Vnútorné balenie

Riešenia vnútorných obalov na ochranu vašich výrobkov

Vnútorný obal pomáha chrániť výrobok pred poškodením pri preprave a skladovaní. Vnútorný obal obklopuje výrobok a môže byť navrhnutý tak, aby chránil pred mnohými rôznymi okolnosťami.