

Mens det finnes flere typer produkter som bare trenger å pakkes i en kort periode, er det andre som har behov for en mer langsiktig emballasjeløsning. Emballasjeløsninger for produkter som må beskyttes over lengre tid, er designet med økt holdbarhet. Vi tilbyr flere ulike langtidsemballasjeløsninger for å kunne gi kundene våre de beste alternativene i bransjen.

Langsiktige emballasjeløsninger

Når du skal bruke den

En langtids emballasjeløsning bør brukes når et produkt skal tilbringe en god del tid i emballasjen. Dette inkluderer tiden produktet tilbringer i emballasjen under transport og lagring, den tiden produktet blir liggende i emballasjen hos sluttbrukeren, og når manuell håndtering er nødvendig. Det er flere bransjer som har større behov for langsiktige emballasjeløsninger enn andre. Noen av disse er: Bilindustrien, telekom, forsvar, media, detaljhandel og offentlig sektor.

Når du skal bruke den

Langtidsemballasje

Ulike typer løsninger

Vi tilbyr et bredt utvalg av ulike løsninger for langtidsemballasje. Vi kan skreddersy løsninger med hensyn til dimensjoner, materialer, komponenter og låser. Langvarig produktbeskyttelse har ofte en merkevarebyggende funksjon som vi ivaretar med tilpassede farger, materialer og annen innredning.

Innsikt og nyheter

Trenger mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om de ulike løsningene vi kan tilby for langtidsemballasje, kan du lese vår innsikt eller kontakte oss i dag.

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for mer informasjon om langsiktige emballasjeløsninger.