O spoločnosti Nefab Packaging Slovakia

Pre naplnenie stále sa rozširujúcich potrieb multinacionálnych korporácii, Nefab koncept zahŕňa celý logistický tok, od kvalifikovanej konzultácie obalového dizajnu až po finálne doručenie obalu.

Pôsobenie Nefabu sa sústredí na 3 základné koncepty: globálne zastúpenie, prístup k celkovým nákladom a kompletné obalové riešenia.

Nefab, globálna obalová spoločnosť, má svoje zastúpenia v Severnej a Južnej Amerike, Európe a Ázii s plánmi ďalšieho rozširovania nášho geografického pokrytia.
Jeden z našich cieľov je posilňovať partnerstvo prostredníctvom intenzívnejších programov spolupráce v prioritných segmentoch. Zameriavame sa na nasledujúce segmenty: Telekom , Energia , Priemysel , Zdravotná starostlivosť , Letectvo a Automobily .
Sme trhom riadená, zákaznícky orientovaná obalová spoločnosť. Neustále sa snažíme nachádzať nové možnosti a obchodných partnerov po celom svete.

 

Politika Kvality

Environmentálna politika

Kódex správania


Kontakt

Kontakt

Obchodné oddelenie +421 (0)36 63 56 507

Kontaktný formulár