Indikátory

Indikátory nárazu, preklopenia, vlhkosti a teploty

Dnešné požiadavky na „včasné dodávky" (JIT) a nulové straty vyžadujú účinné prostriedky kontroly či nebolo s tovarom zachádzané nešetrne alebo neodborne.

Nefab dodáva širokú paletu indikátorov pre niekoľko priemyselných odvetví, za účelom nájsť to najvhodnejšie riešenie pre každého zákazníka.

Používanie indikátorov, ktoré okamžite reagujú na nešetrné zaobchádzanie, alebo klimatické zmeny podstatne redukujú možnosť neodborného, alebo chybného zaobchádzania s tovarom. Práve prítomnosť týchto „indikátorových nálepiek" oboznamuje a upozorňuje ľudí o správnom zaobchádzaní a manipulácii s tovarom.

Indikátory nárazu

Indikátory nárazu sa používajú na prevenciu poškodenia nešetrnou manipuláciou . Sú dostupné s rôznou citlivosťou na otrasy, v závislosti na rozmeroch, hmotnosti a vlastnostiach produktu.

Indikátor otrasu sa aktivuje ihneď, akonáhle otras dosiahne vyššiu hodnotu ako je uvedená na nálepke indikátora. Väčšina indikátorov je nevratná - trvalá

Indikátory preklopenia

Indikátory preklopenia ukazujú, že zásielka bola počas prepravy naklonená (preklopená) pod väčším uhlom, ako je dovolené.

Ak nastane preklopenie produktu, indikátor sa aktivuje a tento proces je nevratný.

Nálepka indikátora je prispôsobená tak, aby nemohla byť odstránená, alebo vymenená.

Indikátory vlhkosti

Indikátory vlhkosti udávajú v % úroveň relatívnej vlhkosti vo vnútri balenia počas prepravy a skladovania. Indikátory vlhkosti sú s vratnou, alebo nevratnou vlastnosťou a sú často kombinované s vysúšadlami (silica gél, aktívny íl)