Schopnosti

Celkové náklady

Prístup k celkovým nákladom v spoločnosti Nefab

Prístup Nefab Total Cost Approach je strategická metodika používaná skupinou Nefab na optimalizáciu obalových riešení. Jej cieľom je znížiť celkové náklady a zároveň zabezpečiť primeranú ochranu výrobkov a minimalizovať vplyv na životné prostredie.

Prístup spoločnosti Nefab k celkovým nákladom je komplexná stratégia zameraná na optimalizáciu obalových riešení s cieľom minimalizovať celkové náklady v rámci dodávateľského reťazca. Tento prístup sa nezameriava len na okamžité náklady na obalové materiály, ale berie do úvahy aj širšie spektrum výdavkov spojených s logistikou vrátane dopravy, manipulácie a skladovania.

Graf vpravo poukazuje na to, že pri tejto metóde sa neberie do úvahy len cena obalových materiálov, ale celé spektrum logistických nákladov vrátane dopravy, manipulácie a skladovania. Kľúčové stratégie zahŕňajú optimalizáciu balenia, analýzu dodávateľského reťazca, zníženie administratívnych nákladov, vlastné konštrukčné riešenia a viacmateriálové inžinierstvo. Cieľom je znížiť logistické náklady podnikov a zároveň sa zamerať na udržateľnosť obalových riešení.

Index celkových nákladov je príkladom toho, ako môže prístup spoločnosti Nefab k celkovým nákladom priniesť úspory na rôznych miestach dodávateľského reťazca.

Nasledujúca časť sa tiež hlbšie zaoberá jednotlivými kľúčovými zložkami prístupu celkových nákladov.

 

 

Optimalizácia dopravy: Spoločnosť Nefab môže minimalizovať náklady na prepravu tým, že prispôsobí návrhy obalov dodávateľskému reťazcu. To znamená, že do každej zásielky, kontajnera a nákladného auta sa zmestí viac výrobkov, čím sa v konečnom dôsledku ušetria náklady na prepravu.

Zjednodušená správa: Kompletné baliace riešenia spoločnosti Nefab ponúkajú dodávky Just-In-Time (JIT) a služby Vendor Managed Inventory (VMI). Tie zlepšujú plánovanie dodávok a menia fixné náklady na variabilné, pričom znižujú aj prevádzkový kapitál.

Skladovanie šetriace priestor: Nefab navrhuje skladacie obaly s optimálnym koeficientom naplnenia a schopnosťou stohovania. To nielen šetrí priestor v príjmových priestoroch a skladoch hotových výrobkov, ale prispieva aj k efektívnemu skladovaniu.

Účinná ochrana výrobku: Obaly chránia tovar pred namáhaním v celom dodávateľskom reťazci. Dômyselné riešenie spočíva v dosiahnutí tejto ochrany s minimom materiálu, čím sa optimalizujú náklady spojené s balením, poškodením a reklamáciami.

Efektívna manipulácia: Dobre navrhnuté obalové riešenie by malo umožniť bezpečné, jednoduché a rýchle balenie a nakladanie. Skrátenie času manipulácie vám umožní sústrediť sa na hlavné procesy namiesto úloh balenia a nakladania.

Environmentálne aspekty: Výber obalového materiálu ovplyvňuje nakladanie s odpadom a náklady na jeho likvidáciu. Spoločnosť Nefab sa zameriava aj na navrhovanie riešení, ktoré znižujú vplyv na životné prostredie počas výroby, prepravy a spracovania po skončení životnosti.

Prostredníctvom týchto stratégií sa spoločnosť Nefab snaží výrazne znížiť celkové náklady na logistiku pre spoločnosti poskytovaním inovatívnych a udržateľných riešení v oblasti balenia. Prístup celkových nákladov zdôrazňuje záväzok spoločnosti Nefab nielen znižovať náklady, ale aj minimalizovať vplyv obalov na životné prostredie v dodávateľskom reťazci.

O_Nefab.jpg