Ochrana osobných údajov a súbory cookie

Zásady ochrany osobných údajov a používanie súborov cookie

Spoločnosť Nefab berie súkromie a integritu vážne. Zákazníci, dodávatelia, partneri, študenti alebo iné zainteresované strany, ktoré sú v kontakte so spoločnosťou Nefab, musia mať istotu, že spoločnosť Nefab rešpektuje ich súkromie a dodržiava platné zákony a predpisy pri zhromažďovaní a spracovaní informácií, ktoré môžu byť použité na identifikáciu osoby.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Nefab berie súkromie a integritu vážne. Zákazníci, dodávatelia, partneri, študenti alebo iné zainteresované strany, ktoré sú v kontakte so spoločnosťou Nefab, musia mať istotu, že spoločnosť Nefab rešpektuje ich súkromie a dodržiava platné zákony a predpisy pri zhromažďovaní a spracovaní informácií, ktoré môžu byť použité na identifikáciu osoby.

Všeobecné informácie

Prístupom na webovú stránku www.nefab.com alebo na akúkoľvek inú miestnu webovú stránku spoločnosti Nefab (ďalej spoločne len "webová stránka", "Nefab.com") súhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s používaním webovej stránky.

Nefab AB, reg. č. 556226-8143 (ďalej len "my", "náš", "nás", "Nefab"), je zodpovedná za túto webovú stránku. V prípade potreby kontaktu a otázok napíšte na e-mailovú adresu privacy@nefab.com.

Osobné údaje

Spoločnosť Nefab zhromažďuje osobné údaje, ako je meno, priezvisko, e-mail, adresa, telefónne číslo a ďalšie informácie, ktoré používatelia webovej stránky poskytujú dobrovoľne. Tieto informácie sa použijú len v prípade potreby, aby sme mohli spravovať a reagovať na vaše požiadavky vrátane odpovedí na otázky, prihlásenia na odber služieb alebo podujatí alebo inej komunikácie, ktorá je potrebná v každom konkrétnom prípade. Ak sa prihlásite na odber informačného bulletinu, vaše osobné údaje budú spracované aj na marketingové účely. Ako príjemca marketingových materiálov máte vždy právo odmietnuť akékoľvek ďalšie zasielanie.

Ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Nefab alebo v niektorej z našich dcérskych spoločností, vaše osobné údaje budeme uchovávať počas náborového procesu a po ňom počas príslušnej odvolacej lehoty pred ich vymazaním, pokiaľ ste nám nedali súhlas na ich uchovávanie pre prípadné budúce pracovné ponuky.

Ak komunikujete so spoločnosťou Nefab alebo ktoroukoľvek z našich dcérskych spoločností ako zamestnanec niektorého z našich zákazníkov, dodávateľov, partnerov alebo podobne, môžu sa na vás vzťahovať osobitné podmienky uvedené v písomnej dohode podpísanej medzi spoločnosťou Nefab a vaším zamestnávateľom. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete aj v našich "Informáciách pre obchodných partnerov", ktoré nájdete na Nefab.com v časti Podmienky.

Vaše údaje použijeme aj na prispôsobenie obsahu, ktorý si prezeráte, a na lepšie pochopenie toho, ako používate webové stránky, aby sme zlepšili služby, ktoré Nefab poskytuje.

V osobitných prípadoch môže spoločnosť Nefab požiadať o váš priamy súhlas s použitím vašich osobných údajov poskytnutím zaškrtávacieho políčka "opt-in" v informačných poliach predtým, ako sa vaše údaje môžu použiť na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté.
Ako dotknutá osoba máte právo získať informácie týkajúce sa vašich osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Nefab, ako aj požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo o vymazanie vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom každého spracovania osobných údajov je spoločnosť Nefab AB v prípade spracovania súvisiaceho s webovou stránkou a miestna spoločnosť Nefab, ak sa ju rozhodnete kontaktovať prostredníctvom webovej stránky.

Spracovateľ a poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Spoločnosť Nefab využíva spracovateľov napríklad na poskytovanie e-mailových služieb a vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s obchodnými partnermi spoločnosti Nefab, ktorí vás môžu upozorňovať na nové produkty a služby alebo zasielať informačné bulletiny. Spoločnosť Nefab bude zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami (nie so spracovateľmi) len vtedy, ak ste nám na to poskytli svoj súhlas.

Okrem toho spoločnosť Nefab spolupracuje s určitými spoločnosťami na doručovanie reklamy spoločnosti Nefab a na vykonávanie prieskumov. Tieto spoločnosti môžu zhromažďovať informácie, ktoré nám pomáhajú určiť, ktoré produkty, služby a ponuky sú pre našich súčasných a budúcich zákazníkov najzaujímavejšie. Zhromaždené informácie nie je možné identifikovať na úrovni jednotlivca ani spoločnosti. Sú zhromažďované na anonymnej úrovni, aby nám poskytli všeobecné štatistiky a trendy.

Zabezpečenie vašich informácií

Zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, zachovali presnosť údajov a zabezpečili správne používanie informácií a chránili a zabezpečili informácie, ktoré zhromažďujeme online.

V záujme zabezpečenia bezpečnosti informácií si prosím všimnite nasledujúce informácie:
Mali by ste si uvedomiť, že keď zverejníte osobné údaje (napríklad v diskusnom fóre), tieto informácie sú prístupné a môžu ich zhromažďovať iné prítomné osoby.
Spoločnosť Nefab vám odporúča, aby ste sa chránili pred neoprávneným prístupom do vášho počítača a zverejnením osobných údajov. Ak sa domnievate, že vaše heslo bolo zneužité, mali by ste si ho okamžite zmeniť.

Nefab sa snaží dodržiavať všetky platné zákony na celom svete, ktoré sú určené na ochranu vášho súkromia. Hoci sa právne požiadavky môžu v jednotlivých krajinách líšiť, máme v úmysle dodržiavať zásady uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, a to aj v prípade, že vaše údaje prenesieme z krajiny vášho bydliska do krajín, ktoré nemusia vyžadovať rovnakú úroveň ochrany vašich údajov. Naším záväzkom je chrániť vaše údaje bez ohľadu na to, kde sa zhromažďujú, prenášajú alebo uchovávajú.

Webové stránky spoločnosti Nefab môžu pre vaše pohodlie a informácie poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán, spoločnosť Nefab však tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady alebo postupy ochrany osobných údajov nekontroluje.

Práva duševného vlastníctva

Všetky materiály na webovej stránke vrátane textov, obrázkov, ochranných známok a dizajnových a grafických profilov sú majetkom spoločnosti Nefab AB alebo našich partnerov. Akékoľvek použitie, okrem použitia potrebného na používanie webovej stránky, alebo kopírovanie vás ako používateľa si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Nefab AB.

Akékoľvek použitie v rozpore s týmito podmienkami môže mať za následok právne sankcie.

Uplatniteľné právo

Všetky spory vyplývajúce z týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v súvislosti s nimi sa riešia podľa švédskeho práva, s výnimkou kolíznych noriem, na všeobecných súdoch.

Kontakt

Tieto zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nefab boli naposledy aktualizované 7. júna 2022.

Spoločnosť Nefab si vyhradzuje právo priebežne vykonávať zmeny týchto zásad bez toho, aby vás o tom informovala. Všetkým návštevníkom a používateľom tejto webovej lokality odporúčame, aby občas znovu navštívili túto stránku so zásadami ochrany osobných údajov, aby sa dozvedeli o všetkých nových postupoch ochrany osobných údajov alebo zmenách v našich zásadách. Vaše ďalšie používanie webových stránok spoločnosti Nefab znamená, že súhlasíte so všetkými zmenami týchto zásad ochrany osobných údajov.

Kontaktujte nás
Vážime si vašich názorov a spätnej väzby. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, pošlite ich na adresu:
Nefab AB
PO Box 2184
Jonkoping, Švédsko
SE-550 02
Tel: +(0) 771 - 590 000
E-mail: privacy@nefab.com
Attn: Privacy

 

 

Cookies

Spoločnosť Nefab AB používa súbory cookie na webovej stránke www.nefab.com a na všetkých miestnych webových stránkach spoločnosti Nefab (ďalej spoločne len "webová stránka", "Nefab.com"), aby optimalizovala vaše skúsenosti a používanie webovej stránky. Pri návšteve našej webovej stránky máte možnosť schváliť alebo zablokovať používanie súborov cookie. Upozorňujeme však, že zablokovaním súborov cookie nemusíte získať úplný prístup ku všetkým stránkam a funkciám na webovej lokalite.

Čo je to cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý navštívená webová lokalita uloží do vášho počítača (alebo príslušného zariadenia s pripojením na internet, ako je tablet alebo smartfón). Súbory cookie sa používajú na zefektívnenie fungovania webovej stránky, ale aj na poskytovanie určitých typov informácií našej webovej stránke. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozlišovať medzi návštevníkmi, vďaka čomu je možné každému používateľovi ponúknuť pozitívnejší zážitok z návštevy webovej stránky. Súbory cookie umožňujú webovej lokalite zapamätať si vami vykonané voľby, napríklad vyplnené formuláre a nastavenia jazyka, aby ste nemuseli pri každej návšteve lokality obnovovať tie isté informácie.

Ako zablokovať súbory cookie

Ak chcete zabrániť tomu, aby táto webová stránka (alebo akákoľvek iná webová stránka) nastavovala súbory cookie vo vašom prehliadači, môžete to urobiť v nastaveniach prehliadača. K dispozícii je aj doplnok prehliadača, ktorý si môžete nainštalovať na zablokovanie všetkých súborov cookie služby Google Analytics. Tento doplnok je kompatibilný s väčšinou moderných prehliadačov.

Prečo používame súbory cookie

Existujú dva typy súborov cookie, trvalé súbory cookie a súbory cookie relácie. Webové stránky Nefabs používajú oba typy súborov cookie. Trvalé súbory cookie sa ukladajú ako súbor vo vašom počítači na určitý čas, kým ich vy alebo server, ktorý súbory cookie odoslal, nevymažete. Súbory cookie relácie sa ukladajú len dočasne počas vašej návštevy webovej stránky a vymažú sa, keď zatvoríte prehliadač.
Súbory cookie používame na vašu identifikáciu ako jedinečného používateľa a na uľahčenie určitých činností na webovej stránke. Súbory cookie sa okrem iného používajú na to, aby nám poskytli štatistiky a informácie o tom, koľko návštevníkov sme mali na webovej lokalite a ktoré stránky navštívili. Tieto štatistiky sa potom stávajú dôležitou súčasťou našej práce pri zlepšovaní webovej stránky. Do protokolových súborov na našich serveroch neukladáme žiadne informácie z vášho prehliadača, napríklad IP adresu a to, ktoré stránky ste navštívili. Preto informácie, ktoré zhromažďujeme zo súborov cookie, nemožno spojiť s vašou identitou.


Súbory cookie tretích strán

Webové stránky spoločnosti Nefab používajú súbory cookie tretích strán, aby pomohli rozšíriť služby a obsah našich webových stránok o známych a dôveryhodných partnerov alebo dodávateľov. Spoločnosť Nefab nemá prístup k týmto súborom cookie ani k osobným údajom a informáciám, ktoré môžu zhromažďovať, a nemôže ich kontrolovať. Preto si musíte pozrieť webové stránky týchto sietí/dodávateľov, aby ste získali ďalšie informácie o tom, ako spravujú súbory cookie a aké informácie ich súbory cookie zhromažďujú.

Google Analytics
Služba Google Analytics sa používa na zlepšenie výkonu našej stránky. Prostredníctvom analytiky dokážeme okrem iného merať návštevnosť, návštevnosť stránok, zdroj návštevnosti. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu.

HubSpot
Hubspot sa používa na zlepšenie výkonu našej stránky a na spojenie s používateľmi prostredníctvom informačných bulletinov. Kliknutím sem získate viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti HubSpot.

Pardot
Pardot sa používa na zlepšenie výkonu našej stránky a na spojenie s používateľmi prostredníctvom informačných bulletinov. Kliknutím sem získate viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pardot.
Zdieľanie alebo prezeranie obsahu sociálnych médií

Na našej webovej stránke máme vložený obsah z kanálov sociálnych médií, ako sú YouTube a LinkedIn. Na nižšie uvedených odkazoch si môžete prečítať viac informácií o tom, ako tieto služby používajú súbory cookie.
Youtube(Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google)
Google Maps(Podmienky služby Google Maps)
Twitter(Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter)
LinkedIn (Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn)

 

Aktualizácie

Tieto zásady používania súborov cookie boli naposledy aktualizované 7. júna 2022.
Nefab si vyhradzuje právo na priebežné zmeny týchto zásad bez predchádzajúceho upozornenia.