Udržateľnosť

Náš dodávateľský reťazec

Prehľad

Prehľad

Náš cieľ

Náš cieľ

Dodávateľské reťazce zákazníkov

Dodávateľské reťazce zákazníkov

Cirkulárne obchodné modely

Cirkulárne obchodné modely

Náš dodávateľský reťazec

Náš dodávateľský reťazec

Ľudia a etika

Ľudia a etika

Správy a riadenie

Správy a riadenie

Šetrenie zdrojov v našom dodávateľskom reťazci

Hoci sa vo veľkej miere snažíme šetriť zdroje v dodávateľských reťazcoch našich zákazníkov, musíme sa pozrieť aj na naše vlastné operácie z tejto perspektívy. Robíme to tak, že dodržiavame systémy environmentálneho manažérstva, zodpovedne obstarávame a dôkladne hodnotíme dodávateľov a zodpovedáme sa za to na základe nášho záväzku voči globálnej dohode OSN.

Náš dodávateľský reťazec

Systémy environmentálneho manažérstva

Spoločnosť Nefab sa snaží, aby všetky výrobné jednotky zaviedli a udržiavali systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015 alebo podobný) s cieľom udržať vysokú úroveň identifikácie, riadenia a kontroly environmentálnych problémov, ako aj monitorovať a zlepšovať efektívnosť využívania zdrojov a znižovanie množstva odpadu v našich zariadeniach na celom svete.

"Máme rozšírenú sieť dodávateľov, ktorí tvoria základ našich udržateľných postupov získavania zdrojov a poskytujú nám materiály, ktoré používame na vývoj kompletných obalových riešení pre našich zákazníkov. V našich prevádzkach neustále hľadáme nové spôsoby, ako znížiť vlastnú uhlíkovú stopu, aby sme splnili Parížsku dohodu."
    1. Alexander Lindborg
    2. Vedúci oddelenia podnikového zásobovania

Hodnotenie dodávateľov

Spoločnosť Nefab vykonáva dôkladné hodnotenia dodávateľov, ktoré sa týkajú širokého spektra aspektov nášho obchodovania s nimi. Jedno z nich je založené na vplyve na životné prostredie, a keďže hodnotenie v tejto oblasti má významný vplyv na celkové skóre dodávateľa, môžeme ho využiť na kontrolu minimálnej úrovne dodržiavania predpisov a motivovať dodávateľov, aby dodávali komponenty a riešenia šetrnejšie k životnému prostrediu.

Okrem toho, ak chcú dodávatelia spolupracovať so spoločnosťou Nefab, musia súhlasiť s dodržiavaním nášho kódexu správania, ktorý zahŕňa záväzok dodržiavať ľudské práva, spravodlivé pracovné normy, zdravie a bezpečnosť, ako aj mnohé ďalšie dôležité aspekty nášho podnikania.

 

Kliknutím sem sa môžete zaregistrovať ako dodávateľ, odoslať formulár s požiadavkou na dodávateľa alebo si prečítať ďalšie informácie ako jeden z našich dodávateľov.

Maximalizácia zodpovedného získavania materiálov

Spoločnosť Nefab sa zaväzuje, že prostredníctvom starostlivého získavania zdrojov a vysokých dodávateľských štandardov bude nakupovať od dodávateľov, ktorí získavajú svoje vlastné materiály zodpovedným a udržateľným spôsobom. V prípade materiálov na báze dreva sa v prvom rade zameriavame na spoluprácu s dodávateľmi certifikovanými organizáciou Forest Stewardship Council® (FSC), ak je to možné, aby sme zabezpečili, že materiály, z ktorých sa vyrábajú výrobky Nefab, pochádzajú z miesta, kde sa dbá na zodpovednosť a starostlivosť. Spoločnosť Nefab má certifikát FSC® (FSC® C148116) na predaj certifikovaných výrobkov.

Okrem toho spoločnosť Nefab dodržiava prísny zoznam zakázaných a obmedzených látok v zásobovaní každého výrobného závodu v našich regiónoch. To zaručuje, že výrobky Nefab neobsahujú žiadne toxické látky, konfliktné minerály, nanomateriály ani iné podobné látky, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudí a životné prostredie v ich okolí.

Náš dodávateľský reťazec
Náš dodávateľský reťazec

Globálna dohoda OSN

Globálna dohoda OSN je strategická politická iniciatíva pre podniky, ktoré sa zaviazali zosúladiť svoje činnosti a stratégie s desiatimi všeobecne uznávanými zásadami v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, životného prostredia a boja proti korupcii. Spoločnosť Nefab podpísala Global Compact OSN v októbri 2008 a odvtedy túto iniciatívu naďalej podporuje. Zavádzame opatrenia na zlepšenie, ktoré sú v súlade so zásadami uvedenými v rôznych oblastiach nášho podnikania, a každoročne vyhodnocujeme náš pokrok.

Kliknutím sem si môžete pozrieť najnovšiu verziu našej správy o pokroku.

Ak si chcete pozrieť predchádzajúce správy, navštívte náš profil na webovej stránke UN Global Compact.

Kontaktujte nás

Ak chcete získať viac informácií o saving resources a našom sortimente udržateľných riešení, kontaktujte nás ešte dnes.