Hlavná snímka

Optimalizované obalové riešenia pre ťažobný a stavebný priemysel

Trvalá ochrana pre vaše ťažké zariadenia

Skúsenosti s ťažbou a stavebníctvom

V náročnom svete baníctva a stavebníctva je efektívnosť a bezpečnosť balenia a logistiky vášho zariadenia kľúčová. Spoločnosť Nefab rozumie jedinečným zložitostiam a výzvam, ktoré sú spojené s prepravou ťažkých strojov. Naše inovatívne návrhy obalov a riešenia dodávateľského reťazca sú prispôsobené tak, aby zvyšovali prevádzkovú a logistickú efektívnosť, a čelia tak výzvam v tomto odvetví.

Obrázok karty Obrázok karty pri zobrazení kurzorom myši

CratePak: Drevené riešenie

Obrázok karty Obrázok karty pri zobrazení kurzorom myši

ExPak: Riešenie pre preglejky

Novinky a postrehy