Inovácie v oblasti udržateľných obalov

Úspora zdrojov v dodávateľských reťazcoch

Prehľad

Prehľad

Náš cieľ

Náš cieľ

Dodávateľské reťazce zákazníkov

Dodávateľské reťazce zákazníkov

Cirkulárne obchodné modely

Cirkulárne obchodné modely

Náš dodávateľský reťazec

Náš dodávateľský reťazec

Ľudia a etika

Ľudia a etika

Správy a riadenie

Správy a riadenie

Lepší zajtrajšok pre našich zákazníkov, spoločnosť a životné prostredie

Udržateľnosť a zodpovednosť spoločnosti sú hlboko zakorenené v ponukách pre zákazníkov spoločnosti Nefab, ako aj v našich obchodných procesoch. Riadime sa naším cieľom a usilujeme sa šetriť zdroje v dodávateľských reťazcoch, pričom vždy rešpektujeme ľudí a etické normy. Naše riešenia poskytujú vytváranie viacerých hodnôt pre našich zákazníkov, spoločnosť a životné prostredie